Caroline Hornstein Tomić

Avatar photo
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Caroline
Prezime:
Hornstein Tomić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Društvene znanosti / sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Docentica
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
8
Broj telefona:
+385 1 4886 808
E-mail adresa 1:
Caroline.Hornstein-Tomic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
caroline.hornstein@gmail.com
Autorske knjige:
3
Uredničke knjige:
5
Radovi u međunarodnim bazama:
5 (u međunarodnim časopisima)
Radovi u zbornicima sa skupova:
11
Poglavlja u knjigama:
23
Ostalo:
9
Poveznice:
Domaći projekti:
2021.-2022.: Croatia´s potential: (Re)migration, (temporary) return, and change agency of a young high-skilled generation. - Voditeljica projekta
Projekti u Njemačkoj:
1995.-1998.: Agenten und Akteure interkultureller Verständigung. Eine Studie zu Problemen des Fremd- und Selbstverstehens. - Voditeljica projekta
1993.-1994.: Migration und Staatsbürgerschaft. Die Frage der Zugehörigkeit in der zweiten Einwanderergeneration. - Voditeljica projekta
1989.-1992.: StudentinSein. Aspekte weiblichen Lebenszusammenhangs. - Suradnica na projektu
1989.-1990.: Leben an der Grenze. Über die Grenzöffnung im deutsch-deutschen Grenzgebiet. - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
2020.-2021.: Social remittances of (re)migrants and their role in improving social welfare in the country of origin: challenges and experiences in comparative perspective. - Suradnica (voditeljica u HR)
2019.-2022.: Transition Dialogue. Dealing with Change in Democratic Ways. - Suradnica (voditeljica u HR)
2017.-2019.: EDU-LAB - New Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education. - Konzultantica
2013.-2019.: Remigrations and Transformations in post-socialist European Regions. - Voditeljica projekta
2008.-2011.: Transitions in Central and South Eastern Europe: Changing Gender Perspectives. - Voditeljica projekta
2010.: Das Deutschlandbild in Herkunftsländern - Beispiele für die Erwartung von Zuwanderern nach Deutschland. - Suradnica na projektu
2009.-2010.: Promoting State-building - Managing Fault-lines. - Suradnica na projektu
2007.-2008.: Interethnische Beziehungen in Südosteuropa. - Voditeljica projekta
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2008.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti (Dr. phil.) u području društvenih znanosti, polje sociologije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2001.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište J. W. Goethe, Odjel društvenih znanosti, Frankfurt am Main / Njemačka
Polje znanstvenog rada:
Sociologija znanja, sociologija / antropologija migracija
Znanstveni interesi:
Socio-kulturna antropologija, sociologija znanja, antropologija i sociologija migracija (uključujući teme povratnih migracija), migracije visoko obrazovanih ljudi, dinamika migracija između Hrvatske i Njemačke, procesi izgradnje država u jugoistočnoj Europi, građansko obrazovanje za održivi razvoj u Europi
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
3 domaća sudjelovanja
52 međunarodna sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
European Council for Foreign Relations (ECFR)
European Association of Social Anthropologists (EASA)
Societé Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF)
Networking European Citizenship Education (NECE) - Savjetodavni odbor
Hrvatsko sociološko društvo (HSD)
Nastavna djelatnost:
2019.: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju, preddiplomski studiji sociologije, suradnica na kolegiji Kulturna antropologija
2010.-2016.: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu, katedra za antropologiju, diplomski studiji antropologije, voditeljica kolegiji Kultura i identitet
1994.-1996.: Sveučilište J. W. Goethe, Fakultet društvenih znanosti, Frankfurt am Main / Njemačka, Odsjek za sociologiju, preddiplomski i diplomski studije sociologije, asistentica predavača kolegija Sociologija kulture, socijalna fenomenologija, sociologija moći
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Doktorat znanosti iz sociologije s počastima "magna cum laude"; obrana doktorske disertacije "summa cum laude" - Sveučilište J. W. Goethe, Frankfurt am Main, 2001; Dobitnica stipendije za rad na doktorskoj disertaciji Zaklade Konrad Adenauer; jednogodišnija stipendija za post-diplomsko istraživanje na Massachusetts Institute of Technology (MIT) / Social and Cultural Studies of Science and Technology (STS) u Cambridgeu (SAD), 1996-97; Magisterij struke s počastima - sveučilište J.W. Goethe, Frankfurt am Main, 1994.
Međunarodne znanstvene stipendije:
1996.-2000.: Stipendistica Zaklade Konrad Adenauer za doktorsku disertaciju
1995.: Stipendistica Zaklade Freudenberg za publikaciju magistarskog rada