Vlado Šakić

Avatar photo
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Vlado
Prezime:
Šakić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Naslovno zvanje redovitog profesora u području društvenih znanosti - socijalna psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
21
Broj telefona:
+385 1 4886 821
E-mail adresa 1:
Vlado.Sakic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
5
Uredničke knjige:
8
Radovi u međunarodnim bazama:
25
Radovi u zbornicima sa skupova:
25
Poglavlja u knjigama:
18
Ostalo:
30
Poveznice:
Domaći projekti:
1991.-1996.: Rat protiv Hrvatske: akteri, ratni zločini, ratno izbjeglištvo i žrtve (Ministarstvo znanosti RH). - Voditelj projekta
1996.-2000.: Integracije domovinske i iseljene Hrvatske (Ministarstvo znanosti RH). - Voditelj projekta
1997.: Sociodemografski, migracijski, povratničko-motivacijski i psihosocijalni status hrvatskih povratnika iz iseljeništva (tržišni projekt). - Voditelj projekta
1998.-1999.: Socio-ekonomski uvjeti života i razvojna perspektiva područja RH od posebne državne skrbi (tržišni projekt). - Voditelj projekta
1998.-2000.: Demografska slika područja RH od posebne državne skrbi (tržišni projekt). - Voditelj projekta
1999.: Izbori za Zastupnički dom Sabora RH - ispitivanje raspoloženja birača prve, pete i desete izborne jedinice - prosinac 1999. (voditeljica: Zora Raboteg-Šarić. - Konzultant
2000.: Analiza sadržaja hrvatskog tiska 1995.-1999. - siječanj 2000. (voditelj: Boris Mlačić). - Konzultant
2000.: Znanstveno-stručna analiza posljedica boravka zatočenika u srpskim koncentracijskim logorima s prijedlogom modela pomoći (tržišni projekt). - Voditelj projekta
2002.-2006.: Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja: interakcijski pristup (Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH). - Voditelj projekta
2002.: Znanstvena studija grada Kutine - monografija i istraživanje. - Koautor
2005.: Analiza web foruma Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o temama spolnog odgoja i obrazovanja u školi, kalendara školske godine, ocjenjivanja učenika te zakona o udžbenicima (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa). - Voditelj projekta
2005.: Opravdanost uključivanja kazne doživotnog zatvora u hrvatsko kazneno pravo - stavovi javnosti i predstavnika pravosuđa - 1. dio - Stavovi javnosti. - Voditelj projekta
2005.: Opravdanost uključivanja kazne doživotnog zatvora u hrvatsko kazneno pravo - stavovi javnosti i predstavnika pravosuđa - 2. dio - Stavovi predstavnika pravosuđa. - Voditelj projekta
2005.-2006.: Program vrednovanja eksperimentalne provedbe elemenata hrvatskog nacionalnog obrazovnog sustava - HNOS (naručeni projekt): Izvješće o rezultatima inicijalnog testiranja - prosinac 2005.; Izvješće o rezultatima druge faze vrednovanja - ožujak 2006.; Izvješće o rezultatima treće faze vrednovanja - svibanj 2006.; Završna studija - srpanj 2006. - Voditelj projekta
2006.: Učestalost nošenja kravate odnosno poslovne marame u hrvatskoj i javna percepcija nekih osobina njihovih nositelja (ekspertno izvješće - ožujak 2006.). - Voditelj projekta
2006.: Stavovi zagrebačke javnosti spram prometa, svibanj 2006.(voditeljica: Anka Mišetić). - Konzultant
2006.: Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2006. - završno izvješće, srpanj 2006. (voditeljica: Renata Franc). - Konzultant
2006.: Hrvatska vojska - hrvatsko društvo - Studija ostvarivosti, listopad 2006. (voditelj: Ivan Rogić). - Konzultant
2006.: Modeli obveznog srednjoškolskog obrazovanja - druga dionica: analiza sekundarne građe, studeni 2006. (voditelj: Goran Milas). - Konzultant
2007.: Eksperimentalno vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske - konačni istraživački izvještaj (voditelj: Josip Burušić). - Konzultant
2007.-2010.: Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa). - Voditelj projekta
2007.-2010.: Hrvatska vojska - hrvatsko društvo - Provedbeni program (projekt za treće naručitelje). - Voditelj projekta
2007.-2020.: Hrvatski iseljenički leksikon (projekt za treće naručitelje). - Voditelj projekta
2007.: Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2007. (voditelji: Renata Franc i Vlado Šakić). - Suvoditelj projekta
2008.: Hrvatski vojni obrazovni standard (HVOS) - prethodna analiza projekta (voditelj: Tomislav Smerić). - Konzultant
2008.: 10. Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama za 4. i 8. razred (voditelj: Josip Burušić). - Konzultant
2008.: Pilarov barometar hrvatskog društva - Studija ostvarivosti (voditeljica: Lj. Kaliterna Lipovčan). - Konzultant
2008.: Pilarov barometar hrvatskog društva - Stavovi i mišljenje građana o društvenim odnosima i procesima - Jesen 2008. (voditeljica: Lj. Kaliterna Lipovčan). - Konzultant
2008.: Energetska sigurnost, kritična infrastruktura i lokalne zajednice u RH (voditeljica: S. Poljanec Borić). - Konzultant
2009.: Pilarov barometar hrvatskog društva - Stavovi i mišljenje građana o društvenim odnosima i procesima - Proljeće 2009. (voditeljica: Lj. Kaliterna Lipovčan). - Konzultant
2009.: Hrvatski sabor - Ekspertiza hrvatsko-slovenskih odnosa (koordinator ekspertize: Vlado Šakić). - Koordinator
2010. Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji RH - Studija ostvarivosti i provedivosti (voditeljica: Renata Glavak Tkalić). - Konzultant
2011.: Udio nacionalnih manjina u javnom sektoru Republike Hrvatske (Ministarstvo uprave RH) (voditeljica: Renata Franc). - Konzultant
2012.-2013. Istraživanje sociokulturnih odrednica identiteta u perspektivi stvaranja novih mogućnosti iskorištavanja prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa: Grad Sinj i općine Cetinske krajine (voditeljica: Jasna Ćurković Nimac). - Konzultant
2014.: Ažuriranje analize stanja prava djece u Hrvatskoj (voditeljica: Andreja Brajša Žganec). - Konzultant
2015.: Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu (voditelj: Marko Marinić). - Konzultant
2015.-2016.: Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu - Istraživanje na općoj populaciji (voditeljica: Renata Glavak Tkalić). - Konzultant
2016.: Stavovi kadeta - hrvatski nacionalni identitet i identitet Hrvatske vojske (voditeljica: Anja Wertag). - Konzultant
2017.: Igranje igara na sreću u hrvatskom društvu (voditeljica: Renata Glavak Tkalić). - Konzultant
2017.: Hrvatski domovinski rat: strukture sjećanja (Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) (voditelj od 2017. godine). - Voditelj projekta
2017.-2018.: Projekt o pružanju usluga provedbe istraživanja potreba i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji. - Voditelj projekta
2017.-2018.: Elaborat Stavovi kadeta Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" o posebnim studijskim programima (voditelj: Toni Babarović). - Konzultant
2019.-2020.: Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije. - Suradnik na projektu
Međunarodni projekti:
2003.: Povećanje sposobnosti praćenja siromaštva (voditelji: Mark Foley i Ljiljana Kaliterna-Lipovčan). - Konzultant
2018.-2019.: ECDP - European Cohort Development Project, EU - H2020 (Manchester Metropolitan University). - Suradnik na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1991.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1991.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju, Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Socijalna psihologija
Znanstveni interesi:
Socijalni identitet, socijalne devijacije i antisocijalno ponašanje, psihologija migracija
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
40 domaćih sudjelovanja
33 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Član ili predsjednik 24 programsko-organizacijskih odbora domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova
Član dvije međunarodne i dvije hrvatske strukovne udruge (bio je predsjednik Hrvatskog penološkog društva i zamjenik predsjednika Hrvatskog psihološkog društva)
Predstavnik Republike Hrvatske u Tehničkom komitetu COST za društvene znanosti
Član Upravnog odbora projekta COST 18 Comparing the Dynamics Violence within European Countries
Član COST Action CA15101 Comparative Analysis of Conspirancy Theories (COMPACT)
Nastavna djelatnost:
- Nositelj kolegija na katedri za Penološku psihologiju na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu 1986.-1992.
- Nositelj kolegija Uzroci i posljedice rata protiv Hrvatske na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 1992.-1993.
- Nositelj kolegija Socijalna psihologija na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu 1995.-2002.
- Nositelj kolegija Socijalna psihologija i Socijalna patologija na Studiju sociologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
- Pročelnik Studija psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (do 2004.)
- Nositelj kolegija Uvod u psihologiju, Socijalna psihologija i Primijenjena socijalna psihologija od 1998.
- Nositelj kolegija Psihologija nasilja na poslijediplomskom studiju na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, od 1997.
- Od 2012. nositelj dva kolegija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu: Uvod u psihologiju i Teorijski i orijentacijski sustavi u psihologiji
- Suvremeni pristupi identitetu u društvenim znanostima - doktorski studij psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu - od 2017.
Nagrade i priznanja u području znanosti:
- Državna nagrada za znanost za 2005. godinu u području humanističkih znanosti (knjiga Iseljena Hrvatska - koautor)
- Godišnja nagrada hrvatskih psihologa na 11. kongresu hrvatskih psihologa u Zadru (2003.)
- Nagrada Hrvatskog psihološkog društva Ramiro Bujas (za afirmaciju psihologije)
- Nagrada Hrvatskog penološkog društva za znanstveni i stručni rad
- Nagrada Ministarstva obrane i Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske za znanstveni doprinos unapređenju obrane Republike Hrvatske
- Utemeljiteljska medalja i povelja Instituta Pilar i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
- Spomenica Domovinskog rata
Međunarodne znanstvene stipendije: