Marko Mustapić

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Marko
Prezime:
Mustapić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik
Znanstveno polje:
Sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Izvanredni profesor
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
2a
Broj telefona:
+385 1 4886 802
E-mail adresa 1:
Marko.Mustapic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
1
Uredničke knjige:
1
Radovi u međunarodnim bazama:
16
Radovi u zbornicima sa skupova:
11
Poglavlja u knjigama:
10
Ostalo:
25
Poveznice:
Domaći projekti:
2004.-2006.: Istraživanje javnog mnijenja i masovnog komuniciranja. - Suradnik na projektu
2007.-2013.: Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija. - Suradnik na projektu
2016.-2017.: KFC - Koprivnica Focus Case: Biciklistički promet u sklopu održive mobilnosti i dnevnih migracija u Koprivnici. - Voditelj projekta
2019.-2020.: Sport i iseljenički identitet: Povezivanje hrvatskog iseljeništva u Novom Zelandu s Hrvatskom putem ragbija. - Suradnik na projektu
Međunarodni projekti:
2011.-2015.: MYPLACE: Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (The Seventh Framework Programme - FP7). - Suradnik na projektu
2016.-2019.: PROMISE: Promoting Youth Involvement and Social Engagement: Oportunities and challanges for 'conflicted' young pwople across Europe (Horizon 2020). - Suradnik na projektu
2018.-2021.: CHIEF: Cultural Heritage and Identities of Europe's Future (Horizon 2020). - Suradnik na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2004.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2011.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Sociologija
Znanstveni interesi:
Sport, mladi, kultura sjećanja, populizam
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
45 sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko sociološko društvo (član predsjedništva) - Sekcija za sociologiju sporta HSD-a
Nastavna djelatnost:
Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija:
2003.-2012.: Uvod u metode društvenih istraživanja
2018.-: Sport i društvo
Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti:
2006.-2014.: Metode istraživanja u novinarstvu
2006.-2007.: Sociologija hrvatskog društva
Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet:
2010-2011.: Kineziološka sociologija
2012-2013.: Sport, navijači i kulture mladih
Hrvatsko katoličko sveučilište - Odsjek za sociologiju:
2013-2016.: Deskriptivna statistika, Inferencijalna statistika, Eksperimentalna metodologija i Neeksperimentalna kvantitativna metodologija
Visoka škola za komunikacije i turizam Edward Bernays:
2014.-2019.: Uvod u sociologiju
2015.-2016.: Sociologija i filozofija medija2019.-: Sociologija turizma
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: