Toni Babarović

Toni Babarović
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Toni
Prezime:
Babarović
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10 000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
2/II
Broj telefona:
+385 1 4886 823
E-mail adresa:
Toni.Barbarovic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavio četrnaest znanstvenih radova, pet poglavlja u knjigama i dva stručna priručnika u koautorstvu.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=245673

 

Projekti:

Suradnik na projektu trajne istraživačke djelatnosti "Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja". Surađivao na osam projekta za treće naručitelje i dva međunarodna istraživačka projekta.

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2001.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti polje psihologija
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2009.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Psihologija rada i izbora zanimanja; psihologija obrazovanja
Znanstveni interesi:

Profesionalni interesi, radne vrijednosti, donošenje profesionalnih odluka, psihologija rada, vrednovanje obrazovanja

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na 18 međunarodnih i 13 domaćih znanstvenih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član dvije međunarodne udruge i jedne domaće udruge, tajnik jedne domaće udruge.

Nastavna djelatnost:

Nositelj "Regresijska analiza", "Faktorska analiza", "Multivarijatno razlikovanje grupa" i "Menadžment ljudskih potencijala" na Studiju psihologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska.  Predavač na kolegiju "Vještine komuniciranja", Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska.

Nagrade i priznanja u području znanosti: