Saša Poljanec Borić

Avatar photo
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Saša
Prezime:
Poljanec Borić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Interdisciplinarno: ekonomija i sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Doc. dr. naslovno zvanje
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
7
Broj telefona:
+385 91 481 1204
E-mail adresa 1:
Sasa.Boric@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
3
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
19
Radovi u zbornicima sa skupova:
3
Poglavlja u knjigama:
19
Ostalo:
18
Poveznice:
Domaći projekti:
2021.: Turističke koncesije na pomorskom dobru u Hrvatskoj: socioekonomski pogled na harmonizaciju koncesijskih politika u Hrvatskoj u kontekstu europskog zatvorenog tržišta (Znanstveni projekt Znanstvenog vijeća za turizam i prostor HAZU). - Voditeljica projekta
2020.: Ecopark Vojnić. - Voditeljica projekta
2018.-2019.: Digitalno gospodarstvo i hrvatska poduzeća: temeljni uvidi iz socio-ekonomske perspektive. - Suradnica na projektu
2017.-2018.: Reforma znanosti u Hrvatskoj u kontekstu promjene razvojne paradigme. - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
2022.-2024.: Building with wood - sustainable and earthquake resistant (Erasmus+ projekt; Nositelj: Technische Universität Graz; Suradničke institucije: Sveučilište u Zagrebu - Croatia, Università degli Studi dell'Aquila - Italy i Holzcluster Steiermark GmbH - Austria, Graz)
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2000.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2005
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Sociologija i ekonomija
Znanstveni interesi:
Sociologija prostora, ekonomika i marketing turizma, razvoj lokalnih zajednica, institucionalna ekonomija, digitalna transformacija, teorija koncesija
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
14 sudjelovanja
4 pozvana predavanja u SAD-u
4 sudjelovanja na skupovima u inozemstvu
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Nastavna djelatnost:
2000.-2002.: Hrvatski studiji
2015.-2017.: VERN, Katoličko sveučilište
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije:
2017.: University of Georgia, SAD