Marija Geiger Zeman

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Marija
Prezime:
Geiger Zeman
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Sociologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Docentica
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
1b/II
Broj telefona:
+ 385 1 4886 825
E-mail adresa 1:
marija.geigerzeman@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
2 (monoautorske); 2 (koautorske)
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
20
Radovi u zbornicima sa skupova:
11
Poglavlja u knjigama:
12
Ostalo:
24
Poveznice:
Domaći projekti:
2020.-2022.: Tijelo, zdravlje, prevencija: medijski konstruirani diskursi i življene kulture u doba novih "bio-realiteta". - Suradnica na projektu
2018.-2019.: Istraživanje Slobodno vrijeme i kreativno starenje: znanja, iskustva i interpretacije starijih osoba. - Suradnica na projektu
2013.-2014.: Socio-kulturni i rodni aspekti starenja u Hrvatskoj (donacija Zaklade Adris). - Voditeljica projekta
2007.-2013.: Održivi razvoj Hrvatske. - Suradnica na projektu
2004.-2006.: Konceptualizacija održivog razvoja Hrvatske. - Vanjska suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
2013.: Roma Early Childhood Inclusion (RECI). - Suradnica na projektu
2009.: The Gendered Experiences of Homelessness in Croatia. - Suradnica na projektu
2006.-2007.: Welfare and Values in Europe: Transitions related to Religion, Minorities and Gender (Pravni fakultet - Studijski centar socijalnog rada). - Mlađa istraživačica
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2007.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti u području društvenih znanosti, polje sociologija
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2008.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
Polje znanstvenog rada:
Sociologija
Znanstveni interesi:
Sociologija roda, sociologija tijela, feminističke teorije, dobne studije, kvalitativna metodologija
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
38 izlaganja na znanstvenim konferencijama
3 izlaganja na domaćim znanstvenim konferencijama
5 izlaganja na domaćim konferencijama s međunarodnim sudjelovanjem
2 izlaganja na stručnim konferencijama
Članstvo u znanstvenim udrugama:
ENAS, HSD
Nastavna djelatnost:
2009.-2013.: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, kolegij: Sociologija lokalnih zajednica
2010.-2013.: Sveučilište u Zagrebu, Studij dizajna, kolegij: Sociologija kulture
2016.-2018.: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, kolegij: Sociologija kulture
2017.-2018.: Sveučilište u Zagrebu, Odsjek za sociologiju, kolegij: Sociologija roda (zamjena prof. dr. sc. Branka Galić)
2016.-2019.: Sveučilište VERN, specijalistički studij Upravljanje poslovnim komunikacijama, kolegij: Popularna kultura i medijska pismenost
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2010.: Državna nagrada za znanost u području društvenih znanosti
Međunarodne znanstvene stipendije: