Toni Babarović

Toni Babarović
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Toni
Prezime:
Babarović
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10 000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
2/II
Broj telefona:
+385 1 4886 823
E-mail adresa 1:
Toni.Barbarovic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2001.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti polje psihologija
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2009.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Polje znanstvenog rada:
Psihologija rada i izbora zanimanja; psihologija obrazovanja
Znanstveni interesi:

Profesionalni interesi, radne vrijednosti, donošenje profesionalnih odluka, psihologija rada, vrednovanje obrazovanja

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na 18 međunarodnih i 13 domaćih znanstvenih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član dvije međunarodne udruge i jedne domaće udruge, tajnik jedne domaće udruge.

Nastavna djelatnost:

Nositelj "Regresijska analiza", "Faktorska analiza", "Multivarijatno razlikovanje grupa" i "Menadžment ljudskih potencijala" na Studiju psihologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska.  Predavač na kolegiju "Vještine komuniciranja", Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska.

Nagrade i priznanja u području znanosti: