Andreja Brajša-Žganec

Avatar photo
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Andreja
Prezime:
Brajša-Žganec
Titula:
Prof. dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Redovita profesorica u trajnom zvanju
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
19/I
Broj telefona:
+385 1 4886 819
E-mail adresa 1:
Andreja.Brajsa.Zganec@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
9
Uredničke knjige:
4
Radovi u međunarodnim bazama:
47
Radovi u zbornicima sa skupova:
8
Poglavlja u knjigama:
15
Ostalo:
122 sažetaka sa skupova | 36 stručnih/popularnih članaka/izvješća/elaborata
Poveznice:
Domaći projekti:
2020.-2024.: Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji CHILD-WELL. - Suradnica na projektu
2015.-2019.: Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti. - Suradnica na projektu
2019.-2020.: Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije. - Suradnica na projektu
2017.-2018.: Kvaliteta života hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata. - Suradnica na projektu
2016.-2014.: Pilarov barometar hrvatskog društva 2016.; 2015.; 2014. - Suradnica na projektu
2011.: Razvojne perspektive visokoškolskog obrazovanja u gradu Varaždinu. - Voditeljica projekta
2009.-2008.: Pilarov barometar hrvatskog društva 2009.; 2008. - Suradnica na projektu
2008.: Vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. - Suradnica na projektu
2007.-2013.: Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece. - Suradnica na projektu
2006.-2012.: Turistički cvijet- kvaliteta za Hrvatsku. - Suradnica na projektu
2006.-2007.: Edukacija članova županijskih timova za podršku udomiteljstvu te edukacija novih udomitelja. - Suradnica na projektu
2006.: Vrednovanje eksperimentalne provedbe elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. - Suradnica na projektu
2001.-2006.: Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata. - Suradnica na projektu
1997.-2001.: Socijalizacija djece i mladih. - Suradnica na projektu
1998.-2000.: Interakcijski pristup strukturi patoloških fenomena. - Suradnica na projektu
1992.-1997.: Djeca u ratu. - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
2020.-2023.: H2020 -INVENT - European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World. - Članica etičkog odbora projekta
2019.-2021.: Women in business – Interreg Danube Transnational Programme. - Suradnica na projektu
2018.-2020.: H2020 -ECDP European Children Development Project. - Suradnica na projektu; suvoditeljica jedne dionice projekta
2016.-2019.: H2020 Promoting Youth Involvement and Social Engagement PROMISE. - Članica nacionalne mreže stručnjaka
2013.-2017.: FP7 - Memory, Youth, Political Legacy And Civic EngagemenMYPLACE. - Članica nacionalnog savjetodavnog tima
2013.-2017.: FP7 - MYWeb-European Longitudinal Study for Children and Young People. - Suradnica na projektu
2013.-2014.: EUROFOUND -Third European Quality of Life Survey - Trends in Quality of Life in Croatia. - Suradnica na projektu
2012.-2014.: UNICEF – External evaluation of the project For safe and enabling environment in schools. - Voditeljica projekta
2014.: UNICEF - Updating 2011 Situation analysis of children's and Women’s rights in Croatia. - Voditeljica projekta
2011.: UNICEF - Situation analysis of children's and women's rights in Croatia. - Voditeljica projekta
2008.-2010.: Implementation of children's rights in foster families. - Suradnica na projektu
2003.-2007.: Training of experts, professionals and foster parents in the area of foster care in the Republic of Croatia. - Suradnica na projektu
2008.-2012.: Improving foster care for children in the local community. - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1992.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje psihologija
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2002.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Psihologija
Znanstveni interesi:
Zaštitni i rizični čimbenici psihosocijalnog razvoj djece i adolescenata, uloga obitelji u dječjem razvoju, dobrobit djece i mladih, kvaliteta života u obitelji i školi, područja kvalitete života i dobrobiti odraslih
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
63 domaća sudjelovanja
82 međunarodna sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko psihološko društvo (HPD)
Hrvatska psihološka komora (HPK)
International Society for Quality of Life Studies (ISQOLS)
The European Association for Psychotherapy (EAP)
International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD)
European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC)
International Society for Child Indicators (ISCI)
Nastavna djelatnost:
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“:
2013.-danas: Kvaliteta života kao preduvjet održivog razvoja
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu - Preddiplomski studij psihologije:
2004.-2006: Povijest psihologije
2007.-2012.: Psihologija odrasle dobi i starenja
2007.-2013.: Psihologijska etika
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu - Diplomski studij psihologije:
2001.-2010.: Rad s grupama
2002.-2007.: Primijenjena psihologija djece i mladih
2007.-danas: Primijenjena razvojna psihologija
2006.-danas: Psihologija obrazovanja
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Osijek - Poslijediplomski specijalistički studij pastoralne teologije:
2014.-2016.: Bračno savjetovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Učiteljski studij:
2008.-2019.: Razvojna psihologija 1 i 2
2008.-2016.: Psihologija učenja i poučavanja; Motivacija i socijalni odnosi
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Preddiplomski odgojiteljski studij:
2012.-danas: Socioemocionalni razvoj i dječja prava
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Diplomski sveučilišni studij ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja:
2015.-danas: Psihologija roditeljstva
Sveučilište sjever - Studij sestrinstva:
2012.-2018.: Razvojna psihologija
Sveučilište sjever - Diplomski studij sestrinstva:
2019.-danas: Suvremene teme iz psihologije
Sveučilište sjever - Studij fizioterapije:
2019.-danas: Psihički razvoj čovjeka
Sveučilište sjever - Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo:
2019.-danas: Poslovno pregovaranje
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu:
2020.-danas: Osnove opće i razvojne psihologije
Hrvatsko katoličko sveučilište - Diplomski studij psihologije:
2015.-danas: Psihologijska etika
Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta - Specijalistički MBA studij:
2010.-2018.: Menagerske tehnike
Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta:
2008.-2016.: Tehnike i vještine rada u timu
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2004.: Državna godišnja nagrada za znanost u području društvenih znanosti za 2003. godinu
2012.: Hrvatska psihološka komora – Nagrada „Snježana Biga-Friganović“ za poseban doprinos organizaciji, radu i razvoju HPK, unaprijeđenu statusa psihologa u društvu te razvoju i afirmaciji psihološke djelatnosti
2013.: Hrvatsko psihološko društvo - Društveno priznanje „Marulić - Fiat Psychologia“ za osobiti doprinos razvoju hrvatske primijenjene psihologije
Međunarodne znanstvene stipendije:
1993.: Studijski boravak na Karl-Franzes-Sveučilištu, Graz, Austrija - Ministarstva znanosti države Austrije
1992.-1995.: Edukacija iz sistemske obiteljske terapije, Graz Austrija - Lehranstalt fuer Familientherapie der Dioezese Graz - Seckau fuer Berufstaetige, Austrija