PILAROV BAROMETAR – proljeće 2015.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt Pilarov barometar hrvatskog društva 2015. – proljeće

Institut Pilar provodi anketno istraživanje o relevantnim političkim, gospodarskim i društvenim odnosima i procesima u Republici Hrvatskoj. Istraživački projekt financira se namjenskim financijskim sredstvima odobrenim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Teme obuhvaćene anketnim istraživanjem mogu se podijeliti na cjeline: političke preferencije, stav o aktualnim političkim i gospodarskim pitanjima, osobne vrijednosti, stavovi o potrošnji, percepcija kriminala i osjećaj sigurnosti, podrška obitelji, društvena povezanost i povjerenje na razini susjedstva, korištenje računala i interneta.

Ciljana populacija je punoljetno stanovništvo Republike Hrvatske, dakle, svi građani s navršenih 18 godina. Uzorak će obuhvatiti 1000 ispitanika. Anketno istraživanje bit će provedeno u ožujku i travnju 2015. godine. Anketa će biti anonimna, a koristit će se tehnika „licem u lice“.

Dio rezultata istraživanja koji je zanimljiv za širu javnost bit će prezentiran na mrežnoj stranici Instituta Ivo Pilar.

Za organizaciju i provedbu istraživačkog projekta Pilarov barometar hrvatskog društva – proljeće 2015 ravnatelj Instituta zadužio je stručni tim u sastavu: dr. sc. Geran-Marko Miletić (voditelj; Geran-Marko.Miletic@pilar.hr), dr. sc. Renata Franc, dr. sc. Ivana Ferić, Stanko Rihtar i Ivan Dević.

WEB STRANICA PROJEKA

Također provjeri

Projekt FORGOT-GENROMISC: Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija

Projekt Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija… Pročitaj više o Projekt FORGOT-GENROMISC: Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija