Danijel Vojak

Danijel Vojak
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Danijel
Prezime:
Vojak
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Viši znanstveni suradnik
Znanstveno polje:
Povijest
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
Soba 1 / Potkrovlje lijevo
Broj telefona:
+385 1 4886 810
E-mail adresa:
Danijel.Vojak@pilar.hr
E-mail adresa 2:
danijelvojak@gmail.com
Publikacije:
Objavio sam pet knjiga, od toga dvije kao samostalni autor, tri knjige kao suautor. Objavio sam 22 znanstvena rada u A1 časopisima, 8 znanstvena rada u A2 časopisa, 4 znanstvena rada kategorizacije u časopisima izvan a1 i a2 kategorizacije, te 11 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima bez znanstvene kategorizacije. Objavio sam 28 ocjena i prikaza te 8 drugih radova u časopisima.
Projekti:
Od 2008. kada sam zaposlen na Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“ sudjelovao sam kao znanstveni novak na matičnom projektu Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti, pod vodstvom Dragutina Pavličevića. Vodio sam dva domaća znanstvena projekta i jedan međunarodni znanstveni projekt, surađivao sam na šest domaća znanstvena projekta i četiri međunarodna znanstvena projekta, četiri tržišna projekta, četiri leksikografska projekta te sedam muzejskih i izdavačkih projekata:

I. Vođenje domaćih znanstvenih projekata

1. Voditelj projekta Stradanje Roma na području Nezavisne Države Hrvatske za vrijeme Drugoga svjetskog rata; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2015.
2. Voditelj projekta Spomenici i kultura sjećanja: Komemoriranje žrtava Židova, Srba i Roma od 1945. do 2016.; Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, 2016. – 2017.
3. Voditelj projekta „Roma Suffering in Hrvatska during the Second World War: Documents, Memories, Education“; Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, Berlin; 2017. – 2018.

II. Suradnja na domaćim znanstvenim projektima

1. Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti; voditelj: Dragutin Pavličević; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2008. – 2014.
2. Vanjski suradnik Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, projekt Hrvatski biografski leksikon: sv. 6 (2005.), sv. 7 (2009.), sv. 8 (2013.); sv. 9 (2017.)
3. Suradnja na projektu Leksikon hrvatskog iseljeništva (dr.sc. Ivan Čizmić, dr.sc. Vlado Šakić), lipanj 2008. – (urednik za hrvatsko iseljeništvo iz SAD-a)
4. Suradnja na projektu Enciklopedija Hrvatskog zagorja. Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“; 2014. – 2017.
5. Suradnja na projektu Prvi svjetski rat / Dvostrani leksikon / Hrvatski i srpski pogled, ur. Pavičić, Josip, dr. sc. Jovanović, Nebojša, dr. sc. Holjevac, Željko (ur.). Zagreb, Naklada Pavičić d.o.o.; 2015. – 2016.

III. Suradnja na međunarodnim znanstvenim projektima

1. Suradnja na projektu MYPLACE - Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement, međunarodni integracijski istraživački projekt, financiran unutar Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj Europske komisije (FP7), u sklopu teme „Democracy and the shadows of totalitarianism and populism: the European experience” (Demokracija i sjene totalitarizma i populizma: europsko iskustvo); 2011. – 2012.
2. Suradnja na projektu Istraživanje o socijalnoj i obrazovnoj inkluziji djece romske nacionalnosti u RH Instituta društvenih znanosti 'Ivo Pilar' i Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak', uz podršku Open Society Foundationa, UNICEF-a i REF-a; 2013. – 2015.
3. Suradnja na projektu ISCH COST Action IS1205, Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union; 2012. – 2016.
4. Suradnja na Rom Archive project (German Federal Cultural Foundation), dionica:“Voices of the Victims” (voditeljica Karola Fings); istraživač i izvjestitelj za Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu; 2016. – 2017.

IV. Suradnja na tržišnim projektima

1. Suradnja na dionici projekta Analiza sadržaja hrvatskog tiska o Hrvatskoj vojsci projekta Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (dr. sc. Boris Mlačić), 2008.
2. Suradnja na projektu Akcija Turistički cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku 2008. (dr.sc. Saša Poljanec-Borić), 2008. – 2014.
3. Suradnja na projektu UGA – Pilar (međunarodna suradnja Sveučilišta Georgia i Instituta Ivo Pilar)- akademsko vodstvo na odabranim lokacijama u Samoboru, Kumrovcu, Velikom taboru, Varaždinu, Zlataru i dr., 2008. – 2015.
4. Suradnja na projektu Hrvatski domovinski rat: strukture sjećanja Instituta društvenih znanosti 'Ivo Pilar' u suradnji sa Hrvatskim institutom za povijest i Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata; 2012.-

V. Suradnja na leksikografskim projektima

1. Leksikografski zavod Miroslav Krleža (Zagreb); projekt: Hrvatski biografski leksikon (Hrvatski biografski leksikon): vol. 6 (2005), vol. 7 (2009), vol. 8 (2013).
2. Prvi svjetski rat / Dvostrani leksikon / Hrvatski i srpski pogled, ur. Pavičić, Josip, dr. sc. Jovanović, Nebojša, dr. sc. Holjevac, Željko. Zagreb: Naklada Pavičić d.o.o., 2016.
3. Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” (Zagreb), Leksikografski zavod Miroslav Krleža (Zagreb), Nacionalna i sveučilišna knjižnica (Zagreb); projekt: Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina; voditelj dionice Hrvati u Sjedinjenim Američkim Državama; 2008.
4. Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“; projekt: Enciklopedija Hrvatskog zagorja. travanj 2014.

VI. Suradnja na muzejskim i izdavačkim projektima

1. Kazalo imena, knjiga: Neven Budak, Mario Strecha, Željko Krušelj, Habsburzi i Hrvati. Srednja Europa, Zagreb, 2003., str. 202 - 209.
2. Prijevod knjige: Carr Edward Hallet Što je povijest?: predavanja Georga Maculaya Travelyana održanih na Sveučilištu u Cambridgu, siječanj-ožujak 1965. Srednja Europa, Zagreb, 2004.
3. Translation of the book The Gypsies during the Second World War: Volume 2: In the shadow of Swastika [U sjeni svastike - Romi u II. svjetskom ratu, ed. Donald Kenrick], ed.: Saša Krnic, Ibis-grafika, Zagreb, 2009.
4. Redaktura i Predgovor knjige: Ian Hancock, Sindrom parije: priča o ropstvu i progonu Roma. Ibis- grafika, Zagreb, 2006.Prijevod knjige i predgovor Karole Fings, Herbert Heuss i Frank Sparing, Romi u Drugom svjetskom ratu: Od 'rasne znanosti' do logora, sv. 1. Ibis- grafika, Zagreb, 2006.
5. Istraživanje provedeno od prosinca 2006. do siječnja 2007. za potrebe izložbe Gorana Arčabića Korak do novog stoljeća. Gospodarska izložba u Zagrebu 1891. u Muzeju grada Zagreba (15. ožujak 2007. – 1. svibnja 2007). Korak do novog stoljeća. Gospodarska izložba u Zagrebu 1891. Muzej grada Zagreba, Zagreb, 2007.
6. Istraživanje od travnja 2007. do rujna 2007. za potrebe izrade Kronologija Muzeja grada Zagreba, povodom obilježavanja stogodišnjice navedenog muzeja. Strukić, Kristijan, Vojak, Danijel, Kronologija Muzeja grada Zagreba. U: Stoljeće Muzeja grada Zagreba 1907. – 2007. Muzej grada Zagreba, Zagreb, 2007., str. 72 – 231.
7. Istraživanje od rujna 2007. do svibnja 2008. za potrebe izložbe Zagreb i njegov breg u organizaciji Parka prirode Medvednica i Muzeja grada Zagreba.

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2008.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2011.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Povijest
Znanstveni interesi:
Povijest manjina (Roma), povijest Samobora i Zagrebačke županije
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Sudjelovao sam na 23 domaćih skupova i 35 međunarodnih znanstvenih skupova. Pozivna predavanja održao sam u 15 navrata i to većinom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. No, istaknuo bih suradnju sa Memoriale della Shoah za koju sam održao 2015. i 2016. nekoliko predavanja u Beču, Jasenovcu, Beogradu i Banja Luci.
Članstvo u znanstvenim udrugama:
1. Član The Gypsy Lore Society (USA); 2012. –
2. Član European Academic Network on Romani Studies (EU); 2012. –
Nastavna djelatnost:
Nagrade i priznanja u području znanosti: