Mateo Žanić

Mateo Žanić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Mateo
Prezime:
Žanić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Viši znanstveni suradnik
Znanstveno polje:
Sociologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Područni centar Vukovar 204. vukovarske brigade 6 32000 Vukovar Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
Područni centar Vukovar
Broj telefona:
+385 32 450 348
E-mail adresa:
Mateo.Zanic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavio četiri znanstvena rada, od toga jedan izvorni znanstveni rad, jedan pregledni te dva rada u zbornicima sa znanstvenih skupova:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291966

Projekti:

Sudjeluje na projektu "Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske" (od 2011. godine).

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2007.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2013.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Sociologija
Znanstveni interesi:

Urbana sociologija, sociologija kulture

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na 7 međunarodnih i 4 domaća znanstvena skupa.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član dvije domaće udruge.

Nastavna djelatnost:

Nositelj kolegija "Osnove sociologije" na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru.

Nagrade i priznanja u području znanosti: