Marko Mustapić

Marko Mustapić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Marko
Prezime:
Mustapić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Viši znanstveni suradnik
Znanstveno polje:
Sociologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
2a/I
Broj telefona:
+385 1 4886 802
E-mail adresa:
Marko.Mustapic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:
U (ko)autorstvu objavio 30 znanstvenih radova te jednu knjigu u koautorstvu i suurednik je jednog zbornika radova. Pored toga (ko)autor je 27 stručnih radova: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=262920
Projekti:
Kao asistent sudjelovao u istraživačkim projektima: 'Odnos javnosti prema mogućim kandidatima za predsjednika Republike Hrvatske' (2004.), 'Javno mnijenje Makarske: izbori za Gradsko vijeće 2005. Godine' (2005.), 'Poslovni dnevnik: rezultati anketnog istraživanja' (2005.), 'Javno mnijenje Hrvatske / prosinac 2004.: Izbori za predsjednika Republike Hrvatske' (2005.), 'Pilarov barometar hrvatskog društva. Stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima - Jesen 2008. Stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima' (2008.), 'Pilarov barometar hrvatskog društva. Stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima. Proljeće '09.' (2009.), 'Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku' (2006.-2012.). Na Institutu Ivo Pilar kao znanstveni novak radi na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 'Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija' (2004. – 2011.). Od 2014. je član upravnog odbora COST IS1308 Action ('Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics'). Kao istraživač je sudjelovao međunarodnom (FP7) istraživačkom projektu 'MYPLACE' ('Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement', '2011. – 2015), a trenutno sudjeluje dva međunarodna (H2020) istraživačka projekta 'PROMISE' ('PROMoting youth Involvement and Social Engagement', od 2016.) i 'CHIEF' ('Cultural Heritage and Identities of Europe's Future').
Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2004.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2011.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Sociologija
Znanstveni interesi:
Mladi, sport, politička komunikacija, populizam, kultura sjećanja
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Više od 30 znanstvenih skupova
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Član Hrvatskog sociološkog društva, ujedno predsjednik njegove Sekcije za sociologiju sporta
Nastavna djelatnost:
Nositelj kolegija 'Uvod u sociologiju' na Visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays u Zagrebu
Nagrade i priznanja u području znanosti: