Zaposlenici Instituta Ivo Pilar

U Institutu je zaposleno 102 djelatnika: 90 znanstvenika (znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta) i 12 zaposlenika administrativnih i pomoćnih poslova.

Znanstvenici prema znanstvenim, suradničkim i stručnim zvanjima: 16 znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 20 znanstvenih savjetnika, 12 viših znanstvenih suradnika, 17 znanstvenih suradnika, 2 poslijedoktoranda, 14 asistenata, 4 stručna savjetnika u znanosti i 5 stručnih suradnika u znanosti.

Djelatnici prema akademskom stupnju i stručnoj spremi: 68 doktora znanosti, 2 magistra znanosti, 24 djelatnika visoke stručne spreme, 1 djelatnik više stručne spreme i 7 djelatnika srednje stručne spreme.

Stanje: 1. rujna 2020.

Administrativno sjedište ZagrebPodručni centar SplitPodručni centar OsijekPodručni centar VukovarPodručni centar PulaPodručni centar GospićPodručni centar DubrovnikPodručni centar Varaždin

 

Administrativno sjedište Zagreb
10000 Zagreb, Marulićev trg 19
ravnatelj Instituta: prof. dr. sc. Željko Holjevac

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Altić, Mirela Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
2. Antić, Marija VSS Asistentica
3. Babarović,Toni Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4. Blažev, Mirta VSS  Asistentica
5. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
6. Brkljačić, Tihana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
7. Burušić, Josip Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
8. Crljen, Mirela VSS Stručna savjetnica u znanosti
9. Čengić, Drago Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
10. Dergić, Vanja VSS Asistentica
11. Dević, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
12. Dobrovšak, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
13. Džida, Marija VSS Asistentica
14. Franc, Renata Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
15. Gabelica, Mislav Dr. sc. Znanstveni suradnik
16. Geiger Zeman, Marija Dr. sc. Znanstvena savjetnica
17. Glavak Tkalić, Renata Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
18. Holjevac, Željko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
19. Hornstein-Tomić, Caroline Dr. sc. Znanstvena savjetnica
20. Hrstić, Ivan Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
21. Jagić, Sonja VŠS Računovodstvena referentica
22. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
23. Krnić, Rašeljka Dr. sc. Znanstvena suradnica
24. Lučić, Lana VSS Asistentica
25. Maglić, Marina VSS Asistentica
26. Majetić, Filip Dr. sc. Znanstveni suradnik
27. Mandić, Maja Dr. sc. Znanstvena suradnica
28. Manea Grgin, Castilia Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
29. Marinić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
30. Markeš, Blaženka SSS Tajnica ravnatelja
31. Mesarić Žabčić, Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
32. Mihaljević, Vine Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
33. Milak, Matea VSS Asistentica
34. Milas, Goran Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
35. Miletić, Geran Marko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
36. Mlačić, Boris Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
37. Mustapić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
38. Paić Jurinić, Mirjana VSS Voditeljica nakladničke službe
39. Pavlović, Tomislav VSS Asistent
40. Peračković, Krešimir Dr. sc. Znanstveni savjetnik
41. Perasović, Benjamin Dr. sc. Znanstveni savjetnik
42. Perić, Katarina VSS Asistentica
43. Plenković, Antun VSS Stručni suradnik u znanosti
44. Pokos, Nenad Dr. sc. Znanstveni savjetnik
45. Poljanec Borić, Saša Dr. sc. Znanstvena savjetnica
46. Puđak, Jelena Dr. sc.  Znanstvena suradnica
47. Raboteg Šarić, Zora Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
48. Radačić, Ivana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
49. Razum, Josip VSS Asistent
50. Ribar, Maja VSS Asistentica
51. Rihtar, Stanko VSS Stručni savjetnik u znanosti
52. Rožman, Ivana SSS Spremačica
53. Sakić, Suzana VSS Stručna suradnica u znanosti
54. Selihar, Jelena VSS Voditeljica računovodstvene službe
55. Starijaš, Biljana SSS Spremačica
56. Sučić, Ines Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
57. Šakić Velić, Marija Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
58. Šakić, Vlado Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
59. Šikić Mićanović, Lynette Dr. sc. Znanstvena savjetnica
60. Šimleša, Dražen Dr. sc. Znanstveni suradnik
61. Šimunović, Mara VSS Asistentica
62. Škorić, Dragoslava SSS Spremačica
63. Špoljar Vržina, Sanja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
64. Švarc, Jadranka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
65. Šverko, Iva Dr. sc. Znanstvena savjetnica
66. Tadić Vujčić, Maja Dr. sc. Znanstvena suradnica
67. Tandara, Marin-Tin SSS Dostavljač
68. Trbojević, Filip VSS Stručni suradnik u znanosti
69. Trepšić, Zoran SSS Dostavljač
70. Turk, Ivo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
71. Ursić, Sara Dr. sc.  Znanstvena suradnica
72. Užarević, Filip Dr. sc. Poslijedoktorand
73. Vaupotić Murati, Mirna VSS Voditeljica knjižnice
74. Vedriš, Marlena VSS Voditeljica pravne službe
75. Venos, Vlatka SSS Tajnica časopisa “Društvena istraživanja”
76. Vince Pallua, Jelka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
77. Vojak, Danijel Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
78. Vukušić, Dino VSS Asistent
79. Wertag, Anja Dr. sc. Znanstvena suradnica
80. Zeman, Zdenko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
81. Žebec Šilj, Ivana Dr. sc. Viša znanstvena suradnica

 

Područni centar Split
21000 Split, Poljana kraljice Jelene 1/I
voditelj Centra Split: dr. sc. Saša Mrduljaš

  

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Anić, Jadranka Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
2. Derado, Augustin VSS Asistent
3. Mrduljaš, Saša Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4.  Petrić, Mirko Mr. sc. Stručni savjetnik u znanosti
5. Sokol, Ivica VSS Stručni savjetnik u znanosti
6. Tomić-Koludrović, Inga Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
7. Zdravković, Željka Dr. sc. Znanstvena suradnica

 

Područni centar Osijek
31000 Osijek, Šamačka 9/II
voditelj Centra Osijek: ddr. sc. Miljenko Brekalo

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brekalo, Miljenko Ddr. sc. Znanstveni savjetnik
2. Lukić, Anamarija Dr. sc. Znanstvena suradnica
3. Kotrla Topić, Marina Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
4. Jurčević, Ivana Dr. sc. Poslijedoktorandica

 

Područni centar Vukovar
32000 Vukovar, J. J. Strossmayera 25 p.p. 58
voditelj Centra Vukovar: dr. sc. Mateo Žanić

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bendra, Ivana Dr. sc. Znanstvena suradnica
2. Cvikić, Sandra Dr. sc. Stručna suradnica u znanosti
3. Žanić, Mateo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
4. Živić, Dražen Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

 

Područni centar Pula
c/o Institut Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19
v.d. voditelja Centra Pula: dr. sc. Stipan Trogrlić (vanjski suradnik)

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Tomaić, Tatjana Mr. sc. Stručna suradnica u znanosti

 

 

Područni centar Gospić
53000 Gospić, Trg Stjepana Radića 14
voditeljica Centra Gospić: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brlić, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
2. Bušljeta Tonković, Anita Dr. sc. Znanstvena suradnica
3. Šimunić, Nikola Dr. sc. Znanstveni suradnik

 

Područni centar Dubrovnik
20000 Dubrovnik, Od Kaštela 11
voditelj Centra Dubrovnik: dr. sc. Vinicije Lupis

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Hazdovac Bajić, Nikolina Dr. sc. Znanstvena suradnica
2. Lupis, Vinicije Dr. sc. Znanstveni savjetnik

 

Područni centar Varaždin
c/o Institut Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19
voditeljica Centra Varaždin: dr. sc. Andreja Brajša Žganec

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju