Zdenko Zeman

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Zdenko
Prezime:
Zeman
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
1b
Broj telefona:
+385 1 4886 825
E-mail adresa 1:
Zdenko.Zeman@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
2 (monoautorske), 1 (koautorska)
Uredničke knjige:
3
Radovi u međunarodnim bazama:
20
Radovi u zbornicima sa skupova:
8
Poglavlja u knjigama:
9
Ostalo:
2
Poveznice:
Domaći projekti:
2020.-2022.: Tijelo, zdravlje, prevencija: medijski konstruirani diskursi i življene kulture u doba novih "bio-realiteta". - Voditelj projekta
2020.-2022.: Slobodno vrijeme i kreativno starenje: znanja, iskustva i interpretacije starijih osoba. - Voditelj projekta
2007.-2013.: Održivi razvoj Hrvatske. - Suradnik na projektu
2004.-2007.: Konceptualizacija održivog razvoja u Hrvatskoj. - Suradnik na projektu
1997.-2001.: Razvojne i psihosocijalne posljedice privatizacije. - Suradnik na projektu
1992.-1997.: Povijesni sklop i povijesni slom komunizma. - Suradnik na projektu
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1992.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti u području društvenih znanosti, polje sociologija
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2003.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Polje znanstvenog rada:
Sociologija
Znanstveni interesi:
Sociologijske teorije modernosti i modernizacije, kritička teorija, dobni studiji, sociologija tijela, kvalitativna metodologija
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
6 domaćih sudjelovanja
3 s međunarodnim sudjelovanjem
35 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
ENAS, HSD, HFD
Nastavna djelatnost:
Gostujuća predavanja
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: