Ivana Žebec Šilj

Ivana Žebec Šilj
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Ivana
Prezime:
Žebec Šilj
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Viša znanstvena suradnica
Znanstveno polje:
Hrvatska povijest
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
4/I
Broj telefona:
+ 385 4886 804
E-mail adresa 1:
Ivana.Zebec@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2011.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Hrvatski studiji Sveučilište u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Gospodarska povijest
Znanstveni interesi:
Gospodarska povijest, povijest srednje- i jugoistočne Europe
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Sudjelovala je kao izlagač na pet domaćih znanstveno-stručnih simpozija, jednom okruglom stolu te dvije međunarodne konferencije.
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Dvije domaće udruge i dvije međunarodne udruge
Nastavna djelatnost:
Nagrade i priznanja u području znanosti: