Ivan Dević

Ivan Dević
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Ivan
Prezime:
Dević
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni suradnik
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
2/2
Broj telefona:
+ 385 1 4886 823
E-mail adresa 1:
Ivan.Devic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
1
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
12
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
3
Ostalo:
5
Poveznice:
Domaći projekti:
2019.-danas: Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata (voditeljica: Iva Šverko - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: HRZZ). - Suradnik na projektu
2018.-2020.: Improving Skills in Vocational Education and Training (voditelj: Božo Pavičin - Hrvatska gospodarska komora; izvor financiranja: Erasmus+). - Suradnik na projektu
2018.-2022.: Izrada Ankete o standardu zanimanja i Smjernica za izradu standarda zanimanja te edukacije i potpore predlagateljima standarda zanimanja (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja Ministarstvo rada i mirovinskog sustava). - Suradnik na projektu
2017.-2018.: Budi STEMpatičan - Virovitica (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: Virovitičko-podravska županija). - Suradnik na projektu
2016.-2017.: Poticanje profesionalnog razvoja osnovnoškolaca: Evaluacija intervencije (voditelj: Toni Babarović - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar). - Istraživač na projektu
2016.-2017.: Upoznavanje učenika sa STEM zanimanjima kroz upoznavanje STEM stručnjaka i predstavljanje njihovih poslova i profesionalnih iskustava u stvarnom radnom okruženju (voditelj:Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: HEP). - Suradnik na projektu
2015.-2019.: Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: HRZZ). - Istraživač na projektu
2015.-2016.: Meet Entrepreneur - Me Tycoon (Upoznaj poduzetnika - Ja tajkun) (voditelj istraživanja: Poduzetnički centar Samobor; izvor financiranja: Europski socijalni fond u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.). - Suradnik na projektu
2015.: Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske (voditeljica: Renata Glavak Tkalić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske). - Suradnik na projektu
2015.: Pilarov barometar hrvatskog društva - proljeće 2015. (voditelj: Ivan Balabanić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: Institut). - Voditelj terenskog dijela istraživanja
2015.: Kvaliteta turističke ponude u gradu Zagrebu - Turistička zajednica Grada Zagreba (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: HGK). - Suradnik na projektu
2015.: Istraživanje kvalitete turističke ponude u SPA/lječilištima u zdravstvenom turizmu (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: HGK). - Suradnik na projektu
2014.-2016.: QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog (voditeljice: Marija Sinković i Ria Bilić - Institut za razvoj obrazovanja; izvor financiranja: SAFU). - Suradnik na projektu
2014.-2016.: National Traffic Model for the Republic of Croatia -Socijalni aspekti putovanja u Hrvatskoj (voditelj: Geran-Marko Miletić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: PTV Transport ConsultGmbH). - Suradnik na projektu
2014.-2015.: Kada mladi prestaju vjerovati da je inženjersko zanimanj osličan izbro za njih? (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: HEP). - Suradnik na projektu
2014.-2015.: Istraživanje interesa učenika u završnim razredima osnovnih škola za inženjerska i srodna zanimanja u gradu Daruvaru (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: Grad Daruvar). - Suradnik na projektu
2014.: Pilarov barometar hrvatskog društva - proljeće 2014. (voditelj: Geran-Marko Miletić -Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: Institut). – Voditelj terenskog dijela istraživanja
2014.: Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku 2014. (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: HGK). - Suradnik na projektu
2013.: Izrada detaljnog analitičkog izvješća kvalitete turističke ponude u turističkoj destinacijiji Baška voda za razdoblje 2007. do 2014. (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: HGK). - Suradnik na projektu
2013.: Izrada detaljnog analitičkog izvješća kvalitete turističke ponude u turističkoj destinacijiji Cavtata za razdoblje 2007. do 2014. (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: Turistička zajednica Općine Konavle). - Suradnik na projektu
2013.: Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku 2013. (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: HGK). - Suradnik na projektu
2012.: Vidljivost i javna percepcija organizacija civilnog društva u RH 2012. godine (voditeljica: Renata Franc - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: SIPU International - TASCO). - Suradnik na projektu
2011.-2012.: Odrednice uspješnosti osnovnih škola Istarske županije: izazovi i mogućnosti razvoja (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: Zaklada Adris). - Suradnik na projektu
2011.-2012.: Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske (voditeljica: Renata Glavak Tkalić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske). - Suradnik na projektu
2010.-2011.: Udio nacionalnih manjina u javnom sektoru Republike Hrvatske (voditeljica: Renata Franc - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: Ministarstvo uprave). - Suradnik na projektu
2009.-2013.: Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontkestu (voditelj: Vlado Šakić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: MZOS). - Suradnik na projektu
2003.-2010.: Izvješćivanje škola o rezultatima vanjskog rednovanja obrazovnih postignuća učenika u razrednoj i redmetnoj nastavi (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanj obrazovanja). - Suradnik na projektu
2009.-2010.: Konceptualizacija i izrada analitičkih izvješća o obrazovnim postigućima učenika o osnovnih škola u razrednoj i predmetnoj nastavi (voditelj: Josip Burušić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja). - Suradnik na projektu
2006.: Customer satisfaction Q4 (voditelj: Ivan Dević –Target d.o.o.; izvor financiranja: Hrvatski Telekom d.d.). - Voditelj projekta
Međunarodni projekti:
2018.-2019.: ECDP - European Cohort Development Project (voditelj: Gary Pollock - Manchester Metropolitan University; izvor financiranja: EU - H2020). - Suradnik na projektu
2016.-2019.: PROMISE PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for 'conflicted' young people across Europe (voditelj: Jo Deakin - University of Manchester; izvor financiranja: EU - H2020). - Istraživač na projektu
2014.-2016.: MYWEB - Measuring Youth Well-Being (voditelj: Gary Pollock - Manchester Metropolitan University; izvor financiranja: EU - FP7). - Suradnik na projektu
2011.-2015.: MYPLACE - Memory,Youth, Political Legacy and Civic Engagement“ (voditeljica: Hilary Pilkington - University of Warwick; izvor financiranja: EU - FP7). - Suradnik na projektu
2011.: Europsko društveno istraživanje ESS - 5. krug (voditeljica: Renata Franc - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; izvor financiranja: HRZZ). - Suradnik na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2009.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2015.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Psihologija
Znanstveni interesi:
Kvaliteta obrazovanja, školsko i akademsko postignuće, inteligencija, motivacija, izbor zanimanja
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
10 domaćih sudjelovanja
30 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Nastavna djelatnost:
2012.-2020.: Zdravstveno veleučilište Zagreb, Metode istraživanja u fizioterapiji
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: