Ivana Žebec Šilj

Ivana Žebec Šilj
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Ivana
Prezime:
Žebec Šilj
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Viša znanstvena suradnica
Znanstveno polje:
Hrvatska povijest
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
4/I
Broj telefona:
+ 385 4886 804
E-mail adresa:
Ivana.Zebec@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Žebec, Ivana, «Utjecaj češkog kapitala na razvoj Vukovara u razdoblju između dva svjetska rata», Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 17 (2008) , 1-2; 101-124 (članak, izvorni znanstveni rad). / Žebec, Ivana, «Kako nam cipela može promijeniti život? Tvornica Bata u Borovu kraj Vukovara», Hrvatska revija, VII (2007), 4, 80-85. / Živić, Dražen; Žebec, Ivana (ur.), Vukovar – hrvatska baština i perspektive razvoja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – centar Vukovar, Zagreb – Vukovar, 2007. / Živić, Dražen; Žebec, Ivana, «Sastavnice demografske bilance u gradu Koprivnici tijekom druge polovice 20. stoljeća», Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, VI (2007), 11, 28-46 (članak, izvorni znanstveni rad). / Dragojević, Sanjin; Kanižaj, Igor; Žebec, Ivana, «Europska Unija u hrvatskim dnevnim novinama: avis – odgoda pregovora», Politička misao, 43 (2006), 3, 133-162 (članak, izvorni znanstveni rad). / Mijić, Ivana; Čengić, Drago; Dragojević, Sanjin; Žebec, Ivana; Kanižaj, Igor, «European Union and Croatia: dynamics of negotiation, their media re-construction and doninant discourses», 2006. (izvješće) / Dragojević, Sanjin; Kanižaj, Igor; Žebec, Ivana, «Medijska analiza odabranih tiskovina na temu stranih poduzetnika u Hrvatskoj», Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 13 (2004), 1-2; 97-122 (članak, izvorni znanstveni rad).
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=266325

Projekti:
Projekti: «Povijesni, socijalni i kulturni identitet Hrvata izvan domovine», «Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske»
Godina zaposlenja u institutu Pilar:
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2011.
Ustanova:
Hrvatski studiji Sveučilište u Zagrebu
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Gospodarska povijest
Znanstveni interesi:
Gospodarska povijest, povijest srednje- i jugoistočne Europe
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Sudjelovala je kao izlagač na pet domaćih znanstveno-stručnih simpozija, jednom okruglom stolu te dvije međunarodne konferencije.
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Dvije domaće udruge i dvije međunarodne udruge
Nastavna djelatnost:
Nagrade i priznanja u području znanosti: