Renata Franc

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Renata
Prezime:
Franc
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Redovita profesorica
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
19
Broj telefona:
+385 1 4886 819
E-mail adresa 1:
Renata.Franc@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
3
Uredničke knjige:
2
Radovi u međunarodnim bazama:
24
Radovi u zbornicima sa skupova:
8
Poglavlja u knjigama:
20
Ostalo:
27 istraživačkih izvješća/elaborata
Poveznice:
Domaći projekti:
2020.-2021.: Društveni aspekti pandemije COVID 19. - Voditeljica projekta
2020.-2021.: Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti u svjetlu COVID-19 pandemije. - Suradnica na projektu
2015.-2019.: CRO-WELL Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti. - Suradnica na projektu
2012.: Vidljivost i javna percepcija organizacija civilnog društva u RH 2012. godine. - Voditeljica projekta
2010.-2011.: Udio nacionalnih manjina u javnom sektoru. - Voditeljica projekta
2009.: Pilarov barometar hrvatskog društva: stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima – proljeće 2009. - Suradnica na projektu
2008.-2013.: Monografija Grada Gospića. - Suradnica na projektu
2008.-2012.: Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet. - Suradnica na projektu
2008.: Pilarov barometar hrvatskog društva: stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima. - Suradnica na projektu
2008.: Hrvatska vojska — hrvatsko društvo. - Voditeljica dionice projekta
2007.-2013.: Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu. - Suradnica na projektu
2007.-2013.: Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu. - Suradnica na projektu
2007.-2013.: Društveni stavovi i međugrupni odnosi u hrvatskom društvu. - Voditeljica projekta
2007.: Istraživanje sudioničke demokracije i građanskog aktivizma u radu udruga civilnog društva Grada Zagreba. - Voditeljica dionice projekta
2007.: Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama. - Voditeljica projekta
2006.-2011.: Turistički cvijet — kvaliteta za Hrvatsku 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. - Suradnica na projektu
2006.-2007.: Modeli obaveznog srednjoškolskog obrazovanja. - Suradnica na projektu
2006.: Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama. - Voditeljica projekta
2006.: Učestalost nošenja kravate odnosno poslovne marame u Hrvatskoj i javna percepcija nekih osobina njihovih nositelja. - Suradnica na projektu
2005.-2006.: Vrednovanje eksperimentalne provedbe Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS). - Suradnica na projektu
2005-2006.: Stavovi zagrebačke javnosti spram prometa. - Suradnica na projektu
2005.: Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama. - Voditeljica projekta
2002.-2006.: Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja: interakcijski pristup. - Suradnica na projektu
2000.-2002. Interakcijski pristup strukturi patoloških fenomena. - Suradnica na projektu
1998.-2001.: Struktura i funkcija društveno relevantnih stavova mladih. - Voditeljica projekta
1997.-2000.: Socijalizacija djece i mladeži. - Suradnica na projektu
1992.-1996.: Djeca u ratu. - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
2020.: International COVID 19 study on social & moral psychology. - Suradnica, voditeljica nacionalnog tima
2018.-2021.: CHIEF - Cultural Heritage and Identities of Europe's Future (EU - H2020). - Suvoditeljica dionice projekta
2018.-2019.: ECDP - European Cohort Development Project (EU - H2020). - Voditeljica nacionalnog tima
2017.-2021.: DARE Dialogue About Radicalisation and Equality (EU - H2020). - Suvoditeljica dionice projekta, voditeljica nacionalnog tima
2016.-2019.: PROMISE PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for 'conflicted' young people across Europe (EU - H2020). - Suradnica na projektu
2014.-2016.: MYWEB - Measuring Youth Well-Being (EU FP7). - Voditeljica dionice projekta
2014.: Updating 2011 Situation Analyses of Children's and Women's Rights in Croatia. - Suradnica na projektu
2012.-2015.: MYPLACE - Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (EU FP7). - Suradnica na projektu
2011.-2012.: Europsko društveno istraživanje ESS – 5. krug. - Nacionalna koordinatorica
2010.-2011.: Situation Analysis of Children`s and Women`s Rights in Croatia. - Suradnica na projektu
2010.: Supporting equality in Croatian labour market. - Voditeljica dionice
2007.-2009.: Europsko društveno istraživanje ESS – 4. krug. - Suradnica na projektu
2005.-2007.: Analiza SWOT bilteralnih programa i projekata u 14 zemalja. - Suradnica na projektu
1992.-1994.: Psihološko-pedagoška pomoć učenicima stradalima u ratu. - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1992.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstvenog polja psihologije, znanstvene grane socijalna psihologija
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2001.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Psihologija
Znanstveni interesi:
Politički i društveni stavovi, vrijednosti, političko i društven sudjelovanje, međugrupni odnosi, dobrobit, mladi
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
20 domaćih sudjelovanja
10 s međunarodnim sudjelovanjem
60 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
International Society of Political Psychology ISPP
European Consortium for Political Research ECPR
Hrvatsko psihološko društvo HPD
Hrvatska psihološka komora HPK
Nastavna djelatnost:
Fakultet hrvatskih studija (do 2020. Hrvatski studiji):
2002.-: Diplomski studij psihologije - Politička psihologija
2002.-: Dodiplomski studij sociologije - Socijalna psihologija
2000.-: Hrvatski studiji - sudjelovanje u izvođenju kolegija (kao suradnica ili nositeljica): Socijalna psihologija I; Socijalna psihologija II, Osnove socijalnog ponašanja, Grupni procesi i utjecaji, Forenzička psihologija, Politička psihologija
Policijska akademija u Zagrebu:
1997.-2003.: Socijalna psihologija
Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta:
2003.-2017.: Dodiplomski studij - Socijalna psihologija
2007.-2014.: MBA diplomski studij - Vodstvo
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: