Ljiljana Kaliterna Lipovčan

Ljiljana Kaliterna Lipovčan
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Ljiljana
Prezime:
Kaliterna Lipovčan
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
20/I
Broj telefona:
+385 1 4886 820
E-mail adresa 1:
Ljiljana.Kaliterna@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1992.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica društveno-humanističkih znanosti iz područja psihologije
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1989.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
Polje znanstvenog rada:
Ostale primijenjene psihologije
Znanstveni interesi:

Subjektivni pokazatelji kvalitete življenja, psihosocijalni aspekti starenja stanovništva, utjecaj rada i radne okolice na stres

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

60 međunarodnih i 35 nacionalnih znanstvenih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Hrvatska psihološka komora, Hrvatsko psihološko društvo, ISQOLS - International Society for Quality of Life Studies.

Nastavna djelatnost:

Nositelj kolegija "Psihologija rada" na Preddiplomskom studiju psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te "Psihologija ponašanja u organizaciji" na Diplomskom studiju psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu – do 2015.

Nagrade i priznanja u području znanosti:

2002. Institut Pilar - Povelja i medalja utemeljiteljima Instituta Pilar;
2008. Hrvatsko psihološko društvo - Društveno priznanje "Marulić" za osobiti doprinos hrvatskoj primijenjenoj psihologiji;
2009. Hrvatski sabor i MZOS – Državna nagrada za znanost za 2008. u području društvenih znanosti.