Marija Antić

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Marija
Prezime:
Antić
Titula:
Mag. soc.
Znanstveno zvanje:
Asistentica
Znanstveno polje:
Sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
PD4
Broj telefona:
+385 1 4886 824; 098 182 6274
E-mail adresa 1:
Marija.Antic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
1
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
2019.-2023.: Regulacija prostitucije u Hrvatskoj (HRZZ). - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2019.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Magistra sociologije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2018.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Sociologija
Znanstveni interesi:
Rod, feminizam, društvene nejednakosti
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Nastavna djelatnost:
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: