Željko Holjevac

Željko Holjevac
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Željko
Prezime:
Holjevac
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik
Znanstveno polje:
Povijest
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I
10000 Zagreb
Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
16/I
Broj telefona:
+385 1 4886 800
E-mail adresa 1:
zeljko.holjevac@pilar.hr
E-mail adresa 2:
ured@pilar.hr
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1998.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Znanstveni savjetnik, redoviti profesor
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2018.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Hrvatska povijest 19. stoljeća u europskom kontekstu
Znanstveni interesi:
Hrvatsko-mađarski odnosi, Lika, gradišćanski Hrvati
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
1. The International Conference “Plan and Practice. How to Construct a Border Society? The Triplex confinium (c. 1700-1750)” (priopćenje: “The ‘Triplex Confinium’ in Habsburg-Venetian Relations at the End of the 17th Century”), Graz: Karl-Franzens Universität Graz, 09.-12. 12. 1998.
2. Međunarodni skup “Odnosi Hrvata i Bugara od IX. do XIX. stoljeća” (priopćenje: “Bugari i bugarska u Šenoinom ‘Viencu’ (1874-1881)”), Dubrovnik, 17.-21. 07. 1999.
3. Okrugli stol “Život i djelo Ive Pilara” (priopćenje: “Problem Pilarove smrti”), Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 28. 10. 1999.
4. Znanstveni skup “Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma” (priopćenje: “Odnos narativnih i kartografskih izvora prema eko-historiji Triplex Confiniuma: Vukasovićev opis Karlovačkog generalata iz 1777. i Lovrenićeva karta Karlovačkog generalata iz 1795. godine”), Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 29. 10. 1999.
5. Međunarodni znanstveni skup “Mir u Srijemskim Karlovcima 1699. i nove granice” (priopćenje: “Problemi habsburško-mletačkog razgraničenja u Podgorju i Pozrmanju krajem 17. i početkom 18. stoljeća”), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 18.-19. 11. 1999.
6. Prvi kongres hrvatskih povjesničara “Hrvatski nacionalni i državni identitet i kontinuitet” (priopćenje u sekciji “Hrvati izvan domovine” pod naslovom “Hrvati u Mađarskoj”), Zagreb, 8.-11. 12. 1999.
7. The International Conference “Eco-history of the Triplex Confinium (c. 1500-1800)” (priopćenje: “People and Water on the Triplex Confinium: Enviromental Observations by Vukasović and Hacquet in Lika and Krbava in the Second Half of the 18th Century”), Zadar, 03.-07. 05. 2000.
8. Znanstveni skup: “Koprivnica i Podravina na razmeđu prosvjetiteljstva i romantizma kraj 18. i početak 19. stoljeća” (priopćenje: “Demografske, društvene i gospodarske prilike u Koprivnici i okolici prema popisu iz 1828. godine”), Koprivnica, 31. 10. 2001.
9. Znanstvena konferencija “Kajkavci med Gradišćanskimi Hrvati” (priopćenje: “Prilike u Vedešinu i Umoku od sredine 18. do sredine 19. stoljeća”), Koljnof (Mađarska), 02.-03. 11. 2001.
10. Međunarodni znanstveni skup “Etnokonfesionalne promjene na području Križevačke županije i Varaždinskog generalata u ranom novom vijeku”, u povodu 750. obljetnice grada Križevci (priopćenje: “O utemeljenju grkokatoličke biskupije u Križevcima 1777. godine”), Križevci, 26.-28. 06. 2002.
11. Znanstveni skup u povodu 140. godina željeznice u Zagrebu (priopćenje: “Hrvatski tisak o dolasku željeznice u Zagreb 1862. godine”), Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 01. 10. 2002.
12. Znanstveni skup “Koprivnica i Podravina u srednjem vijeku” u Koprivnici (priopćenje: “Sporovi građana Koprivnice s koprivničkim kapetanom Lukom Sekeljem polovicom 16. stoljeća”), Koprivnica, 16. 11. 2002.
13. Okrugli stol u povodu 250. obljetnice rođenja Maksimilijana Vrhovca u Karlovcu (priopćenje: “Vrhovčevi gospodarski planovi i ostvarenja”), Karlovac, 22. 11. 2002.
14. Annales Pilar 2002: Hrvatska historiografija u 20. stoljeću između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva (priopćenje: “Hrvatska u svjetlu svjetske historije i politike. Eseji dr. M. Šufflaya iz 1928. između znanosti i politike”), Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 12.-13. 12. 2002.
15. Okrugli stol u povodu 180. obljetnice rođenja Ante Starčevića u organizaciji Hrvatske čiste stranke prava (priopćenje: „Dr. Ante Starčević o Srbima i Srbiji“), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 23. 05. 2003.
16. Okrugli stol o Gradišćanskim Hrvatima i Europskoj uniji u organizaciji Hrvatske manjinske samouprave, Sopron (Mađarska), 29. 06. 2003.
17. 33. Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf (priopćenje: „Über die (Un)Erkennbarkeit der Reisekultur im Hintergrund der Csaplovics' Beschreibung der westungarischen Kroaten aus dem Jahr 1828“), Murska Sobota (Slovenija), 01.-04. 07. 2003.
18. Znanstveni skup „Razgovor prigodni o biskupu Lajči Budanoviću (1873 – 2003)“ (priopćenje: „Lički i primorski Bunjevci kao posebna grana hrvatskoga nacionalnoga bića“), Subotica (vojvodina), 14.-15. 10. 2003.
19. Znanstveni skup „Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću“ (priopćenje: „'Krvava Bugarska' Joea Matošića iz 1925. godine“), Zagreb: Hrvatsko-bugarsko društvo, 27.-28. 10. 2003.
20. Međunarodni znanstveni skup „Ekohistorija Podravskog višegraničja (od 15. stoljeća do 1918. godine)“ (priopćenje: „O mlinovima i mlinarenju na Dravi potkraj 18. i početkom 19. stoljeća“), Koprivnica, 13.-15. 11. 2003.
21. Znanstveni kolokvij „Narodni pokret 1903. godine“ (priopćenje: „Stjepan Radić i Milan Marjanović o narodnom pokretu 1903. godine“), Zagreb: Hrvatski institut za povijest & Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 28. 11. 2003.
22. Četvrta međunarodna konferencija istraživačkog projekta Triplex Confinium pod naslovom „Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Religions, Cultures, Societies, Political Structures of the 'Other' in the Eastern Adriatic (15th – 19th Centuries)“ (priopćenje: „Tolerance and Intolerance on the Border Between Civil and Military Croatia in the 18th Century“), Padova (Italija): Università degli Studi di Padova. Dipartimento di Storia, 25.-27. 03. 2004.
23. Seminar na nastavnike povijesti „Ekohistorija i zavičajna povijest“ (vođenje radionice „Arhivsko gradivo i narativni izvori u nastavi zavičajne povijesti“), Karlovac, 26.-28. 08. 2004.
24. Tribina „Hrvatsko plemstvo u Slovačkoj“ (priopćenje: „Hrvatsko plemstvo u Slovačkoj – zagrebački biskup Aleksander Alagović“), Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 24. 09. 2004.
25. Drugi kongres hrvatskih povjesničara „Hrvatska i Europa. Integracije u povijesti“ (priopćenje: „Staro i novo gradišćansko-hrvatsko zajedništvo u europskom obzorju“ u Sekciji „Hrvati izvan domovine“, voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić), Pula: Filozofski fakultet, 29. 09. – 03. 10. 2004.
26. Znanstveni kolokvij o Zrinskima (priopćenje: „Obitelj Petra Zrinskoga i Katarine rođ. Frankopan“), Karlovac, 02. 10. 2004.
27. Znanstveni skup „Prošlost obvezuje. Kulturno-povijesni korijeni Gospićko-senjske biskupije“ (priopćenje: „Vojnokrajiško ustrojstvo kao čimbenik mentaliteta stanovnika Like“), Rijeka, 09.-10. 12. 2004.
28. Seminar za nastavnike povijesti Grada Zagreba i Zagrebačke županije „Uloga arhiva u nastavi povijesti“ (vođenje radionice „Arhivska građa (pisani izvori) u nastavi zavičajne povijesti (na primjeru zapadne Hrvatske)“), Zagreb: Hrvatski državni arhiv & Školska knjiga, 02. 09. 2005.
29. Seminar za nastavnike povijesti Ličko-senjske županije (vođenje radionice „Arhivska građa (pisani izvori) u nastavi zavičajne povijesti“), Gospić, 01. 10. 2005.
30. Seminar za nastavnike povijesti (vođenje radionice „Arhivska građa (pisani izvori) u nastavi zavičajne povijesti“), Stubičke Toplice, 03. 03. 2006.
31. Drugi hrvatski simpozij o nastavi povijesti „Povijesno nasljeđe i nacionalni identiteti I.“ (priopćenje: „Vojna krajina u hrvatskom identitetu“), Opatija, 18.-21. 04. 2006.
32. Ljetna škola arhitekture „Gorski kotar i Gacka“ u organizaciji Arhitektonskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu i gostiju sa Sveučilišta Karlsruhe (pozvano predavanje „Historische Grundlage von Gorski kotar und Lika“ na njemačkom jeziku i sudjelovanje u terenskom radu), 30. 08. – 02. 09. 2006.
33. Annales Pilar 2006. s temom „Razvoj na rubu integracija“ u organizaciji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (priopćenje: „Nagodbena Hrvatska u Austro-Ugarskoj (1868.-1918.): normativni i stvarni položaj“), Zagreb: Muzej Mimara, 23. 11. 2006.
34. Međunarodni znanstveni kolokvij „Svetozar Borojević od Bojne (1856.-1920.). U povodu 150. obljetnice rođenja“, organizatori: Hrvatski institut za povijest, Općinsko poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari, Družba Braća hrvatskoga zmaja i Hrvatski državni arhiv (priopćenje: „Svetozar Borojević: O ratu protiv Italije“), Mečenčani, 13. 12. 2006.
35. Znanstveni skup u povodu 90. obljetnice rođenja Većeslava Holjevca, organizator: Inicijativni odbor HAZU (priopćenje: „Iz starije prošlosti roda Holjevac“), Zagreb: Gradska skupština, 22. 08. 2007.
36. Međunarodni znanstveni skup „Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću“, organizator: Hrvatsko-bugarsko društvo i Sveučilište u Zadru (priopćenje: „Gustav Janeček o ružama i ružinom ulju u Bugarskoj“), Zadar: Sveučilišni kampus, 24.-26. 09. 2007.
37. Znanstveni skup „Identitet Like: korijeni i razvitak“, organizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar & Hrvatski institut za povijest & Gospićko-senjska biskupija & Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK & Državni arhiv u Gospiću & Gradski muzej u Senju & Udruga Ličana „Vila Velebita“ (priopćenje: „Lika u prošlosti između predodžbe i stvarnosti“), Gospić: Kulturno-informativni centar, 26.-29. 09. 2007.
38. Međunarodni okrugli stol "150. obljetnica prvog modernog popisa stanovništva 1857.", organizator: Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu & Društvo za hrvatsku povjesnicu & Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju (priopćenje: "Odnos grad-selo prema popisu 1857. godine"), Zagreb: Vijećnica Filozofskoga fakulteta, 02. 12. 2007.
39. Znanstveno-stručni skup „Nacionalni pokret u 19. stoljeću“, organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje (priopćenje: „Pravo u službi nacionalnog pokreta: Josip Pliverić o pravnoj prirodi hrvatsko-ugarske ,državne zajednice, u doba dualizma“), Poreč, 26.-28. 03. 2008.
40. Znanstveno-stručni okrugli stol „Lika u Drugom svjetskom ratu i poraću i arhivsko gradivo“, organizator: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić & Hrvatski institut za povijest u Zagrebu & Državni arhiv u Gospiću, Gospić: Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, bez priopćenja, moderiranje, Gospić, 04. 04. 2008.
41. Znanstveni skup „Bernardin Frankopan i njegovo doba“, organizatori: Katedra čakavskog sabora Modruše i HAZU – Razred za društvene znanosti, bez priopćenja, moderiranje, Ogulin-Modruš, 04.-05. 09. 2008.
42. Znanstveni skup „Lika u Drugom svjetskom ratu i poraću“, organizatori: Hrvatski institut za povijest & Državni arhiv u Gospiću & Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Gospiću, bez priopćenja, moderiranje, Gospić, 11.-12. 09. 2008.
43. Znanstveni skup „Molve – ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju“, organizatori: Općina Molve & Društvo za povjesnicu i starine Molve & Društvo za hrvatsku povjesnicu & Odjel za povijest Matice hrvatske & Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju & Povijesno društvo Koprivnica (priopćenje: „Molve potkraj 19. i početkom 20. stoljeća u svjetlu statističkih podataka“), Molve, 27. 09. 2008.
44. Treći kongres hrvatskih povjesničara, organizator: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (priopćenje: „Svećenik i povijesni pisac Juraj Antun Belić-Ligatić“ (u Sekciji „19. stoljeće“), Split-Supetar, 01.-05. 10. 2008.
45. Znanstveni skup „1918. u hrvatskoj povijesti“, organizator: Matica hrvatska (priopćenje: „Filipašićeva zbirka obavijesti o hrvatsko-slavonskim željeznicama u prevratničkoj jeseni 1918. godine“), Zagreb: Matica hrvatska, 29.-30. 10. 2008.
46. Stručno-znanstveni skup „Dani dr. Franje Tuđmana – Hrvati kroz stoljeća“, organizator: Općina Veliko Trgovišće (priopćenje: „Je li Hrvatski sabor 1878. 'prekoračio svoju nadležnost' pri zauzimanju stava o Bosni i Hercegovini?“), Veliko Trgovišće, 15. 05. 2009.
47. Znanstveni skup „Šime Starčević: suvremeni pogled na njegov život i djelo“, organizator: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, suorganizatori: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje & Gospićko-senjska biskupija & Državni arhiv u Gospiću (priopćenje: „Šime Starčević u svjetlu osobnih dokumenata“), Gospić, 22.-23. 05. 2009.
48. Međunarodni znanstveni skup „Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.)“, organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (priopćenje: „Napoleon i Europa u očima svećenika Jurja Antuna Belića Ligatića“), Zagreb-Zadar, 01.-03. 10. 2009.
49. Znanstveni skup „Ban Josip Jelačić (1801-1859-2009)“, organizator: Matica hrvatska Zaprešić (priopćenje: „Je li bilo moguće izbjeći hrvatsko-mađarski rat 1848. godine“), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 20. 11. 2009.
50. Sedma međunarodna konferencija „From Ancient to Modern“, organizator: Athens Institute for Education and Research (priopćenje: „A Fair Union Between Croatia and Hungary. A Critical Overview of a Croatian Policy in the 19th Century”), Atena (Grčka), 28.-31. 12. 2009.
51. Međunarodna konferencija „The Image of Russia in the Balkans“, organizator: Association internationale d'etudes du sud-est européen (AIESEE) (priopćenje: „The Image of Russia by Pary of Rights in Croatia in 1880s“), Varšava (Poljska), 07.-09. 11. 2011.
52. Četvrti Kongres hrvatskih povjesničara na temu „Sloboda“, organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti & Društvo za hrvatsku povjesnicu & Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (priopćenje: „'Pjesme vječnog roba' Mije Jerinića“ (u Sekciji „19. stoljeće“)), Zagreb, 01.-05. 10. 2012.
53. I. Uluslararasi Balkan Tarihi Araştirmalari Sempozyumu: Metodolojik Yaklaşimlar. First International Symposium on Balkan History Studies. Methodological Approaches, organizatori: Balikesir Üniversitesi & Istanbul Üniversitesi Avrasia Enstütüsi (priopćenje: „Recent Croatian Historiography and its Methodological Approaches toward the Balkans in the Early Modern Period and the Nineteenth Century: Some Examples“), Balikesir (Turska), 26.-28. 04. 2013.
54. Znanstveni skup „Josipdol i Modruš u 20. stoljeću“, organizatori: Katedra Čakavskog sabora Modruše & HAZU – Razred za društvene znanosti (priopćenje: „Josipdol i Modruš u Austro-Ugarskoj početkom 20. stoljeća“), Josipdol, 06. 09. 2013.
55. Međunarodni znanstveni simpozij o 300. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Karlobagu (1713.-2013.), organizator: Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića (priopćenje: „Prilozi za crkvenu povijest Karlobaga u 18. stoljeću“), Karlobag: 12. 10. 2013.
56. XXI. Simpozij „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“, organizator: Njemačka zajednica u Republici Hrvatskoj (priopćenje: „Carl Freiherr von Pidoll zu Quintenbach o gospodarstvu karlovačkih krajišnika 1844. godine“), Osijek, 08.-10. 11. 2013.
57. Prvi hrvatski simpozij o nastavi povijesti „Nastava povijesti usmjerena prema kompetencijama i ishodima učenja: Hrvatska i Prvi svjetski rat“, organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje (priopćenje u radionici: „Prvi svjetski rat i Hrvati između Srednje Europe i Balkana“), Malinska, 13.-15. 11. 2013.
58. XI. Dies Historiae: Res novae at seditiones: pobuna kao čimbenik promjene, organizatori: Društvo studenata povijesti „Ivan Lučić – Lucius“ & Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (priopćenje: „Revolucija 1848. – prijelomnica europske i hrvatske povijesti“), Zagreb: Hrvatski studiji, 11. 12. 2013.
59. Znanstveni skup „A magyar-horvát együttélés fordulópontjai: Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra – Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura“, organizatori: Institut za povijest Centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti & Hrvatski institut za povijest & Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU & Hrvatska samouprava Budimpešte & Hrvatska manjinska samouprava V. okruga Budimpešte (priopćenje: „Hrvatsko ministarstvo u Budimpešti 1868.-1918.“), Budapest (Mađarska), 06.-07. 02. 2014.
60. The International Conference „Croatia and Slovakia: Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day)“, Zagreb, organizator: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Filozofski fakultet Sveučilišta Comenius u Bratislavi (priopćenje: „Croatian Press on Slovaks in the Period of Dualism: Some Examples“), Zagreb: Filozofski fakultet, 07.-11. 05. 2014.
61. Treći znanstveno-stručni skup „Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti“, organizatori: Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Vukovaru & Općina Nijemci (tema: Općina Nijemci – društveni okvir i potencijali razvoja, Nijemci, priopćenje: „Povijesne odrednice Identiteta“), Nijemci, 16. 05. 2014.
62. Okrugli stol „Prvi svjetski rat – ključ za razumijevanje hrvatske povijesti“, Zagreb: Matica hrvatska, 22. 05. 2014.
63. Symposion „Hundert Jahre danach. Reflexionen zum Ersten Weltkrieg“, organizatori: Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu & Kroatisches Historisches Institut in Wien & Institut für Osteuropaische Geschichte der Universität Wien & Kroatische Akademische Gemeinschaft – Österreich (priopćenje: „Worüber schrieb der 'Katolički list' (Katholisches Blatt) in Zagreb im Jahr 1914?“), Wien (Austrija), 26. 06. 2014.
64. Znanstveni skup „1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji“, organizatori: Hrvatski institut za povijest & Matica hrvatska & Institut Balassi – Mađarski institut u Zagrebu & Austrijski kulturni forum (priopćenje: „Hrvatske pjesme na početku rata 1914. – između zvučne promidžbe i krvave stvarnosti“), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 14.-17. 10. 2014.
65. Znanstveni skup „Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija“, organizator: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje (priopćenje: „Franz Vaniček i zapadna Hrvatska“), Slavonski Brod, 23.-24. 10. 2014.
66. „Symbols and Myths in Croatian History“, pozvano predavanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Comenius u Bratislavi, 27. 11. 2014.
67. Znanstveno-stručni skup „Zavalje i okolica u prošlosti i sadašnjosti“, organizatori: Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Gospiću & Udruga bivše općine Zavalje u Zagrebu (priopćenje: „Zavalje u sastavu Vojne krajine“), Zagreb: Crkva Uzvišenja Sv. Križa u Sigetu, 13. 12. 2014.
68. Znanstveni skup „Zagreb u Prvom svjetskom ratu“, organizatori: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu & Grad Zagreb, član Znanstvenog i organizacijskog odbora (priopćenje: „Struktura zagrebačkog srednjeg školstva 1910-1921: kontinuiteti i promjene“), Zagreb, 16.-17. 12. 2014.
69. Znanstveni skup „Ivan Mažuranić – život i djelo“, organizatori: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci & Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci & Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s područnom jedinicom u Puli & Primorsko-goranska županija & Grad Novi Vinodolski (priopćenje: „Imovinsko stanje Ivana Mažuranića“), Novi Vinodolski, 23. 01. 2015.
70. Okrugli stol „Sto godina Londonskoga ugovora“ (priopćenje: „Londonski ugovor i hrvatsko pitanje“), Zagreb: Matica hrvatska, 27. 04. 2015.
71. Šesti hrvatski simpozij o nastavi povijesti, organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje (priopćenje: „Konfuzno naličje La Belle Epoque i put u Veliki rat“), Pula, 11. 11. 2015.
72. Znanstveni kolokvij „Stjepan Krpan – neumorni istraživač hrvatskih manjinskih zajednica, organizatori: Matica hrvatska & Udruga za potporu Bačkim Hrvatima (priopćenje: „Od Bratislave do Brinja: Hrvatski manjinski i domovinski zapisi Stjepana Krpana“), Zagreb, 09. 12. 2015.
73. Skup „Londonski ugovor i njegove posljedice“, organizatori: Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru & Udruga studenata povijesti ISHA Zadar (priopćenje: „Londonski ugovor i hrvatsko pitanje“), Zadar, 14. 12. 2015.
74. Kolokvij o Gačanskom parku hrvatske memorije, organizator: Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac, 15. 01. 2016.
75. Jadranska/mediteranska radionica, Konferencijska dvorana Knjižnice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, organizatori: Centar za komparativno-historijske i interkulturne studije u suradnji s Poslijediplomskim doktorskim studijem moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu & Poslijediplomskim doktorskim studijem arheologije i Poslijediplomskim doktorskim studijem „Povijest stanovništva“ Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku (priopćenje: „Koncept višegraničja u jadranskim/mediteranskim studijima i Triplex Confinium“), Zagreb, 04.-08. 04. 2016.
76. Stručni okrugli stol i izložba o Ferdi Šišiću, organizatori: Državni arhiv u Zagrebu & HNOPZ (priopćenje: „Ferdo Šišić i (rano)novovjekovna hrvatska povijest“), Zagreb, 15. 04. 2016.
77. Annales Pilar 2016: Koga (p)održava održivi razvoj?, organizator: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić (priopćenje: „Ličko selo u prošlosti – iskustva i pouke“), Gospić, 27. 05. 2016.
78. Drugi hrvatski iseljenički kongres (priopćenje: „Korijeni, stanje i perspektive Gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Hrvata u Slovačkoj“), Šibenik, 01.-03. 07. 2016.
79. VIII. Nemzetközi hungarológiai kongresszus, organizatori: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság & Pecsi Tudományegyetem (priopćenje: „Az 19. szazádi magyar-horvát kapcsolatok (A horvat-magyar kiegyezés a horvát történeti emlékezetben)“), Pečuh (Mađarska), 22.-28. 08. 2016.
80. Peti Kongres hrvatskih povjesničara, organizatori: HNOPZ & DHP & Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru (uvodno izlaganje: „Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi“), Zadar, 05.-08. 10. 2016.
81. Znanstveno-stručni skup „Podgorje: polazišta i perspektive kraja između Velebita i Jadrana“, organizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić & Gradski muzej Senj & Društvo Senjana i prijatelja Senja „Nehaj“ u Zagrebu (Priopćenje: „Bilješke iz crkvene i svjetovne povijesti Podgorja u 19. i 20. stoljeću“), Senj: Pučko otvoreno učilište Milutina Cihlara Nehajeva, Dom kulture, 13.-15. 10. 2016.
82. Znanstveni skup „Nikola Šubić Zrinski i Siget 1566.“, organizator: HAZU (priopćenje: „Nikola Šubić Zrinski i Siget 1566. u hrvatskoj historiografiji“), Zagreb, 20.-21. 10. 2016.
83. Međunarodni znanstveni skup „Franjo Josip i Hrvati u Prvome svjetskom ratu“, organizator: Matica hrvatska (priopćenje: „Franjo Josip na odru: Hrvati i habsburško prijestolje 1916. godine“), Zagreb, 21. 11. 2016.
84. International conference „The last monarch of the old world. The memory of Franz Joseph“, organizator: Institute of Habsburg History (priopćenje: „Changing Memory of Francis Joseph in Croatia“), Budapest (Mađarska), 28. 11. 2016.
85. International conference „Natures in between. Enviroment in areas of contact among states, economic systems, cultures and religions“, organizator: 9th ESEH Biennial Conference (priopćenje: „Forest History of the Karlovac Generalate in Croatia“), Zagreb, 28. 06. – 02. 07. 2017.
86. Kiegyezés konferencia „Megoszto kompromisszum – az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából“, organizator: A Magyar Történelmi Társulat, Országgyűlés Hivatala, Veritas – Történetkutató Intézet (priopćenje: „Horvát elképzelések a Birodalom modernizálásáról“), Budapest (Mađarska), 26. 09. 2017.
87. Okrugli stol o Franu Supilu u povodu 100. obljetnice Supilove smrti (priopćenje: „O političkom djelovanju Frana Supila u inozemstvu 1914. i 1915. u svjetlu spisa iz arhiva predsjedništva zemaljske vlade u Zagrebu“), Zagreb: Matica hrvatska, 11. 10. 2017.
88. Znanstveni skup „Uloga Matičina nakladništva u oblikovanju hrvatskoga duhovno-kulturnog identiteta“, organizator: Matica hrvatska (priopćenje: „Matičino nakladništvo i hrvatska povijest 1842.-1918.“), Zagreb: Matica hrvatska, 20.-21. 10. 2017.
89. Pozvano predavanje „Hrvati u 19. stoljeću u okviru europskih političkih procesa“ za polaznike Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Zagreb, 07. 11. 2017.
90. Wissenschaftliche Konferenz „150 Jahre Ausgleich: Rezeption und Historiographie“, organizator: Institut für ungarische Geschichtforschung in Wien (priopćenje: „Meinungen und Wege der kroatischen Elite zum Ausgleich von 1867/1868“), Wien (Austrija), 11.-12. 12. 2017.
91. Znanstveni skup o Stjepanu Moysesu (1797.-1869.). Na spomen 220. obljetnice njegova rođenja, organizator: Matica hrvatska (priopćenje: „Društveno-političke prilike u Hrvatskoj Moysesova doba u Zagrebu (1829.-1851.)“), Zagreb, 03. 02. 2018.
92. „Nagodba – 1868 című, a magyar-horvát kiegyezés 150. évfordulója alkalmából“, organizatori: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum & Veritas Történetkutató Intézet (priopćenje: „Hrvatsko-ugarska nagodba iz hrvatske perspektive“), Budapest (Mađarska), 18. 04. 2018.
93. Okrugli stol „Ideologije u vremenu i prostoru – mjesto povjesničara“ na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu u sklopu programa Dana Odjela za povijest HKS-a (priopćenje: “O zadaćama povijesnih istraživanja i značajkama hrvatske povijesti u 19. stoljeću”), Zagreb, 20. 04. 2018.
94. Symposium „150 Jahre Nationalitätengesetz – Ein Modell für die Zukunft?“, organizator: Wiener Arbeitsgemeinschaft für Volksgruppen – Volksgruppeninstitut (priopćenje: „Über die Gleichberechtigung der Nationalitäten in Kroatien“), Wien (Austrija), 14. 06. 2018.
95. Roundtable discussion „Mozaikcsalád. Közép-Európai nemzetek az osztrák-magyar monarchiában. A Patchwork Family. Central European Nations in the Austro-Hungarian Monarchy“, III. Modernisation and the Nationalities Question, organizator: Hungarian National Museum (priopćenje: „Modernisation and the Nationalities Question in Croatia“), Budapest (Mađarska), 05. 10. 2018.
96. The expert roundtable „Milestones of Common History“ organized by the Embassy of the Slovak Republic & the Embassy of the Czech Republic (priopćenje: „100th Anniversary of the Founding of Czechoslovakia“), Zagreb: Mimara, 24. 10. 2018.
97. Znanstveni skup „1918. – 2018.: povijesni prijepori i Hrvatska danas“, organizator: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (priopćenje: „Hrvati između trijalizma i jugoslavizma“), Zagreb: Hrvatski studiji, 29. 10. 2018.
98. Znanstveni skup „Završetak Prvog svjetskog rata u Dalmaciji“, organizatori: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru & Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru & Državni arhiv u Zadru (priopćenje: „Dalmatinske ratne pjesme od euforije do gladi na kraju Velikog rata“), Zadar, 05. 11. 2018.
99. Međunarodni znanstveni skup „Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost“, organizatori: HAZU & Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (priopćenje: „Vojna krajina u hrvatsko-mađarskim odnosima 1860-ih godina“), Zagreb, 08.-09. 11. 2018.
100. „Otok Krk u Velikom ratu 1914.-1918.“, znanstveno- stručni skup povodom stogodišnjice završetka Prvoga svjetskog rata (1918.- 2018.) (priopćenje: „Hrvatska u Prvome svjetskom ratu“), Punat: Galerija Toš, 10. 11. 2018.
101. Znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – dvadeset I sedma godina poslije” na temu “Gradovi u ratovima – kroz povijest do suvremenosti”, organizator: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar (priopćenje: “Borbe oko Drežnika i Cetina potkraj 18.- stoljeća”), Vukovar: Hrvatski dom, 14.-15. 11. 2018.
102. Međunarodni znanstveni skup „Hrvatsko-ugarska nagodba: nastanak, provedba, posljedice“ povodom 150. obljetnice Hrvatsko-ugarske nagodbe, organizator: Hrvatski institut za povijest (priopćenje: „Hrvatsko-ugarska nagodba u vremenu i prostoru“), Zagreb, 22. 11. 2018.
103. Pozvano predavanje “Završetak Prvoga svjetskog rata: raspad Austro-Ugarske i ulazak Hrvatske u Kraljevstvo SHS” u Paneuropskoj uniji, Zagreb, 29. 11. 2018.
104. Sudjelovanje na tribini “Hrvatski ulazak u Jugoslaviju 1918. Izbor ili diktat” u Matici hrvatskoj, Zagreb, 03. 12. 2018.
105. „Megbékélés és fejlődés – Pomirba i razvoj“, konferencija hrvatskih i mađarskih povjesničara povodom 150. obljetnice Hrvatsko-ugarske nagodbe, organizator: Országház (priopćenje: „Ivan Kukuljević Sakcinski i Hrvatsko-ugarska nagodba 1868. godine“), Budapest, 05. 12. 2018.
106. Znanstveni kolokvij povodom izdavanja 2. Sveska Dnevnika – Diariuma Maksimilijana Vrhovca (1810.-1815.), organizator: Hrvatski državni arhiv (priopćenje: „Maksimilijan Vrhovac i prekosavski krajevi“), Zagreb, 12. 12. 2018.
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Društvo za hrvatsku povjesnicu (predsjednik, od 2006.)
Nastavna djelatnost:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Državna nagrada za znanost (2003.)