Antun Plenković

Antun Plenković
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Antun
Prezime:
Plenković
Titula:
Znanstveno zvanje:
Stručni suradnik u znanosti
Znanstveno polje:
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
14
Broj telefona:
+385 1 4886 814
E-mail adresa 1:
antun.plenkovic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
tplenkovic@yahoo.com
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
2019.-2020.: Prikupljanje podataka, analiza i priprema isporuka vezano za izradu prometnog Master plana funkcionalne regije Istočne Hrvatske. - Suradnik na projektu
2017.-2018.: Istraživanje prometa zapadnog dijela Zagrebačke županije. - Suradnik na projektu
2016.-2017.: KFC - Koprivnica Focus Case: Biciklistički promet u sklopu održive mobilnosti i dnevnih migracija u Koprivnici. - Suradnik na projektu
2016.: Pilarov barometar hrvatskog društva 2016. - Suradnik na projektu
2014.: Istraživanje kvalitete turističke ponude u odabranim turističkim destinacijama Hrvatske u 2014. - Suradnik na projektu
Međunarodni projekti:
2020.-2023.: Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije - smjernice za budućnost. - Suradnik na projektu
2020.-2023.: zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA. - Suradnik na projektu
2018.-2021.: IMPROVET - Improving Skills in Vocational Education and Training. - Suradnik na projektu
2018.-2021.: CHIEF - Cultural Heritage and Identities of Europe's Future. - Suradnik na projektu
2017.-2019.: Arheološki park Vižula. - Suradnik na projektu
2016.-2019.: PROMISE - PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for 'conflicted' young people across Europe. - Suradnik na projektu
2014.-2016.: National Traffic Model for the Republic of Croatia. - Suradnik na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2013.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilišni specijalist
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2016.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Fakultet političkih znanosti - Sveučilište u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Znanstveni interesi:
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
2 sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Nastavna djelatnost:
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: