Ljiljana Kaliterna Lipovčan

Ljiljana Kaliterna Lipovčan
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Ljiljana
Prezime:
Kaliterna Lipovčan
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
20/I
Broj telefona:
+385 1 4886 820
E-mail adresa:
Ljiljana.Kaliterna@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

96 znanstvenih radova, dvije monografije, tri uredništva zbornika:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=82942

Projekti:

Nacionalni projekti (voditelj):
2015.-2019. CRO-WELL Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti (HRZZ);
2007.-2013. Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja (MZOS);
2002.-2006. Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja (MZOS);
1996.-2002. Istraživanje ugroženih društvenih Skupina (MZOS);
1992.-1996. Starenje i tehnologija (MZOS);
2008. Pilarov barometar hrvatskog društva (Hrvatski sabor);
2001. Uporišta gradske politike prema mladima,starima i nezaposlenima u Sisku (Gradsko poglavarstvo Sisak);
1998.-2000. Kvaliteta života starih ljudi na područjima posebne državne skrbi (Ministarstvo razvitka i obnove RH);
1998.-2000. Socijalna reintegracija žena - stradalnica domovinskog rata (Ministarstvo razvitka i obnove RH);
1996. Povratak prognanika na hrvatski istok (MZOS)

Međunarodni projekti (voditelj/suradnik):
2017.-2019. ECDP European Cohort Development Project (Horison2020);
2013.-2016. MyWEB Measuring Youth Well-being (FP7);
2013.-2014. European Quality of Life survey: Trends in quality of life in Croatia (Eurofound);
2013-2019. COST IS1311 Intergenerational Family Solidarity in Europe (EC);
2008. European Social Survey (HRZZ & European Science Foundation);
2005. SWOT Analysis of Bilateral RTD Programmes Targeting Southeast Europe – SEE.ERA-NET (FP6);
2002.-2003. Strengthening Poverty Monitoring Capacity in Croatia (Ministarstvo rada i socijalne skrbi RH & World Bank;
2000.-2004. COST A15 Reforming Social Protection Systems in Europe (EC);
1992.-1996. COST A5 Ageing and Technology (EC);
1984.-1989. Lead Neurotoxicity in Children (WHO);
1982.-1989. Shift Workers Features and Tolerance to Shiftwork (NIOSH);
1979.-198. Toxicology of Pesticides (EPA);
1979.-1982. Health and Safety Implications of Stress (US Department of Health, Education and Welfare).

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1992.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica društveno-humanističkih znanosti iz područja psihologije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1989.
Ustanova:
Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Ostale primijenjene psihologije
Znanstveni interesi:

Subjektivni pokazatelji kvalitete življenja, psihosocijalni aspekti starenja stanovništva, utjecaj rada i radne okolice na stres

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

60 međunarodnih i 35 nacionalnih znanstvenih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Hrvatska psihološka komora, Hrvatsko psihološko društvo, ISQOLS - International Society for Quality of Life Studies.

Nastavna djelatnost:

Nositelj kolegija "Psihologija rada" na Preddiplomskom studiju psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te "Psihologija ponašanja u organizaciji" na Diplomskom studiju psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu – do 2015.

Nagrade i priznanja u području znanosti:

2002. Institut Pilar - Povelja i medalja utemeljiteljima Instituta Pilar;
2008. Hrvatsko psihološko društvo - Društveno priznanje "Marulić" za osobiti doprinos hrvatskoj primijenjenoj psihologiji;
2009. Hrvatski sabor i MZOS – Državna nagrada za znanost za 2008. u području društvenih znanosti.