Ljiljana Kaliterna Lipovčan

Avatar photo
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Ljiljana
Prezime:
Kaliterna Lipovčan
Titula:
Prof. dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Redovita profesorica u trajnom zvanju
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
20
Broj telefona:
+385 1 4886 820
E-mail adresa 1:
Ljiljana.Kaliterna@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
3
Uredničke knjige:
5
Radovi u međunarodnim bazama:
51
Radovi u zbornicima sa skupova:
13
Poglavlja u knjigama:
29
Ostalo:
130 sažetaka sa skupova; 14 izvješća/elaborata; 7 popularnih članaka
Poveznice:
Domaći projekti:
2020.-2023.: Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji. - Suradnica na projektu
2020.-2023.: Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata. - Suradnica na projektu
2020.-2023.: Jačanjem socijalnog dijaloga do zdravih radnih mjesta - Opći Sindikat MUP-a. - Suradnica na projektu
2015.-2019.: Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti. - Voditeljica projekta
2019.-2020.: Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije. - Suradnica na projektu
2018.-2020.: Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja - Sindikat hrvatskih učitelja. - Suradnica na projektu
2018.-2020.: Od održivosti do overtourism-a i natrag: percepcija stanovništva i realni učinci turizma na lokalnoj razini. - Suradnica na projektu
2018.: Kvaliteta života hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata. - Suradnica na projektu
2014.-2016.: Pilarov barometar hrvatskog društva 2016.; 2015.; 2014. - Suradnica na projektu
2007.-2013.: Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja. - Voditeljica projekta
2008.-2009.: Pilarov barometar hrvatskog društva 2008.; 2009. - Voditeljica projekta
2010.: Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada. - Suradnica na projektu
2007.-2011.: Hrvatska vojska - hrvatsko društvo. - Suradnica na projektu
2002.-2006.: Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja. - Voditeljica projekta
1996.-2002.: Istraživanje ugroženih društvenih skupina. - Voditeljica projekta
2001.: Uporišta gradske politike prema mladima, starima i nezaposlenima u Sisku. - Suradnica na projektu
1998.-2000.: Kvaliteta života starih ljudi na područjima posebne državne skrbi. - Voditeljica projekta
1998.-2000.: Socijalna reintegracija žena - stradalnica domovinskog rata. - Voditeljica projekta
1996.: Povratak prognanika na hrvatski istok. - Voditeljica projekta
1992.-1996.: Starenje i tehnologija. - Voditeljica projekta
1994.-1992.: Socijalna reintegracija hrvatskih vojnika i njihovih obitelji. - Suradnica na projektu
1986.-1989.: Mjerni instrumenti za praćenje tolerancije na rad u smjenama. - Suradnica na projektu
1983.-1986.: Utjecaj stresa na psihofizičke funkcije čovjeka. - Suradnica na projektu
1982.-1983.: Povezanost između nekih osobina ličnosti radnika i prilagodbe na rad. - Suradnica na projektu
1979.-1982.: Pozornost u različito doba dana u odnosu na neke osobine ličnosti motrilaca. - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
2018.-2020.: ECDP European Children Development Project / Europski projekt razvoja djece. - Suradnica na projektu
2013.-2017.: MYWeb-European Longitudinal Study for Children and Young People / Europsko longitudinalno istraživanje djece i mladih. - Suradnica na projektu
2013.-2014.: Third European Quality of Life Survey - Trends in Quality of Life in Croatia / Treće europsko istraživanje kvalitete života - Trendovi u kvaliteti života u Hrvatskoj. - Voditeljica projekta
2008.-2011.: European Social Survey - Round 4 / Europsko društveno istraživanje - 4. val. - Voditeljica projekta
2006.-2007.: Monitoring Quality of Life in Europe: Croatia: Review of national research on quality of life, living standards and social inclusion/exclusion / Praćenje kvalitete života u Europi: Pregled nacionalnih istraživanja o kvaliteti života, životnom standardu i socijalnoj uključenost/isključenosti. - Voditeljica projekta
2005.: SWOT Analysis of Bilateral RTD Programmes Targeting Southeast Europe / SWOT analiza bilateralnih RTD programa za jugoistočnu Europu. - Voditeljica projekta
2002.-2003.: Strengthening Poverty Monitoring Capacity in Croatia / Povećanje kapaciteta za praćenje siromaštva u Hrvatskoj. - Voditeljica projekta
1984.-1989.: Lead Neurotoxicity in Children / Neurotoksičnost olova kod djece. - Suradnica na projektu
1982.-1989.: Shift Workers Features and Tolerance to Shift Work / Osobine smjenskih radnika i tolerancija na rad u smjenama. - Suradnica na projektu
1979.-1981.: Toxicology of pesticides / Toksikologija pesticida. - Suradnica na projektu
1979.-1982.: Health and safety implications of circadian variations in tolerance to stress / Zdravstvene i sigurnosne implikacije dnevnih varijacija u toleranciji na stres. - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1992.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje psihologija
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1989.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Psihologija
Znanstveni interesi:
Subjektivni indikatori dobrobiti, kvaliteta života, psihosocijalne posljedice starenja, psihofiziologija rada
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
43 domaća sudjelovanja
75 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko psihološko društvo
Hrvatska psihološka komora
International Society for Quality of Life Studies (ISQOLS)
Working Time Society (WTS)
Nastavna djelatnost:
2013.-: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Menadžment održivog razvoja" - Kvaliteta života kao preduvjet održivog razvoja
2006.-2015.: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu - Preddiplomski studij psihologije, Psihologija rada
2007.-2015.: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu - Diplomski studij psihologije, Psihologija ponašanja u organizaciji
1999.-2008.: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu - Studij psihologije, Organizacijska psihologija
2008.-2009.: Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta - Specijalistički MBA studij, Organizacijsko ponašanje
2004.-2008.: Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, Organizacijsko ponašanje
1999.-2002.: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu - Studij psihologije, Percepcija
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2009.: Državna godišnja nagrada za znanost za 2008. godinu
2008.: Hrvatsko psihološko društvo - Društveno priznanje "Marulić - Fiat Psychologia" za osobiti doprinos razvoju hrvatske primijenjene psihologije
2002.: Institut Pilar - Povelja i medalja utemeljiteljima Instituta Pilar
Međunarodne znanstvene stipendije:
1990.: Summer school on Longitudinal studies on Individual Development, Champer (Switzerland) - ESF European Science Foundation
1981.: Study on Toxicology of Pesticides - Institute for Occupational Health, Milan (Italy) - WHO Regional Office for Europe