Iva Šverko

Iva Šverko
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Iva
Prezime:
Šverko
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Izvanredna profesorica
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
2/II
Broj telefona:
+385 1 4886 823
E-mail adresa 1:
Iva.Sverko@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
WoS: 25; Scopus: 21; Google Scholar: 158
Radovi u zbornicima sa skupova:
4
Poglavlja u knjigama:
6
Ostalo:
5
Poveznice:
Domaći projekti:
2020.-2024.: Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata - Free Career Choice (HRZZ). - Voditeljica projekta
2018.: Identifikacija zaštitnih i rizičnih faktora u karijeri kroz životne faze (Institut Pilar). - Voditeljica projekta
2018.: Provjera primjenjivosti aspekata posla u online sustavima za profesionalno usmjeravanje: razvoj i evaluacija sustava Izbor zanimanja (Institut Pilar). - Suradnica na projektu
2017.: Profesionalno informiranje i savjetovanje u osnovnim i srednjim školama: perspektiva učenika (Agencija za mobilnost i programe EU). - Suradnica na projektu
2014.-2017.: Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model - CDAACTM (HRZZ). - Voditeljica projekta
2011.: Poticanje profesionalnog razvoja učenika (Ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, Društvo za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala Razbor). - Voditeljica projekta
2009.-2010.: Razvoj, implementacija i promocija elektroničkog sustava za profesionalno usmjeravanje "e-karijera" (Ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, Društvo za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala Razbor). - Voditeljica projekta
2008.: Pilarov barometar hrvatskog društva: stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima (Hrvatski sabor, Institut Ivo Pilar). - Suradnica na projektu
2006.-2013.: Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja (MZOŠ). - Suradnica na projektu
2002.-2006.: Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja (MZOŠ). - Suradnica na projektu
2000.-2002.: Istraživanje ugroženih društvenih skupina (MZOŠ). - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
2014.-2015.: Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga profesionalnog usmjeravanja klijentima (HZZ, IPA). - Suradnica na projektu
2011.-2013.: Indicators and models of family and work roles harmonization (Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Srbije). - Suradnica na projektu
2006.-2009.: European Social Survey (Nacionalna zaklada za znanost). - Suradnica na projektu
1999.-2001.: Career Counselling in Europe (Open society institute New York i Institut otvoreno društvo Zagreb). - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2000.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorat znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2008.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Psihologija
Znanstveni interesi:
Psihologija izbora i razvoja karijere, istraživačka metodologija i psihometrija
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
5 domaćih sudjelovanja
85 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
International Association for Vocational and Educational Guidance
European Society for Vocational Designing and Career Counseling
Hrvatsko psihološko društvo
Hrvatska psihološka komora
Nastavna djelatnost:
Studij psihologije, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu:
2008.-: Psihologija izbora zanimanja
2008.-2013.: Teorija psihologijskih testova
2008.-2015.: Konstrukcija mjernih instrumenata
2008.-2013.: Psihologija umjetnosti
2014. i 2016.: Psihologija rada
2006.-2011., 2015.: Mjerenje u psihologiji
1999.-2006.: Teorija mjerenja
1999.-2006.: Multivarijatne analize
Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu:
2016.-: Uvod u psihologiju umjetnosti
2010.-2019.: Psihologija učenja i poučavanja
2009.-2015.: Razvojna psihologija
2012.-2016.: Psihologija odgoja i obrazovanja
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: