Ljiljana Dobrovšak

Avatar photo
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Ljiljana
Prezime:
Dobrovšak
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Povijest
Znanstveno-nastavno zvanje:
Docentica
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
1 C
Broj telefona:
+385 1 4886 829
E-mail adresa 1:
Ljiljana.Dobrovsak@pilar.hr
E-mail adresa 2:
ljiljana.dobrovsak@gmail.com
Autorske knjige:
4
Uredničke knjige:
5
Radovi u međunarodnim bazama:
14
Radovi u zbornicima sa skupova:
Radovi u časopisima: A1 - 9; A2 - 14 | Radovi u zbornicima: 32
Poglavlja u knjigama:
11
Ostalo:
39
Poveznice:
Domaći projekti:
1996.-2002.: Hrvati u okolnim zemljama (MZOS). - Suradnica na projektu
2002.-2006.: Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja (MZOS). - Suradnica na projektu
2007.-2013.: Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti (MZOS). - Suradnica na projektu
2008.-2020.: Hrvatski iseljenički leksikon. - Voditeljica dionice manjine i zamjenica voditelja projekta (od 2012.)
2009.-2013.: Izrade Monografije općine Bistra. - Voditeljica projekta
2018.-: Zagreb, Hrvatska memorijalna baština Prvoga svjetskoga rata, Udruga 1914.-1918., (Ministarstvo kulture). - Voditeljica projekta
2018.-: Hrvatska memorijalna baština Prvoga svjetskoga rata - nepokretna kulturna dobra na prostoru sjeverne Hrvatske (Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti). - Voditeljica projekta
2019.-2020.: Femme industrielle - industrijske radnice u socijalističkoj Hrvatskoj - primjer Borova, Vukovar (Institut Ivo Pilar; voditeljica: Ivana Žebec Šilj). - Suradnica na projektu
2020.-2021.: 25 godina Općine Bistra, monografija, Općina Bistra (Institut Ivo Pilar). - Voditeljica projekta
2019.-2021.: Ignac Kristijanović - zaboravljeni dragulj hrvatskog kajkavskog književnog jezika (Institut za hrvatski jezik; voditeljica: dr. sc. Barbara Štebih Golub). - Suradnica na projektu
2020.-2023.: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština (HRZZ). - Voditeljica projekta
Međunarodni projekti:
1996.- TRIPEX CONFINIUM - Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu, međunarodni istraživački projekt Zavoda za hrvatsku povijest (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Abteilung für Südosteuropäische Geschichte (Universität Graz, Austrija) te Institute on Southeastern Europe (Central European University Budapest, Mađarska); utemeljitelji: prof. dr. sc. Drago Roksandić i prof. dr. sc. Karl Kaser. - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2000.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2007.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Polje znanstvenog rada:
Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest
Znanstveni interesi:
Povijest i kultura Židova u Hrvatskoj i Europi u 19. i 20. stoljeću, nacionalne manjine, iseljeništvo, kulturna povijest Prvoga svjetskoga rata, kultura sjećanja, mjesta sjećanja
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
45 domaćih sudjelovanja
48 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Društvo za hrvatsku povjesnicu (2006.-: aktivna članica, u Upravnom odboru)
Kulturno društvo "Miroslav Šalom Freiberger" Zagreb (2001.-: aktivna članica)
Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (1999.-: aktivna članica)
Društvo za ekonomsku povijest i ekohistoriju (2005.-: tajnica)
Hrvatsko rodoslovno društvo "Pavao Ritter Vitezović", Zagreb (2014.-: članica)
Udruga Festival suvremenog židovskog filma Zagreb (2016.-: predsjednica Upravnog vijeća)
Udruga 1914.-1918. (2016.-: tajnica)
Mađarsko kulturno društvo Ady Endre/Magyar Kultúrkör, Zagreb (2016.-: aktivna članica)
European Association for Jewish Studies (2016.-: punopravna članica)
B'nai B'rith loža "Gavro Schwarz", Zagreb (2016.-: počasna članica)
Udruge Ekomuzej Bistra (2016.-: počasna i redovna članica)
Hrvatska sekcija ECOVAST-a (2018.-: aktivna članica)
World Union of Jewish Studies (2016.-: aktivna članica)
Akademija odgojnih i obrazovnih znanosti Hrvatske (2017.-: aktivna članica)
Centar za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust (2017.-: članica Programskog vijeća)
Nastavna djelatnost:
Hrvatski studiji - Sveučilište u Zagrebu - Odsjek za povijest:
2007./2008.: Seminar "Židovi u hrvatskoj povijesti i kulturi"
2007./2008.: Seminar "Masonstvo"
2008./2009.: Seminar "Židovske zajednice u Habsburškoj Monarhiji u 18. i 19. stoljeću"
2008./2009.: Seminar "Tajna društva"
2009./2010.: Seminar "Povijest manjina u Hrvatskoj"
2009./2010.: Seminar "Društveno-povijesna konotacija humora i satire u 19. stoljeću i prvoj polovici 20. stoljeća"
2010./2011.: Seminar "Zavičajna povijest"
2011./2012.: Seminar "Zavičajna povijest"
2012./2013.: Seminar "Povijest manjina u Hrvatskoj"
Pučko otvoreno učilište u Zagreb - Sveučilište za treću životnu dob:
2010./2011.: Kolegij "4000 godina židovstva"
Filozofski fakultet - Sveučilište u Zagrebu - Odsjek za orijetalistiku i hungarlogiju - Katedra za judaistiku:
2012./2013.: Kolegiji "Periodizacija židovske povijesti" i "Židovska povijest do kraja XVIII. stoljeća" - predavanja i seminari
2013./2014.: Kolegij "Periodizacija židovske povijesti - od emancipacije i Haskale" - predavanja i seminari
2014./2015.: Kolegij "Periodizacija židovske povijesti" i "Židovska povijest do kraja XVIII. stoljeća" - predavanja i seminari
2014./2015.: Kolegij "Hrvatsko-židovski odnosi do XX. st." - predavanja
Filozofski fakultet - Sveučilište u Zagrebu - Odsjek za povijest:
2012.-: Doktorski studij "Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu" - gost predavačica
Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Srbija:
2016.: Gost predavačica
2018.: Radionica "Jevrejska umetnost i tradicija" (Odeljenje za istoriju umetnosti i Centar za studije jevrejske umetnosti i kulture)
Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta - Oddelek za zgodovino - Doktorski študiji:
2017./2018.: Doktorski seminar: Jews in Hungary in Dualist Period/Judje na Ogorskem v času dualizma/ Židovi u Ugarskoj za vrijeme dualizma, Dejan Süč
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije:
2004.: Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba - Tempus Public Foundation CEEPUS
2005.: Hungarian Scholarship Board, Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete / Institute Of History of the Hungarian Academy of Science, Budimpešta, Mađarska
2008.: Small Grants for Research Purposes at The Rothschild Foundation Europe in Budapest, Hungary
2013.: Zagreb, European Shoah Legacy Institute - Provenance research Training Program - usavršavanje na radionici
2015.: Yad Vashem - Seminar in Holocaust Studies
2016.: Hungarian Scholarship Board, Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete / Institute Of History of the Hungarian Academy of Science, Budimpešta, Mađarska