Renata Franc

Renata Franc
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Renata
Prezime:
Franc
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
19/I
Broj telefona:
+385 1 4886 819
E-mail adresa 1:
Renata.Franc@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1992.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor društvenih i humanističkih znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2001.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Polje znanstvenog rada:
Socijalna psihologija
Znanstveni interesi:
Stavovi, predrasude, međugrupni odnosi, vrijednosti, socijalne devijacije, antisocijalno ponašanje
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Sudjelovala na oko 20 međunarodnih i domaćih skupova
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Član 3 stručne udruge.
Nastavna djelatnost:
Nositeljica kolegija: Uvod u socijalnu psihologiju, dodiplomski studij psihologije, Hrvatski studij, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska; Socijalna psihologija, dodiplomski studij sociologije, Hrvatski studij, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska; Socijalna spoznaja i percepcija, diplomski studij psihologije, Hrvatski studij, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska; Politička psihologija diplomski studij psihologije, Hrvatski studij, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska / Predavač na kolegijima: Socijalna psihologija, dodiplomski studij, Zagrebačka škola ekonomije i managementa; Zagreb, Hrvatska; Vodstvo, diplomski studij (MBA), Smjer management, Zagrebačka škola ekonomije i managementa; Zagreb, Hrvatska
Nagrade i priznanja u području znanosti: