Goran Milas

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Goran
Prezime:
Milas
Titula:
Prof. dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
3
Broj telefona:
+385 1 4886 803
E-mail adresa 1:
Goran.Milas@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
4
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
42
Radovi u zbornicima sa skupova:
2
Poglavlja u knjigama:
13
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
2020.-2024.: Dinamika reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine (Hrvatska zaklada za znanost). - Suradnik na projektu
2019.-2020.: Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine (Faza I.: Europski socijalni fond). - Suradnik na projektu
2017.-2018.: Istraživanje potreba i kvalitete življenja hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Ministarstvo hrvatskih branitelja i Europski socijalni fond). - Suradnik na projektu
2014.-2017.: Modernizacijski stres, mladi i migracije (Hrvatska zaklada za znanost). - Suradnik na projektu
2007.-2013.: Svjetsko istraživanje vrijednosti – hrvatska u globaliziranom svijetu (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta). - Suradnik na projektu
2007.-2013.: Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta). - Suradnik na projektu
2006.-2007.: Modeli obveznog srednjoškolskog obrazovanja (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH). - Voditelj projekta
2002.-2006.: Psihosocijalni aspekti političkog ponašanja (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH). - Suradnik na projektu
2000.-2001.: Kvantitativno vrednovanje visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH). - Voditelj projekta
Međunarodni projekti:
2018.-2021.: Cultural Heritage and Identities of Europe's Future (European Commission, Horizon 2020). - Suradnik na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1992.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1998.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Psihologija
Znanstveni interesi:
Istraživačka metodologija, psihometrija, društveni stavovi, ličnost, stres i suočavanje
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
12 domaćih sudjelovanja
37 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko psihološko društvo
Hrvatsko sociološko društvo
Nastavna djelatnost:
2021.: Neeksperimentalna kvantitativna metodologija (Hrvatsko katoličko sveučilište)
2017.: Istraživačke metode (Doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja - Edukacijsko rehabilitacijski fakultet)
2017.: Istraživačke metode u upravljanju ljudskim potencijalima (Veleučilište VERN)
2007.-: Neeksperimentalne metode (Fakultet hrvatskih studija)
2006.-: Eksperimentalne metode (Fakultet hrvatskih studija)
2005.-2011.: Uvod u znanstveno istraživački rad (Fakultet hrvatskih studija)
2001.-: Psihologija marketinga (Fakultet hrvatskih studija)
1999.-2006.: Istraživačke metode II (Fakultet hrvatskih studija)
1998.-2005.: Istraživačke metode I (Fakultet hrvatskih studija)
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2005.: Psihologijska nagrada “Zoran Bujas” za osobito vrijednu knjigu (Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Jastrebarsko: Naklada Slap)
2007.: Godišnja državna nagrada za znanost za 2006. godinu – nagrada za značajno znanstveno dostignuće u području društvenih znanosti
Međunarodne znanstvene stipendije: