Renata Glavak Tkalić

Renata Glavak Tkalić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Renata
Prezime:
Glavak Tkalić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Viša znanstvena suradnica
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
14/I
Broj telefona:
+385 1 4886 814
E-mail adresa:
Renata.Glavak.Tkalic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavila 7 izvornih znanstvenih radova i 5 stručnih radova. Objavila 2 knjige i jedno poglavlje u knjizi u koautorstvu. Urednica je jedne knjige.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=236096

Projekti:

- 2000-2002. suradnik na projektu "Interakcijski pristup strukturi patoloških fenomena";
- 2002-2006. suradnik na projektu "Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja – interakcijski pristup";
- 2007- suradnik na projektu "Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu";
- Sudjelovala na tri međunarodna i tri projekta za treće naručitelje, od čega je bila voditelj projekta "Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske".

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2000.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2009.
Ustanova:
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za poremećaje u ponašanju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Ovisnosti, psihopatologija, interpersonalno prihvaćanje-odbijanje
Znanstveni interesi:

Psihologija ovisnosti, psihopatologija, obiteljska patologija, problemi adolescenata, interpersonalno prihvaćanje-odbijanje

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na 13 međunarodnih i 3 domaća znanstvena skupa.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član dvije domaće i jedne međunarodne znanstvene udruge.

Nastavna djelatnost:

Nositelj kolegija Opća psihopatologija i suradnik na kolegijima Specifična psihopatologija i Psihologija ovisnosti – Odjel za psihologiju, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska.

Nagrade i priznanja u području znanosti: