Maja Tadić Vujčić

  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Maja
Prezime:
Tadić Vujčić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena suradnica
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
1a/II
Broj telefona:
+ 385 1 48 86 828
E-mail adresa:
Maja.Tadic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavila 1 znanstveni rad u suautorstvu.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299653

Projekti:

Suradnica na projektu MZOŠ-a: „Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja“. Sudjelovala u izvedbi nekoliko domaćih projekata za treće naručitelje.

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2005.
Ustanova:
Hrvatski Studiji, Sveučilište u Zagrebu
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Pozitivna psihologija
Znanstveni interesi:

Subjektivna dobrobit, motivacija

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na jednom međunarodnom i jednom domaćem znanstvenom skupu

Članstvo u znanstvenim udrugama:
Nastavna djelatnost:

Asistentica na kolegiju „Percepcija“, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

Nagrade i priznanja u području znanosti:

Stipendija za doktorande Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.