Caroline Hornstein Tomić

Caroline Hornstein Tomić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Caroline
Prezime:
Hornstein Tomić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Sociologija, etnologija i antropologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
8/I
Broj telefona:
+385 1 4886 808
E-mail adresa 1:
Caroline.Hornstein-Tomic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2008.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor društvenih znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2001.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Fakultet društvenih znanosti J.W. Goethe Sveučilišta
Polje znanstvenog rada:
Kulturna antropologija i sociologija znanja / znanosti (antropološka istraživanja, analiza diskursa)
Znanstveni interesi:
Re-migracija; "skilled migration"; transfer znanja; rodne + politike identiteta; state building i procesi kohezija, kulturna raznolikost i društvena integracija, post-socijalističke transformacije u JI i Srednjoj Europi
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Sudjelovala na 22 međunarodnih i 5 domaćih znanstvenih skupova.
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Članica Hrvatskog sociološkog društva, Balkan Network for Culture and Cultural Studies, Societé Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), European Association of Social Anthropologists (EASA).
Nastavna djelatnost:
Nositelj kolegija "Culture and Identity" na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Doktorat znanosti iz sociologije s počastima "magna cum laude"; obrana doktorske disertacije "summa cum laude" - Sveučilište J. W. Goethe, Frankfurt am Main, 2001; Dobitnica stipendije za rad na doktorskoj disertaciji Zaklade Konrad Adenauer; jednogodišnija stipendija za post-diplomsko istraživanje na Massachusetts Institute of Technology (MIT) / Social and Cultural Studies of Science and Technology (STS) u Cambridgeu (SAD), 1996-97; Magisterij struke s počastima - sveučilište J.W. Goethe, Frankfurt am Main, 1994.