Željko Holjevac

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Željko
Prezime:
Holjevac
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik
Znanstveno polje:
Povijest
Znanstveno-nastavno zvanje:
Redoviti profesor
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
16
Broj telefona:
+385 1 4886 800
E-mail adresa 1:
zeljko.holjevac@pilar.hr
E-mail adresa 2:
zeljko.holjevac@gmail.com
Autorske knjige:
9
Uredničke knjige:
11
Radovi u međunarodnim bazama:
17
Radovi u zbornicima sa skupova:
22
Poglavlja u knjigama:
46
Ostalo:
80
Poveznice:
Domaći projekti:
1998.-2001.: Hrvati u okolnim (domovinskim) zemljama. - Suradnik na projektu
2001.-2007.: Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja. - Suradnik na projektu
2007.-2013.: Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti. - Suradnik na projektu
2008.-2013.: Monografija Grada Gospića. - Voditelj projekta
2013.-2014.: Hrvatska i Slovačka: povijesne paralele i veze (od 1780. do danas). - Voditelj projekta
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1998. (2019.)
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Povijest
Znanstveni interesi:
Gradišćanski Hrvati, hrvatsko-mađarski odnosi, hrvatsko-slovačke veze, Vojna krajina, Lika
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
72 domaća sudjelovanja
38 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Društvo za hrvatsku povjesnicu
Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti
Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju
Nastavna djelatnost:
2007.-2019.: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Europske regije i hrvatska povijest u 19. stoljeću
2007.-2019.: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme
2008.-2011.: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska povijest
2019.-: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Prvi svjetski rat i Hrvatska
2019.-: Hrvatsko katoličko sveučilište, Odabrane teme iz hrvatske povijesti u 19. stoljeću
2020.-: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko-ugarska prožimanja u XIX. stoljeću
2020.-: Hrvatsko katoličko sveučilište, Prvi svjetski rat
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2003.: Državna nagrada za znanost
Međunarodne znanstvene stipendije:
1997.: Mogersdorf, Steiermärkisches Landesarchiv
1999.: Auslandsstipendium, Burgenländische Landesregierung
2001. i 2004.: CEEPUS, National CEEPUS Office Croatia
2005.: Stipendija za istraživački boravak, Vlada Republike Mađarske