Goran Milas

Goran Milas
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Goran
Prezime:
Milas
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
3/I
Broj telefona:
+385 1 4886 803
E-mail adresa:
Goran.Milas@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavio tri samostalne knjige, troja skripta, 15 poglavlja u knjigama i zbornicima, 26 znanstvenih radova u časopisima referiranima u CC, 9 znanstvenih radova u ostalim časopisima, pedesetak znanstveno istraživačkih izvještaja:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=166080

Projekti:

Voditeljstvo domaćeg projekta: 2000.-2001. Kvantitativno vrednovanje visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj. Ugovarač: Ministarstvo znanosti RH. Voditelji projekta: G. Milas, I. Rimac i J. Burušić; 2006.- 2007. Modeli obveznog srednjoškolskog obrazovanja. Ugovarač: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. Voditelj projekta: G. Milas / 1998.-2002. Ličnost i društveni stavovi. Ugovarač: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Voditelj projekta: G. Milas / Aktivno sudjelovanje u realizaciji međunarodnog projekta: 1999.-2000. Croatia poverty assessment. Ugovarač: World Bank. Voditelji istraživanja: R. Yemtzov i E. Gomart / 2000.-2001. Evaluation of program of public works in Croatia. Ugovarač: Netherlands Economic Institute. Voditelj projekta: Kenneth Walsh / Aktivno sudjelovanje u realizaciji domaćeg projekta: 1992.-1997. Istraživanje javnog mnijenja o društvenim i političkim procesima u Hrvatskoj. Ugovarač: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Voditeljica istraživanja: Vesna Lamza-Posavec / 1997.- 2002. Istraživanje javnog mnijenja i medija masovnog komuniciranja. Ugovarač: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Voditeljica istraživanja: Vesna Lamza-Posavec / 2002.-2003. Povećanje sposobnosti praćenja siromaštva. Ugovarač: Ministarstvo rada i socijalne skrbi RH. Voditelj projekta: Mark Foley / 2002.-2006. Psihosocijalni aspekti političkog ponašanja. Ugovarač: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Voditelj projekta: Ivan Rimac / 2007.- Svjetsko istraživanje vrijednosti – Hrvatska u globaliziranom svijetu. Ugovarač: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Voditelj projekta: Ivan Rimac / 2007.- Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj. Ugovarač: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Voditelj projekta: Boris Mlačić / Aktivno sudjelovanje u realizaciji primijenjenih znanstveno istraživačkih i stručnih projekata (navedeni samo značajniji): 2000.-2001. Mir u Hrvatskoj. Ugovarač: Hrvatski Caritas / 2001.-2002. Projekt osvještavanja opasnosti od mina. Ugovarač: Međunarodni odbor Crvenog križa / 2002. Priprema projekta modernizacije zemljišnih knjiga i katastra – socijalna procjena. Ugovarač: DFID Registar Škotske, Svjetska banka / 2002. Praćenje poslovnog okruženja i ispitivanje sistema ranog upozorenja za Hrvatsku, Sloveniju i BiH. Ugovarač: Svjetska banka2002.-2003. Povećanje sposobnosti praćenja siromaštva. Ugovarač: Ministarstvo rada i socijalne skrbi RH / 2003. Projekt zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području – institucijska financijska i društvena procjena. Ugovarač: Hrvatske vode i Svjetska banka / 2003. Stavovi neodlučnih glasača prema politici, političarima i izborima. Ugovarač: Nacionalni demokratski institut za međunarodne poslove / 2003. Zbrinjavanje otpada i stavovi o okolišu – društvena procjena. Ugovarač: Svjetska banka i P.E. Crnogorsko Primorje, Budva / 2003. Projekt zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području –institucijska financijska i društvena procjena. Ugovarač: Hrvatske vode i Svjetska banka / 2003. Pozitivan stav i liderstvo. Ugovarač: Nacionalno vijeće za konkurentnost / 2005. Projekt zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području – Paket Južni Jadran: institucijska i socijalna procjena sustava odvodnje otpadnih voda. Ugovarač: Hrvatske vode Jadranski projekt d.o.o. / 2005. Prekogranične radne migracije Hrvatska – Italija s naglaskom na brodogradnji. Ugovarač: Međunarodna organizacija za migracije / 2006. Socijalna isključenost u Hrvatskoj. Ugovarač: United Nations Development Programme Croatia / 2006. Socijalni učinci privatizacije hrvatskih brodogradilišta s naglaskom na brodogradilišta “Brodotrogir” i “Kraljevica". Ugovarač: Svjetska banka / 2006. Stavovi zagrebačke javnosti spram prometa. Ugovarač: Grad Zagreb2006.- 2007. Polazno istraživanje i praćenje. Ugovarač: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

 

 

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1992.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1998.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Psihologija ličnosti
Znanstveni interesi:

Psihologija ličnosti, metodologija, psihologija potrošačkog ponašanja

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na 25 međunarodnih i 9 domaćih znanstvenih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član dviju domaćih udruga, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatskog sociološkog društva

Nastavna djelatnost:

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu: 1998.-2005. Istraživačke metode I (nositelj kolegija); 1999.-2006. Istraživačke metode II (nositelj kolegija); 2001.-danas Psihologija marketinga (nositelj kolegija); 2005.- 2010. Uvod u znanstveno istraživački rad (nositelj kolegija); 2006.- danas Eksperimentalne metode (nositelj kolegija); 2007.-danas Neeksperimentalne metode (nositelj kolegija) / Zagrebačka škola ekonomije i managementa: 2004.-  2008. Ponašanje potrošača (nositelj kolegija)

Nagrade i priznanja u području znanosti:

2005. Psihologijska nagrada “Zoran Bujas” za osobito vrijednu knjigu u području psihologije / 2007. Godišnja državna nagrada za znanost za 2006. godinu – nagrada za značajno znanstveno dostignuće.