Dražen Živić

Avatar photo
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Dražen
Prezime:
Živić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Demografija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Naslovno zvanje izvanrednog profesora
Adresa institucije:
Zagreb, Marulićev trg 19
Vukovar, J. J. Strossmayera 25
Broj sobe u instituciji:
21 (Zagreb)
Broj telefona:
01/4886-821; 032/450-323; 098/789-700
E-mail adresa 1:
Drazen.Zivic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
4
Uredničke knjige:
20
Radovi u međunarodnim bazama:
39
Radovi u zbornicima sa skupova:
51
Poglavlja u knjigama:
18
Ostalo:
55
Poveznice:
Domaći projekti:
1994.-1996.: Demografski razvoj i populacijska politika u Republici Hrvatskoj. - Suradnik na projektu
1996.-2002.: Hrvatski iseljenici i suradnja s domovinom. - Suradnik na projektu
2002.-2006.: Demografski gubitci i posljedice Domovinskog rata. - Voditelj projekta
2002.-2006.: Integracijski procesi između hrvatskog iseljeništva i Republike Hrvatske. - Suradnik na projektu
2007.-2011.: Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske. - Voditelj projekta
2008.-2012.: Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet. - Voditelj projekta
2011.- 2012.: Demografska studija Grada Vukovara. - Voditelj projekta
2018.: Elaborat o programskoj opravdanosti, zahtjevima dostupnosti i racionalnosti srednjoškolske ustanove u Gradu Otoku. - Voditelj projekta
2018.: Mjesni narodni odbor Borovo naselje 1945.-1950. Studija društvenih, demografskih, političkih i gospodarskih prilika. - Voditelj projekta
2018.-2019.: Migracijske aspiracije i kvaliteta života mladih u Vukovarsko-srijemskoj županiji. - Suradnik na projektu
2019.: Vjerske prilike i odnosi u općini Vinkovci (1964.-1975.) u svjetlu arhivskoga gradiva (Komisija za vjerska pitanja) Državnoga arhiva u Vukovaru. - Suradnik na projektu
2019.-2020.: GIS pristup analizi demografske otpornosti gradskih naselja i jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj: prema demografskoj regionalizaciji. - Suradnik na projektu
2019.-2020.: Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije. - Voditelj projekta
Međunarodni projekti:


Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1994.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti u području prirodnih znanosti, polje geografija
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2000.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Demografija
Znanstveni interesi:
Opća i regionalna demografija, demografija Hrvatske, demografija Domovinskog rata, demografija braka i obitelji, demografija hrvatskoga iseljeništva
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
90 domaćih sudjelovanja
25 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske
Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju
Matica hrvatska
Nastavna djelatnost:
2002.-2012.: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, kolegij: Demografija, Stanovništvo svijeta, Demografski razvoj Hrvatske
2011.-2012.: Hrvatsko katoličko sveučilište, Studij povijesti, kolegij: Statistika i demografija
2012.-2014.: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Specijalistički studij Pastoralne teologije, kolegij: Demografska kretanja u Hrvatskoj
2011.- : Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih i europskih poslova, jednogodišnji specijalistički studij; kolegij: Domovinski rat – uzroci i posljedice
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2001.: Državna nagrada za znanost za znanstvene novake u području društvenih znanosti)
2019.: Nagrada Federik Grisogono
Međunarodne znanstvene stipendije: