Geran-Marko Miletić

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Geran-Marko
Prezime:
Miletić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik
Znanstveno polje:
Sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
14
Broj telefona:
+385 1 4886 833
E-mail adresa 1:
Geran.Marko.Miletic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
4
Uredničke knjige:
1
Radovi u međunarodnim bazama:
18
Radovi u zbornicima sa skupova:
2
Poglavlja u knjigama:
13
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
2001.-2002.: Sustavno oživljavanje hrvatskih periferija (MZOS; voditelj: dr. sc. Ivan Rogić). - Suradnik na projektu
2002.-2006.: Odnos selo-grad u hrvatskom društvu u postmodernoj perspektivi (MZOS; voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk). - Suradnik na projektu
2004.-2005.: Lokacije naseljene Romima – stanje i unapređenje razvoja naselja i aspiracije za oblike stanovanja (Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša; voditeljica: dr. sc. Maja Štambuk). - Suradnik na projektu
2005.-2006.: Prostorni, gospodarski i socijalni aspekti izgradnje za povremeno stanovanje na jadranskom području (Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša; voditelji: dr. sc. Ivan Rogić i dr. sc. Anka Mišetić). - Suradnik na projektu
2005.-2006.: Stavovi lokalne javnosti o termoelektrani Plomin (Urbanistički institut Hrvatske; voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić). - Suradnik na projektu
2005.-2006.: Stavovi zagrebačke javnosti o izgradnji tunela kroz Medvednicu (Grad Zagreb; voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić). - Suradnik na projektu
2006.-2013.: Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj (MZOS; voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić). - Suradnik na projektu
2006.: Stavovi zagrebačke javnosti spram prometa (Grad Zagreb; voditelj: dr. sc. Vlado Šakić). - Suradnik na projektu
2007.-2010.: Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (IROS MORH; voditelj: dr. sc. Vlado Šakić). - Suradnik na projektu
2009.: Analiza razvojnih aspiracija stručnjaka u Gradu Kraljevici: usporedba 1997.-2009. godina (voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić). - Suradnik na projektu
2010.: Integrirano upravljanje obalnim područjem: stavovi stručne javnosti - sociološka analiza (GTZ; voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić). - Suradnik na projektu
2011.: Razvojne perspektive visokoškolskog obrazovanja u gradu Varaždinu (Veleučilište Varaždin; voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša Žganec). - Suradnik na projektu
2011.-2012.: Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske (Ured za droge; voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić). - Suradnik na projektu
2013.-2014.: Socio-kulturni i rodni aspekti starenja u Hrvatskoj (Zaklada Adris; voditeljica: dr. sc. Marija Geiger Zeman). - Suradnik na projektu
2014.: Pilarov barometer 2014 (Institut Pilar; voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić). - Voditelj projekta
2014.-2017.: Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia (Hrvatska zaklada za znanost; voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić). - Voditelj projekta
2015.-2016.: Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske (Ured za droge; voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić). - Suradnik na projektu
2016.: Sociološka-razvojna studija u sklopu Projekta HES Kosinj – HE Senj 2 (HEP; voditelj: dr. sc. Drago Čengić). - Suradnik na projektu
2017.-2018.: Analiza navika putovanja i prometnih potreba lokalnog stanovništva za potrebu izrade studije izvodljivosti izgradnje prometnice Zaprešić - Prigorje Brdovečko - Harmica i čvora Bobovica (a3) - Prigorje Brdovečko (Hrvatske ceste d.o.o.; voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić). - Voditelj projekta
2018.-2019.: Migracijske aspiracije i kvaliteta života mladih u Vukovarsko-srijemskoj županiji (voditelj: dr. sc. Mateo Žanić). - Suradnik na projektu
2018.: Općina Marija Bistrica: Studija opravdanosti zahtjeva za izmjenu statusa općine u status grada (Općina Marija Bistrica; voditeljica Anita Bušljeta Tonković). - Suradnik na projektu
2019.-2020.: Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije (voditelj: dr. sc. Dražen Živić). - Suradnik na projektu
2019.: Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: 2019. (HZJZ; voditeljica dr. sc. Renata Glavak Tkalić). - Suradnik na projektu
2019.-2020.: Sociološka studija: analiza stavova javnosti o rizicima i razvojnim mogućnostima povezanima s radom Centra za zbrinjavanje RAO na lokaciji Čerkezovac (Urbanistički institut Hrvatske; voditelj: Geran-Marko Miletić). - Voditelj projekta
Međunarodni projekti:
2013.-2014.: Participacije dionika u zaštiti i upravljanju kulturnim i prirodnim vrijednostima na području grada Dubrovnika (Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije; voditeljica: dr. sc. Anka Mišetić). - Suradnik na projektu
2014.-2016.: Croatian Travel Behaviour Survey (Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture; voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić). - Voditelj projekta
2017.-2018.: Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (Primorsko-goranska županija; voditelj: Ivica Perica). - Suradnik na projektu
2018.-: Analiza navika putovanja i prometnih potreba stanovnika funkcionalne regije Sjeverni Jadran (Primorsko-goranska županija; voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić). - Voditelj projekta
2019.-2020.: Analiza navika putovanja na području funkcionalne regije Istočna Hrvatska (Virovitičko-podravska županja; voditelj: dr. sc. Geran-Marko Miletić). - Voditelj projekta
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2001.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Sociologija
Znanstveni interesi:
Sociologija naselja, sociologija stanovanja, društveni aspekti prostorne mobilnost
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
5 domaćih sudjelovanja
15 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Nastavna djelatnost:
2009.-2014.: Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Znanstveno-istraživačke metode
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije:
2019.: Ruralia Institute Visiting Scholars Programme; University of Helsinki