Dr. sc. Marina Kotrla Topić u projektima o korištenju digitalne tehnologije kod djece

Dr. sc. Marina Kotrla Topić i doktorandica Katarina Perić sudjelovale su 9. prosinca 2021. na simpoziju “Izazovi korištenja digitalne tehnologije kod djece u Hrvatskoj – Što znamo i što nam je činiti?” održanom u sklopu 3. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Odsjeka za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Dr. sc. Marina Kotrla Topić, zajedno s koautoricama dr. sc. Tihanom Brkljačić, doktorandicom Marijom Džida, dr. sc. Andrejom Brajša-Žganec i dr. sc. Ljiljanom Kaliterna Lipovčan, govorila je o zadovoljstvu životom i preokupiranosti digitalnom tehnologijom kod djece. U izlaganju su prikazani podatci iz prvog vala istraživanja provedenog u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji CHILD-WELL, kojeg vodi dr. sc. Andreja Brajša-Žganec.

Doktorandica Katarina Perić, zajedno s koautorima Sarom Jelovčić, dr. sc. Marinom Kotrla Topić, dr. sc. Marinom Merkaš, Lukom Štefanićem, dr. sc. Vanesom Varga i doktorandicom Anom Žulec pripremila je izlaganje na temu Roditeljska medijacija dječjeg korištenja digitalnih uređaja: „…ja ga uvijek moram od toga odmicati.“ U izlaganju je predstavila rezultate Studije 1 provedene u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost Digitalna tehnologija u obitelji – obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece ( D.E.C.I.D.E.), kojeg vodi dr. sc. Marina Merkaš s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

CHILD-WELL – Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji

Područni centar Osijek

Također provjeri

Dr. sc. Saša Poljanec-Borić na Okruglom stolu „Turističke koncesije na pomorskom dobru“; HAZU, 21. 11. 2022.

Dr. sc. Saša Poljanec-Borić sudjelovala je kao voditeljica projekta „Turističke koncesije na pomorskom dobru u… Pročitaj više o Dr. sc. Saša Poljanec-Borić na Okruglom stolu „Turističke koncesije na pomorskom dobru“; HAZU, 21. 11. 2022.