Naslovna / Zaposlenici / Zaposlenici Instituta Ivo Pilar

Zaposlenici Instituta Ivo Pilar

U Institutu je ukupno zaposleno 104 djelatnika (Zagreb i područni centri): 68 doktora znanosti, 4 stručna savjetnika u znanosti, 3 stručna suradnika u znanosti, 14 asistenta VSS te 13 djelatnika administrativnih i pomoćnih službi.
Od 90 znanstvenika (podjela po znanstvenom/suradničkom zvanju): 16 znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 17 znanstvenih savjetnika, 14 viših znanstvenih suradnika, 17 znanstvenih suradnika, 6 poslijedoktoranada, 14 asistenta, 3 stručna savjetnika u znanosti, 5 stručnih suradnika u znanosti. − Stanje: 15. listopada 2019.

Administrativno sjedište ZagrebPodručni centar SplitPodručni centar OsijekPodručni centar VukovarPodručni centar PulaPodručni centar GospićPodručni centar DubrovnikPodručni centar Varaždin

 

Administrativno sjedište Zagreb
10000 Zagreb, Marulićev trg 19
ravnatelj Instituta: prof. dr. sc. Željko Holjevac

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Altić, Mirela Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
2. Antić, Marija VSS Asistentica
3. Babarović,Toni Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4. Blažev, Mirta VSS  Asistentica
5. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
6. Brkljačić, Tihana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
7. Burušić, Josip Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
8. Crljen, Mirela VSS Stručna savjetnica u znanosti
9. Čengić, Drago Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
10. Čulo, Tanja VŠS Viša računovodstvena referentica
11. Dergić, Vanja VSS Asistentica
12. Dević, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
13. Dobrovšak, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
14. Džida, Marija VSS Asistentica
15. Franc, Renata Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
16. Gabelica, Mislav Dr. sc. Znanstveni suradnik
17. Geiger Zeman, Marija Dr. sc. Znanstvena savjetnica
18. Glavak Tkalić, Renata Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
19. Holjevac, Željko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
20. Hornstein-Tomić, Caroline Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
21. Hrstić, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
22. Jagić, Sonja VŠS Računovodstvena referentica
23. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
24. Krnić, Rašeljka Dr. sc. Znanstvena suradnica
25. Lučić, Lana VSS Asistentica
26. Maglić, Marina VSS Asistentica
27. Majetić, Filip Dr. sc. Znanstveni suradnik
28. Mandić, Maja Dr. sc. Znanstvena suradnica
29. Manea Grgin, Castilia Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
30. Marinić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
31. Marinović Golubić, Marica Dr. sc. Znanstvena suradnica
32. Markeš, Blaženka SSS Tajnica ravnatelja
33. Markešić, Ivan Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
34. Mihaljević, Vine Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
35. Mikloušić, Igor Dr. sc. Znanstveni suradnik
36. Milak, Matea VSS Asistentica
37. Milas, Goran Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
38. Miletić, Geran Marko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
39. Mlačić, Boris Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
40. Mustapić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
41. Paić Jurinić, Mirjana VSS Voditeljica nakladničke službe
42. Pavlović, Tomislav VSS Asistent
43. Peračković, Krešimir Dr. sc. Znanstveni savjetnik
44. Perasović, Benjamin Dr. sc. Znanstveni savjetnik
45. Perić, Katarina VSS Asistentica
46. Plenković, Antun VSS Stručni suradnik u znanosti
47. Pokos, Nenad Dr. sc. Znanstveni savjetnik
48. Poljanec Borić, Saša Dr. sc. Znanstvena savjetnica
49. Puđak, Jelena Dr. sc.  Znanstvena suradnica
50. Raboteg Šarić, Zora Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
51. Radačić, Ivana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
52. Razum, Josip VSS Asistent
53. Ribar, Maja VSS Asistentica
54. Rihtar, Stanko VSS Stručni savjetnik u znanosti
55. Rožman, Ivana SSS Spremačica
56. Sakić, Suzana VSS Stručna suradnica u znanosti
57. Selihar, Jelena VSS Voditeljica računovodstvene službe
58. Starijaš, Biljana SSS Spremačica
59. Stelko, Stephanie VSS Stručna suradnica u znanosti
60. Sučić, Ines Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
61. Šakić Velić, Marija Dr. sc. Znanstvena suradnica
62. Šakić, Vlado Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
63. Šikić, Luka Dr. sc. Poslijedoktorand
64. Šikić Mićanović, Lynette Dr. sc. Znanstvena savjetnica
65. Šimleša, Dražen Dr. sc. Znanstveni suradnik
66. Šimunović, Mara VSS Asistentica
67. Škorić, Dragoslava SSS Spremačica
68. Špoljar Vržina, Sanja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
69. Švarc, Jadranka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
70. Šverko, Iva Dr. sc. Znanstvena savjetnica
71. Tadić Vujčić, Maja Dr. sc. Znanstvena suradnica
72. Tandara, Marin-Tin SSS Dostavljač
73. Trepšić, Zoran SSS Dostavljač
74. Turk, Ivo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
75. Ursić, Sara Dr. sc.  Znanstvena suradnica
76. Vaupotić Murati, Mirna VSS Voditeljica knjižnice
77. Vedriš, Marlena VSS Voditeljica pravne službe
78. Venos, Vlatka SSS Tajnica časopisa “Društvena istraživanja”
79. Vince Pallua, Jelka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
80. Vojak, Danijel Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
81. Vukušić, Dino  VSS Asistent
82. Wertag, Anja Dr. sc. Znanstvena suradnica
83. Zeman, Zdenko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
84. Žebec Šilj, Ivana Dr. sc. Viša znanstvena suradnica

 

Područni centar Split
21000 Split, Poljana kraljice Jelene 1/I
voditelj Centra Split: dr. sc. Saša Mrduljaš

  

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Anić, Jadranka Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
2. Derado, Augustin VSS Asistent
3. Duvnjak, Neven Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
4. Mrduljaš, Saša Dr. sc. Znanstveni savjetnik
5. Sokol, Ivica VSS Stručni savjetnik u znanosti
6. Tomić-Koludrović, Inga Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

 

Područni centar Osijek
31000 Osijek, Šamačka 9/II
voditelj Centra Osijek: ddr. sc. Miljenko Brekalo

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brekalo, Miljenko Ddr. sc. Znanstveni savjetnik
2. Lukić, Anamarija Dr. sc. Znanstvena suradnica
3. Kotrla Topić, Marina Dr. sc. Znanstvena suradnica
4. Jurčević, Ivana Dr. sc. Poslijedoktorandica

 

Područni centar Vukovar
32000 Vukovar, J. J. Strossmayera 25 p.p. 58
voditelj Centra Vukovar: dr. sc. Mateo Žanić

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bendra, Ivana Dr. sc. Poslijedoktorandica
2. Cvikić, Sandra Dr. sc. Stručna suradnica u znanosti
3. Žanić, Mateo Dr. sc. Znanstveni suradnik
4. Živić, Dražen Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

 

Područni centar Pula
v.d. voditelja Centra Pula: dr. sc. Stipan Trogrlić (vanjski suradnik)

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Tomaić, Tatjana Mr. sc. Stručna suradnica u znanosti

 

 

Područni centar Gospić
53000 Gospić, Trg Stjepana Radića 14
voditeljica Centra Gospić: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brlić, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
2. Bušljeta Tonković, Anita Dr. sc. Znanstvena suradnica
3. Šimunić, Nikola Dr. sc. Znanstveni suradnik

 

Područni centar Dubrovnik
20000 Dubrovnik, Od Kaštela 11
voditelj Centra Dubrovnik: dr. sc. Vinicije Lupis

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Hazdovac Bajić, Nikolina Dr. sc. Poslijedoktoradica
2. Lupis, Vinicije Dr. sc. Znanstveni savjetnik

 

Područni centar Varaždin
c/o 10000 Zagreb, Marulićev trg 19/1
voditeljica Centra Varaždin: dr. sc. Andreja Brajša Žganec

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju