Toni Babarović

Toni Babarović
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Toni
Prezime:
Babarović
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Izvanredni profesor
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
2/II
Broj telefona:
+385 1 4886 823
E-mail adresa 1:
Toni.Babarovic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
1
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
WoS: 32 | Scopus: 28 | Google Scholar: 274
Radovi u zbornicima sa skupova:
4
Poglavlja u knjigama:
10
Ostalo:
18
Poveznice:
Domaći projekti:
2020.-2024.: Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata (Free Career Choice) – HRZZ projekt. - Suradnik na projektu
2020.-2024.: Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (ChildWell) – HRZZ projekt. - Suradnik na projektu
2014.–danas: Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment - Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. - Suradnik na projektu
2014.-2017.: Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model (CDAACTM) – HRZZ projekt. - Suradnik na projektu
2015.-2019.: Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole (JobSTEM) – HRZZ projekt. - Suradnik na projektu
2017.-2018.: Istraživanje socio-demografskih obilježja kadeta u cilju optimizacije postignuća i ishoda učenja odnosno pribavljanja osoblja - MORH. - Voditelj projekta
2018.: Identifikacija zaštitnih i rizičnih faktora u karijeri kroz životne faze – istraživački projekt Instituta Pilar. - Suradnik na projektu
2018.: Provjera primjenjivosti aspekata posla u online sustavima za profesionalno usmjeravanje: razvoj i evaluacija sustava Izbor zanimanja – istraživački projekt Instituta Pilar. - Voditelj projekta
2017.-2019.: Budi STEMpatičan – ESF. - Suradnik na projektu
2017.: Poticanje profesionalnog razvoja osnovnoškolaca: Evaluacija intervencije (PPRO-EI), istraživački projekt Instituta Pilar. - Voditelj projekta
2017.: Profesionalno informiranje i savjetovanje u osnovnim i srednjim školama: perspektiva učenika – Agencija za mobilnost i programe EU. - Voditelj projekta
2012.: External Evaluation of the “For Safe And Enabling School Environment” Project in Croatia – UNICEF Hrvatska. - Suradnik na projektu
2011.: Odrednice uspješnosti osnovnih škola Istarske županije: izazovi i mogućnosti razvoja – donacija Zaklade Adris. - Suradnik na projektu
2011.: Usklađivanje obrazovanja i karijere: Implementacija novih kurikuluma – ECHO, IPA projekt. - Suradnik na projektu
2011.: Poticanje profesionalnog razvoja učenika - Ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, Društvo za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala Razbor. - Voditelj projekta
2009.-2010.: Razvoj, implementacija i promocija elektroničkog sustava za profesionalno usmjeravanje „e- karijera“ - Ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, Društvo za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala Razbor. - Voditelj projekta
2008.: Pilarov barometar hrvatskog društva: stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima - Hrvatski sabor, Institut Ivo Pilar. - Suradnik na projektu
2006.-2013.: Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja – MZOŠ. - Suradnik na projektu
2007.-2008.: Vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, NCVVO. - Suradnik na projektu
2007.-2008.: Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske - učenici 4. i 8. razreda – NCVVO. - Suradnik na projektu
2008.: Proaktivno traženje posla (Proactive Job Search Program) – Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Voditelj projekta
2007.: Analiza uspješnosti rada ERI SEE agencije u Hrvatskoj - ERI SEE. - Suradnik na projektu
2006.-2007.: Eksperimentalno vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske - NCVVO. - Suradnik na projektu
2006.: Program vrednovanja eksperimentalne provedbe elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS-a) – MZOŠ. - Suradnik na projektu
2004.-2005.: Trening za traženje posla (Job Search Training (JST) - SDRA-CS in Croatia) - Europska komisija, CARDS. - Voditelj projekta
2002.-2006.: Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja – MZOŠ. - Suradnik na projektu
2000.-2002.: Istraživanje ugroženih društvenih skupina – MZOŠ. - Suradnik na projektu
Međunarodni projekti:
2020.-2024.: COORDINATE: COhort cOmmunity Research and Development – H2020. - Voditelj Pilarovog tima
2018.-2019.: European Cohort Development Project (ECDP) - Horizon 2020. - Suradnik, voditelj radnog paketa
2014.-2015.: Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga profesionalnog usmjeravanja klijentima – HZZ, IPA projekti. - Suradnik na projektu
2014.: 3rd EQLS – Reports on Trends in Quality of Life in Croatia 2007-2012 – Eurofound. - Suradnik na projektu
2008.-2011.: European Social Survey - Nacionalna zaklada za znanost, R4 i R5. - Suradnik na projektu
2006.-2007.: Sustainable Development of Croatia’s War Affected Areas: Supporting Improved Employment Opportunities and Learning Approaches from Vocational Training Schools in Vukovar-Srijem County - Europska komisija, CARDS. - Suradnik na projektu
1999.-2001.: Career Counselling in Europe - Open society institute New York i Institut otvoreno društvo Zagreb. - Suradnik na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2000.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2009.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Psihologija
Znanstveni interesi:
Psihologija izbora i razvoja karijere, istraživačka metodologija i napredna statistika, psihologija obrazovanja, organizacijska psihologija
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
10 domaćih sudjelovanja
105 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
International Association for Vocational and Educational Guidance
European Society for Vocational Designing and Career Counseling
Network for Inovation in Career guidance and Counselling in Europe (NICE)
European Association for Work and Organizational Psychology (EAWOP)
European Educational Research Association (EERA)
Hrvatsko psihološko društvo
Hrvatska psihološka komora
Nastavna djelatnost:
Studij psihologije, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu:
2005.–danas: Regresijska analiza
2005.–danas: Faktorska analiza
2005.-2013.: Modeli analize varijance
2008.-2019.: Multivarijatno razlikovanje grupa
2008.-danas: Menadžment ljudskih potencijala
2008.–2009.: Multivarijatne statističke analize (Odjel za Sociologiju)
1998.–2005.: Mutivarijatne metode
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
2006.-2016.: Vještine komuniciranja
Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta
2011.: Organizacijsko ponašanje
Zdravstveno Veleučilište u Zagrebu
2009.–2018.: Istraživačke metode
Akademija dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu:
2012.-danas: Razvojna psihologija
2012.-danas: Psihologija učenja i poučavanja
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: