Mateo Žanić

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Mateo
Prezime:
Žanić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Viši znanstveni suradnik
Znanstveno polje:
Sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Docent
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Vukovar | J. J. Strossmayera 25 | 32000 Vukovar
Broj sobe u instituciji:
Područni centar Vukovar
Broj telefona:
+385 32 450 348
E-mail adresa 1:
Mateo.Zanic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
mateo.zanic7@gmail.com
Autorske knjige:
1
Uredničke knjige:
1
Radovi u međunarodnim bazama:
10
Radovi u zbornicima sa skupova:
10
Poglavlja u knjigama:
1
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
2008.-2010.: Nacionalni identitet, religija i izazovi europskih integracija. - Suradnik na projektu
2010.-2011.: Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske. - Suradnik na projektu
2017.: Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj. - Suradnik na projektu
2018.: Mjesni narodni odbor Borovo Naselje 1945.-1950. Studija društvenih, demografskih, političkih i gospodarskih prilika. - Suradnik na projektu
2018.-2019.: Migracijske aspiracije i kvaliteta života mladih u Vukovarsko-srijemskoj županiji. - Voditelj projekta
2019.-2020.: Analiza navika putovanja na području funkcionalne regije Istočna Hrvatska. - Suradnik na projektu
2019.-2020.: Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije. - Suradnik na projektu
2020.: Razvojne mogućnosti i izazovi širega prostora Općine Dvor potaknuti lociranjem Centra za zbrinjavanje RAO na Čerkezovcu. - Suradnik na projektu
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2007.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2013.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Sociologija
Znanstveni interesi:
Sociologija prostora, kultura sjećanja, sociologija mladih
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
10 domaćih sudjelovanja
13 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko sociološko društvo
Matica hrvatska
Nastavna djelatnost:
2019.-: Filozofski fakultet u Osijeku, Sociologija grada
2010.-2013.: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Osnove sociologije
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: