Krešimir Peračković

  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Krešimir
Prezime:
Peračković
Titula:
Izv. prof. dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik
Znanstveno polje:
Sociologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
3/PD
Broj telefona:
+385 1 4886 809
E-mail adresa:
kreso@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:
Jedna autorska knjiga, 30-ak znanstvenih i 20-ak stručnih radova:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225316

Projekti:
- Od 2014. do 2017. suradnik na projektu Instituta Pilar i Hrvatske zaklade za znanost: "Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj “ (voditelj dr. sc. Geran-Marko Miletić);
- Od 2014. - Subsitute (Managment committee) COST-TUD Action TU1305 "Social networks and travel behaviour".

Suradnik na 3 projekta Instituta Pilar i MZOS-a od 1998. do 2013.:
- Od 2007. viši asistent, od 2008. znanstveni suradnik, a od 2011. do 2013. viši znanstveni suradnik na projektu "Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi sociokulturnom razvoju RH" (voditeljica dr. sc. Snježana Čolić);
- Od 2002. do 2006. asistent na projektu "Uloga sociokulturnog kapitala u razvoju Hrvatske: između globalizacije i lokalizacije" (voditeljica dr. sc. Snježana Čolić);
- Od 1998. do 2002. mlađi asistent na projektu "Razvojne i psihosocijalne posljedice privatizacije u Hrvatskoj" (voditelj prof. dr. sc. Ivan Rogić).

Suradnik na 4 projekta Instituta Pilar za treće naručitelje:
- "Hrvatski Caritas: Evaluacija programa kreditiranja malih poduzetnika";
- "Analiza hrvatskog javnog mnijenja o procesu privatizacije";
- "Program masovne privatizacije: percepcija programa i ponašanje sudionika programa";
- "Učestalost i sadržaj članaka s temama o procesu privatizacije u Hrvatskoj u Večernjem listu".

Voditelj i suradnik na još 14 projekata izvan Instituta (fakulteti, udruge civilnog društva, privatne tvrtke itd.).

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1998.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2006.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Sustavna i teorijska sociologija
Znanstveni interesi:
Postindustrijsko društvo, sociologija društvenih promjena, klasične sociološke teorije, sociologija potrošnje
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Sudjelovao na 3 međunarodna i 17 domaćih skupova.
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko sociološko društvo i Hrvatsko društvo za marketing.
Nastavna djelatnost:
1. vanjski suradnik na studiju sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 2002. do danas:

Preddiplomski studij:
- od 2002. do 2008. asistent na kolegiju: Sustavna sociologija 1 i 2;
- od 2007. nositelj temeljnog kolegija Postindustrijsko društvo (autor kolegija);
- od 2010. do 2011. predavač na izbornom kolegiju Osnove istraživanja tržišta (autor kolegija);
- od 2011. nositelj izbornog kolegija Sociologija potrošnje (autor kolegija).

Diplomski studij:
- od 2008. nositelj temeljnog kolegija Sociologija društvenih promjena (autor kolegija).

2. vanjski suradnik na Odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta:

Preddiplomski studij:
- od 2012. do 2013. nositelj temeljnog kolegija Klasične sociološke teorije.

3. vanjski suradnik na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

Preddiplomski studij:
- od 2006. do 2009. nositelj izbornog kolegija Postindustrijsko društvo;
- od 2007. do 2009. nositelj izbornog kolegija Sociologija potrošnje.

- 2008. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta;
- 2012. izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

- Mentorstvo u 35 diplomskih i završnih radova.
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2011. dobitnik nagrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu "Mijo Mirković" za znanstveni rad objavljen u časopisu Društvena istraživanja.