Renata Glavak Tkalić

Renata Glavak Tkalić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Renata
Prezime:
Glavak Tkalić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Viša znanstvena suradnica
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
14/I
Broj telefona:
+385 1 4886 814
E-mail adresa 1:
Renata.Glavak.Tkalic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2000.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2009.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za poremećaje u ponašanju
Polje znanstvenog rada:
Ovisnosti, psihopatologija, interpersonalno prihvaćanje-odbijanje
Znanstveni interesi:

Psihologija ovisnosti, psihopatologija, obiteljska patologija, problemi adolescenata, interpersonalno prihvaćanje-odbijanje

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na 13 međunarodnih i 3 domaća znanstvena skupa.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član dvije domaće i jedne međunarodne znanstvene udruge.

Nastavna djelatnost:

Nositelj kolegija Opća psihopatologija i suradnik na kolegijima Specifična psihopatologija i Psihologija ovisnosti – Odjel za psihologiju, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska.

Nagrade i priznanja u području znanosti: