Iva Šverko

Iva Šverko
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Iva
Prezime:
Šverko
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
2/II
Broj telefona:
+385 1 4886 823
E-mail adresa:
Iva.Sverko@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavila 17 znanstvenih radova. Trinaest radova objavila je u međunarodno priznatim časopisima citiranim u relevantnim znanstvenim bazama, tri kao poglavlja u knjigama s međunarodnim uredništvom te jedan u zborniku s domaćeg znanstvenog skupa. Objavila je i nekoliko poglavlja u stručnim knjigama:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241145

Projekti:

Surađivala na projektima MZOŠ-a "Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja 2007-"; "Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja 2002-2006"; "Istraživanje ugroženih društvenih skupina 2000-2002" te na nekoliko drugih međunarodnih i domaćih projekata, kao što su "Indicators and models of family and work roles harmonization 2011-", "European Social Survey 2006-2009", "Pilarov barometer 2008", "The world of lies – cross-cultural study 2004", "Career counseling in Europe 1997-2001". Također, vodila je nekoliko istraživačkih projekata u području profesionalne orijentacije: "Razvoj, implementacija i promocija elektroničkog sustava za profesionalno usmjeravanje 'e-karijera' 2009-2010" i "Poticanje profesionalnog razvoja učenika 2011".

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2000.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktorat iz društvenih znanosti, polje psihologija
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2008.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Psihologija usmjeravanja karijere, metodologija, kvaliteta života, kreativnost
Znanstveni interesi:

Izbor zanimanja i razvoj karijere, profesionalni interesi i radne vrijednosti, evaluacija modela interesa, razvoj i evaluacija alata za profesionalno savjetovanje mladih, metodološki aspekti psihologijskog mjerenja, kvaliteta života, psihološka dobrobit kreativnosti, podučavanje likovne kulture i razvoj kreativnosti

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Imala je 31 priopćenje, od čega 16 na međunarodnim znanstvenim skupovima i 15 na domaćim.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Članica tri domaće udruge i dvije međunarodne. Članica je savjeta međunarodnog znanstvenog časopisa International Journal of Vocational and Educational Guidance.

Nastavna djelatnost:

Nositeljica je kolegija "Teorija psihologijskih testova", "Psihologija izbora zanimanja", "Psihologija umjetnosti", "Konstrukcija mjernih instrumenata" i "Mjerenje u psihologiji" na Studiju psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te kolegija "Psihologija odgoja i obrazovanja", "Psihologija učenja i poučavanja" i "Razvojna psihologija" na Studiju likovne kulture Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrade i priznanja u području znanosti: