Ljiljana Dobrovšak

Ljiljana Dobrovšak
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Ljiljana
Prezime:
Dobrovšak
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Povijest
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
1c/2
Broj telefona:
+385 1 4886 829
E-mail adresa:
Ljiljana.Dobrovsak@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavila 16 znanstvenih radova, od čega 11 izvornih znanstvenih radova i 5 stručnih. S ostalim autorima urednica 2 zbornika.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=236052

Projekti:

Suradnica na projektima:  „Hrvati u okolnim zemljama“, „Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja“ i  „Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama:povijesni identiteti“. Voditeljica dionice na projektu „Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina“ . Surađivala u radu na dva projekta za treće naručitelje i jednom međunarodnom projektu.

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2000.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2007.
Ustanova:
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Nacionalna hrvatska povijest 18. i 19. stoljeća
Znanstveni interesi:

Manjine, Židovi, zakonodavstvo

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na 6 međunarodnih i 6 domaćih znanstvenih skupova

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član 1 međunarodne udruge, i četiri domaće udruge, tajnica jedne domaće udruge, u predsjedništvu jedne domaće udruge i potpredsjednica domaće udruge

Nastavna djelatnost:

Izborni kolegiji na Odsjeku za povijest, Hrvatski studiji Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska; 2007./2008. Židovi u Hrvatskoj povijesti i kulturi i Masonstvo; 2008./2009.  Židovske zajednice u 18. i 19. stoljeću i Masonstvo (Tajna društva)

Nagrade i priznanja u području znanosti: