Ivo Turk

Avatar photo
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Ivo
Prezime:
Turk
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik
Znanstveno polje:
Demografija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
1a/II
Broj telefona:
+385 1 4886 828; 092/2718882
E-mail adresa 1:
Ivo.Turk@pilar.hr
E-mail adresa 2:
ivoturk77@gmail.com
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
20
Radovi u zbornicima sa skupova:
14
Poglavlja u knjigama:
5
Ostalo:
4
Poveznice:
Domaći projekti:
2004.-2006.: Demografski gubitci i posljedice Domovinskog rata. - Suradnik na projektu
2007.-2013.: Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske. - Suradnik na projektu
2010.: Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku. - Suradnik na projektu
2011.: Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku. - Suradnik na projektu
2012.: Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku. - Suradnik na projektu
2019.-2020.: GIS pristup analizi demografske otpornosti gradskih naselja i jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj: prema demografskoj regionalizaciji. - Suradnik na projektu
2019.-2020.: Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije. - Suradnik na projektu
Međunarodni projekti:
2014.-2017.: Study Abroad Program: University of Geogria (UGA). - Voditelj projekta
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2004.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne geografije i demografije, znanstvene grane demogeografije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2010.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Demografija, socijalna geografija
Znanstveni interesi:
Opća i regionalna demografija, demografija Hrvatske, demografska problematika ruralnih prostora, problematika prometne izoliranosti
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
20 domaćih sudjelovanja
9 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko geografsko društvo
Nastavna djelatnost:
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: