Andreja Brajša-Žganec

Andreja Brajša-Žganec
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Andreja
Prezime:
Brajša-Žganec
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
19/I
Broj telefona:
+385 1 4886 819
E-mail adresa:
Andreja.Brajsa.Zganec@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavila je jednu znanstvenu monografiju samostalno, jednu znanstvenu monografiju u koautorstvu te tri stručne knjige u koautorstvu te dvije uredila. Objavila je 37 znanstvena rada i 13 stručnih radova te desetak stručno popularnih radova ili prikaza.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=185362

 

 

Projekti:

- Voditelj projekta: Situation analysis of children's and women's rights in Croatia (2011.) ugovaratelj/naručitelj  UNICEF; voditelj projekta External evaluation of the project For safe and enabling environment in schools (2012.-2013.) ugovaratelj/naručitelj UNICEF; voditelj projekt Razvojne perspektive visokoškolskog obrazovanja u gradu Varaždinu – naručitelj Veleučilište u Varaždinu (2011)
- Suradnik na projektima MZOS : Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece (2007.-) voditeljice dr. sc. Zore Raboteg-Šarić; Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata (2001.-2006.) voditeljice dr. sc. Zore Raboteg-Šarić, Socijalizacija djece i mladih (1997.-2001.), voditeljice dr. sc. Zore Raboteg-Šarić, Djeca u ratu  (1992.-1997), voditelj dr.sc. Miomir Žužul; Interakcijski pristup strukturi patoloških fenomena (1998-2000), voditelj dr.sc. Slavko Sakoman; Vrednovanje eksperimentalne provedbe elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (2006) voditelj dr. sc. Vlado Šakić;  Vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama (2008), voditelj dr.sc. Josip Burušić.
- Suradnik na međunarodnim projektima: COST -European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research, A19 Children's welfare (2005.-2007.); COST- ISO907 Childbirth Cultures, Concerns, and Consequences: Creating a dynamic EU framework for optimal maternity care (od 2011.-);  Training of experts, professionals and foster parents in the area of foster care in The Republic of Croatia, realiziran u suradnji Sveučilišta u Göteborgu, Švedska, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Kraljevine Švedske, Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Udruge za inicijative u socijalnoj politici (2003-2007); Families across cultures: A 30-national psychological study (2010), voditelj prof.dr.sc. Georgas, James, University of Athens; FP7 projekta Myplace Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagemen, (2011.-) voditelj dr.sc. Benjamin Perasović,  član stručnog savjetodavnog tima; Unapređenje udomiteljstva za djecu u lokalnoj zajednici (2008.-2010.), naručitelj: Svjetska banka i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH, voditeljica: mr.sc. Aleksandra Selak Živković; Supervizija udomitelja (2005.-2008.) Naručitelj: SIDA,  voditeljica: mr.sc. Aleksandra Selak Živković; IPA programu Europske unije, Education and Career Harmonisation Operations, komponenta IV, Razvoj ljudskih potencijala, Razvoj metodologije za stvaranje modularnih kurikuluma srednjih strukovnih škola i pilot modularnog kurikuluma, naručitelj: Gospodarska škola Varaždin (2011).
- Suradnik na ostalim domaćim projektima: Pilarov barometar hrvatskog društva: stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima (2008), voditelj dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan naručitelj: Hrvatski Sabor, voditelj dionice Kvaliteta života;  Turistički cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku (2007.-2012.), voditelj dr.sc. Saša Poljanec Borić, naručitelj Hrvatska gospodarska komora.

 

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1992.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2002.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Razvojna psihologija, psihologija obrazovanja, primijenjene psihologije
Znanstveni interesi:

Socio-emocionalni razvoj djece i adolescenata, rizični i zaštitni činitelji razvoja, roditeljstvo, uloga obitelji u dječjem razvoju, kvaliteta života,  područja razvojne psihologije kao i primjena u psihologiji obrazovanja, timski rad

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala s 27 radova na međunarodnim znanstvenim skupovima i s 25 radova na domaćim znanstveno-stručnim skupovima.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

- Članica 4 međunarodne udruge i dvije domaće udruge.
- Član Matičnog odbora – polje psihologija (od 2013.- ).
- Sistemski obiteljski terapeut - diploma Europskog psihoterapijskog udruženja; ekspert trener u području udomiteljstva.
- Predstavnik Hrvatske u European network of experts on youth knowledge's, Vijeća Europe (2007.-2011.) te stalnog odbora za etiku EFPA-e (od 2007. -).
- Predsjednik etičkog odbora HPK (2004.-2012.); član suda časti HPK-e (od 2012. -); pročelnica sekcije za brak, obitelj i partnerstvo HPD-a (od 2013.-).
- Član vijeća za nacionalni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje te ekspertne radne skupine za društveno humanističko područje okvirnog nacionalnog kurikuluma (2009.-2010.); član radne skupine za izradu Nacionalnog programa djelovanja za mlade (2007.-2008.), te radne skupine za izradu nacrta prijedloga Nacionalne obiteljske politike (od 2012.-).

Nastavna djelatnost:

- Nositelj kolegija "Psihologija odrasle dobi i starenja" (2007.-2012.), "Psihologijska etika" (2007.-2013.),  "Psihologija obrazovanja" (od 2006.- ) i "Primijenjena razvojna psihologija" (od 2007. - ), "Rad s grupama" (2001.-2013.) na Studiju psihologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
-  Nositelj kolegija "Razvojna psihologija", "Motivacija i socijalni odnosi", "Psihologija učenja i poučavanja", "Socioemocionali razvoj i dječja prava" na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
- Nositelj kolegija "Menagerske tehnike" na specijalističkom diplomskom studiju  Zagrebačke škole ekonomije i managementa.
- Nositelj kolegija "Bračno savjetovanje" na Sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju pastoralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Nagrade i priznanja u području znanosti:

- Dobitnica Državne nagrade za znanost za 2004. godinu – u području društvenih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće - za knjigu - Dijete i obitelj: emocionalni i socijalni razvoj. Jastrebarsko: Naklada Slap.
- 2012. dobitnica nagrade "Snježana Biga-Friganović" Hrvatske psihološke komore za poseban doprinos organizaciji, radu i razvoju HPK, unaprijeđenu statusa psihologa u društvu te razvoju i afirmaciji psihološke djelatnosti.