Stradanje Roma u Hrvatskom zagorju i Međimurju za vrijeme Drugog svjetskog rata

U razdoblju od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt “Stradanje Roma u Hrvatskom zagorju i Međimurju za vrijeme Drugog svjetskog rata”. Voditelj projekta je dr. sc. Danijel Vojak

Znanstveno istraživanje u projektu bit će fokusirano na analizu položaja Roma u Međimurju i Hrvatskom zagorju. Potrebno je pritom imati na umu posebnosti ovih području za vrijeme spomenutog rata, budući da je Međimurje bilo pod okupacijom mađarskih vlasti, dok je Hrvatsko zagorje bilo u sastavu NDH. Upravo će središnje istraživačko pitanje u ovom projektu biti komparativna analiza položaja Roma na oba područja te će se nastojati odgovoriti i na druga pitanja, poput pitanja odnosa neromskog stanovništva prema njima, deportacije Roma u logore (Jasenovac u NDH, Komoran u Mađarskoj), otpor Roma prema vlasti i sl.

Predloženim projektom istraživanje bi se usmjerilo na analizu niza pitanja: Kakav je bio odnos neromskog i romskog stanovništva u ratu na ovim područjima? Je li se razlikovala politika ustaških vlasti u Hrvatskom zagorju prema Romima sa ostatkom NDH? U kojoj mjeri su bile slične i/ili različite politike ustaških vlasti u Hrvatskom zagorju i mađarskih vlasti u Međimurje prema Romima? Kakav je bio odnos Roma prema antifašističkom pokretu na ovim područjima?

Cilj projekta jest analizirati položaj i stradanje Roma u Hrvatskom zagorju i Međimurju za vrijeme Drugoga svjetskog rata. Istraživanja pritom ima za cilj pojasniti procese koji su doveli do pokušaja genocidnog istrebljenja Roma na ovim područjima.

Očekivani rezultat projekta bio bi na temelju pronađenih dokumenata i relevantne literature pojasniti opseg stradanja romskog stanovništva na području Hrvatskog zagorja i Međimurja.

Projekt se planira provesti u nekoliko faza. U prvoj fazi istraživanja (1. listopada 2019. – 15. studenoga 2019.) planira se provesti istraživanje relevantne građe u arhivskim, muzejskim i knjižničnim institucijama, koje čuvaju građu relevantnu za proučavanje stradanja Roma na području Hrvatskog zagorja i Međimurja za vrijeme Drugoga svjetskog rata.

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima