Goran Milas

Goran Milas
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Goran
Prezime:
Milas
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
3/I
Broj telefona:
+385 1 4886 803
E-mail adresa 1:
Goran.Milas@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1992.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1998.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Polje znanstvenog rada:
Psihologija ličnosti
Znanstveni interesi:

Psihologija ličnosti, metodologija, psihologija potrošačkog ponašanja

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na 25 međunarodnih i 9 domaćih znanstvenih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član dviju domaćih udruga, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatskog sociološkog društva

Nastavna djelatnost:

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu: 1998.-2005. Istraživačke metode I (nositelj kolegija); 1999.-2006. Istraživačke metode II (nositelj kolegija); 2001.-danas Psihologija marketinga (nositelj kolegija); 2005.- 2010. Uvod u znanstveno istraživački rad (nositelj kolegija); 2006.- danas Eksperimentalne metode (nositelj kolegija); 2007.-danas Neeksperimentalne metode (nositelj kolegija) / Zagrebačka škola ekonomije i managementa: 2004.-  2008. Ponašanje potrošača (nositelj kolegija)

Nagrade i priznanja u području znanosti:

2005. Psihologijska nagrada “Zoran Bujas” za osobito vrijednu knjigu u području psihologije / 2007. Godišnja državna nagrada za znanost za 2006. godinu – nagrada za značajno znanstveno dostignuće.