Vlado Šakić

Vlado Šakić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Vlado
Prezime:
Šakić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
21/I
Broj telefona:
+385 1 4886 821
E-mail adresa:
Vlado.Sakic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Autorske knjige (5) | Uredničke knjige (7) | Poglavlja u knjizi (18) | Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (15) | Ostali radovi u CC časopisima (1) | Znanstveni radovi u drugim časopisima (3) | Ostali radovi u drugim časopisima (1) | Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima (1) | Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (3) | Radovi u zbornicima skupova bez recenzije (4) | Sažeci u zbornicima skupova (31) | Neobjavljena sudjelovanja na skupovima (14) | Druge vrste radova (16):
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=92175

Projekti:

- Voditelj projekta:

1. Rat protiv Hrvatske: akteri, ratni zločini, ratno izbjeglištvo i žrtve - projekt Ministarstva znanosti RH, 1991.-1996.
2. Sociodemografski, migracijski, povratničko-motivacijski i psihosocijalni status hrvatskih povratnika iz iseljeništva – tržišni projekt, 1997.
3. Socio-ekonomski uvjeti života i razvojna perspektiva područja RH od posebne državne skrbi – tržišni projekt, 1998. – 1999.
4. Demografska slika područja RH od posebne državne skrbi – tržišni projekt, 1998.-2000.
5. Integracije domovinske i iseljene Hrvatske – projekt Ministarstva znanosti RH, 1996.-2000.
6. Znanstveno-stručna analiza posljedica boravka zatočenika u srpskim koncentracijskim logorima s prijedlogom modela pomoći – tržišni projekt, 2000.
7. Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja: interakcijski pristup – projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, 2002.-2006.
8. Znanstvena studija grada Kutine – monografija i istraživanje (jedan od autora), 2002.
9. Analiza web foruma Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o temama spolnog odgoja i obrazovanja u školi, kalendara školske godine, ocjenjivanja učenika te zakona o udžbenicima – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2005.
10. Opravdanost uključivanja kazne doživotnog zatvora u hrvatsko kazneno pravo – stavovi javnosti i predstavnika pravosuđa - 1. dio – Stavovi javnosti, 2005.
11. Opravdanost uključivanja kazne doživotnog zatvora u hrvatsko kazneno pravo – stavovi javnosti i predstavnika pravosuđa - 2. dio – Stavovi predstavnika pravosuđa, 2005.
12. Program vrednovanja eksperimentalne provedbe elemenata hrvatskog nacionalnog obrazovnog sustava (HNOS) – naručeni projekt: Izvješće o rezultatima inicijalnog testiranja - prosinac 2005.; Izvješće o rezultatima druge faze vrednovanja – ožujak 2006.; Izvješće o rezultatima treće faze vrednovanja – svibanj 2006.; Završna studija – srpanj 2006., 2005.-2006.
13. Učestalost nošenja kravate odnosno poslovne marame u hrvatskoj i javna percepcija nekih osobina njihovih nositelja – ekspertno izvješće - ožujak 2006., 2006.
14. Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu - projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 2007.- 2010.
15. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo – Provedbeni program – projekt za treće naručitelje, 2007. – 2010.
16. Hrvatski iseljenički leksikon – projekt za treće naručitelje, 2007. -
17. Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2007. - Voditelji: Renata Franc, Vlado Šakić, 2007.
18. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo – Završna studija – Autori: R. Franc, A. Mišetić, S. Rihtar, I. Rogić, T. Smerić, V. Šakić, 2010.
19. Hrvatski domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) (voditelj od 2017. godine).
20. Projekt o pružanju usluga provedbe istraživanja potreba i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji (2017. – 2018.)


- Međunarodni projekti:

1. COST A18 – Comparing the dynamics of Violence within European countries, 1999. -2004.


- Konzultant na projektima:

1. Izbori za Zastupnički dom Sabora RH – ispitivanje raspoloženja birača prve, pete i desete izborne jedinice – prosinac 1999. – Voditeljica: Zora Raboteg-Šarić, 1999.
2. Analiza sadržaja hrvatskog tiska 1995.-1999. - siječanj 2000. – Voditelj: Boris Mlačić, 2000.
3. Povećanje sposobnosti praćenja siromaštva. – Voditelji: Mark Foley i Ljiljana Kaliterna-Lipovčan, 2003.
4. Stavovi zagrebačke javnosti spram prometa, svibanj 2006. – Voditeljica: Anka Mišetić, 2006.
5. Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2006. -  završno izvješće, srpanj 2006. – Voditeljica: Renata Franc, 2006.
6. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo – Studija ostvarivosti, listopad 2006. – Voditelj: Ivan Rogić, 2006.
7. Modeli obveznog srednjoškolskog obrazovanja – druga dionica: analiza sekundarne građe, studeni 2006. – Voditelj: Goran Milas, 2006.
8. Eksperimentalno vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske – konačni istraživački izvještaj. – Voditelj: Josip Burušić, 2007.
9. Hrvatski vojni obrazovni standard (HVOS) - prethodna analiza projekta. – Voditelj: Tomislav Smerić, 2008.
10. Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama za 4. i 8. razred. – Voditelj: Josip Burušić, 2008.
11. Pilarov barometar hrvatskog društva – Studija ostvarivosti. – Voditeljica: Lj. Kaliterna Lipovčan, 2008.
12. Pilarov barometar hrvatskog društva – Stavovi i mišljenje građana o društvenim odnosima i procesima, Jesen 2008. – Voditeljica: Lj. Kaliterna Lipovčan, 2008.
13. Energetska sigurnost, kritična infrastruktura i lokalne zajednice u RH. – Voditeljica: S. Poljanec Borić, 2008.
14. Pilarov barometar hrvatskog društva – Stavovi i mišljenje građana o društvenim odnosima i procesima, Proljeće 2009. – Voditeljica: Lj. Kaliterna Lipovčan, 2009.
15. Rat u Bosni i Hercegovini 1991. – 1995. Socijalno-psihologijska ekspertiza - pozvani ekspert u Haag, 2009.
16. Hrvatski sabor – Ekspertiza hrvatsko-slovenskih odnosa. Koordinator ekspertize: Vlado Šakić, 2009.
17. Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (2. faza: radionice, zbornik, kadeti - završno), 2010.
18. Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji RH – Studija ostvarivosti i provedivosti. – Voditeljica: Renata Glavak Tkalić, 2010.
19. Udio nacionalnih manjina u javnom sektoru Republike Hrvatske ( Ministarstvo uprave RH). – Voditeljica: R. Franc, 2011.
20. Istraživanje sociokulturnih odrednica identiteta u perspektivi stvaranja novih mogućnosti iskorištavanja prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa: Grad Sinj i općine Cetinske krajine. - Voditeljica: Jasna Ćurković Nimac, 2012.-2013.
21. Ažuriranje analize stanja prava djece u Hrvatskoj 2014. - Voditeljica: Brajša Žganec, A.; konzultant: Šakić, V.
22. Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu (2015.). - Voditelj: Marinić, M.; konzultant: Šakić, V.
23. Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu Istraživanje na općoj populaciji (2015.-2016.). - Voditeljica: Glavak Tkalić, R.; konzultant Šakić, V.
24. Stavovi kadeta – hrvatski nacionalni identitet i identitet Hrvatske vojske (2016.) - Voditeljica: Wertag, Anja, konzultant: Šakić, V.
25. Igranje igara na sreću u hrvatskom društvu (2017.) - Voditeljica: Glavak Tkalić, R., konzultant: Šakić, V.
26. Elaborat Stavovi kadeta Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" o posebnim studijskim programima (2017.-2018.). - Voditelj: Toni Babarović, konzultant: Šakić, V.

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1991.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1991.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Socijalna psihologija
Znanstveni interesi:

Socijalni identitet, socijalne devijacije i antisocijalno ponašanje, psihologija migracija

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na 33 međunarodna i 40 domaćih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član ili predsjednik 24 programsko-organizacijskih odbora domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova. | Član dvije međunarodne i dvije hrvatske strukovne udruge (bio je predsjednik Hrvatskog penološkog društva i zamjenik predsjednika Hrvatskog psihološkog društva). | Predstavnik Republike Hrvatske u Tehničkom komitetu COST za društvene znanosti. | Član Upravnog odbora projekta COST 18 Comparing the Dynamics Violence within European Countries. | Član COST Action CA15101 Comparative Analysis of Conspirancy Theories (COMPACT).

Nastavna djelatnost:

Nositelj kolegija na katedri za Penološku psihologiju na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu 1986.-1992. | Nositelj kolegija Uzroci i posljedice rata protiv Hrvatske na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 1992.-1993. | Nositelj kolegija Socijalna psihologija na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu 1995.-2002. | Nositelj kolegija Socijalna psihologija i Socijalna patologija na Studiju sociologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. | Pročelnik Studija psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (do 2004.) | Nositelj kolegija Uvod u psihologiju, Socijalna psihologija i Primijenjena socijalna psihologija od 1998. | Nositelj kolegija Psihologija nasilja na poslijediplomskom studiju na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, od 1997.
Od 2012. nositelj dva kolegija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu: Uvod u psihologiju i Teorijski i orijentacijski sustavi u psihologiji.

Nagrade i priznanja u području znanosti:

Dobitnik Državne nagrade za znanost za 2005. godinu – u području humanističkih znanosti – knjiga Iseljena Hrvatska (koautor). | 2003. dobitnik Godišnje nagrade hrvatskih psihologa na 11. kongresu hrvatskih psihologa u Zadru. | Dobitnik nagrade Hrvatskog psihološkog društva Ramiro Bujas (za afirmaciju psihologije). | Dobitnik nagrade Hrvatskog penološkog društva za znanstveni i stručni rad. | Dobitnik nagrade Ministarstva obrane i Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske za znanstveni doprinos unapređenju obrane Republike Hrvatske. | Dobitnik utemeljiteljskih medalja i povelja Instituta Pilar i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. | Dobitnik spomenice Domovinskog rata.