Vinicije Lupis

Avatar photo
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Vinicije
Prezime:
Lupis
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Povijest
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Centar Dubrovnik | Od Kaštela 11 | 20000 Dubrovnik
Broj sobe u instituciji:
Područni centar Dubrovnik
Broj telefona:
+385 20 323 946; 099 2209 575
E-mail adresa 1:
Vinicije.Lupis@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
20
Uredničke knjige:
3
Radovi u međunarodnim bazama:
126
Radovi u zbornicima sa skupova:
19
Poglavlja u knjigama:
52
Ostalo:
19
Poveznice:
Domaći projekti:
2002.-2005.: Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (voditelj: akademik Nenad Vekarić). - Suradnik na projektu
2004.-2007.: Graditeljstvo i inventar od 16. do 19. stoljeća u Dalmaciji” (voditeljica: dr. sc. Marija Stagličić). - Suradnik na projektu
2006.-2009.: Hrvatsko srednovjekovlje: plemstvo i pučanstvo, vlasti i institucije (voditelj: dr. sc. Milan Kruhek). - Suradnik na projektu
2007.-2013.: Povijesni atlas gradova - povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova” (voditeljica: dr. sc. Mirela Altić). - Suradnik na projektu
2021. Kult svetog Nikole: mijene kroz povijest i uloga u izgradnji suvremenog Dubrovnika. - Voditelj projekta
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2007.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2004.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Sveučilište u Zadru
Polje znanstvenog rada:
Povijest
Znanstveni interesi:
Povijest i kultura jugoistočne Europe i Sredozemlja, povijest i baština Dubrovačke Republike i Boke kotorske
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
30 sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko arheološko društvo
Društvo povjesničara umjetnosti Matica hrvatska
Društvo hrvatskih književnika
Armenian General Benevolent Union
Zajednice bokeljskih Hrvata
Nastavna djelatnost:
2014. i 2015.: Mentorstvo dvoje dodiplomanata
Recenziranje dvaju sveučilišnih udžbenika
Nagrade i priznanja u području znanosti:
1997.: Srebrna povelja MH za knjigu Ston u trešnji
2002.: Zlatna povelja MH za knjigu Sakralna baština Stona
2002.: Diploma Općine Orebić za višegodišnji rad na istraživanju i publiciranju povijesti Pelješca
2009.: Srebrna medalja DPDS-a Višegradski ugovor / Dubrovnik u sklopu hrvatskih zemalja 1358.
2010.: Srebrna povelja MH za knjigu Doprinos Petra Kanavelića hrvatskoj pasionskoj baštini
2011.: Srebrni grb Općine Blato za postignuća na području istraživanja povijesti i kulture Blata
2016.: Odličje Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića
2016.: Nagrada Županije dubrovačko-neretvanske za ugled u svijetu
2018.: Nagrada Općine Lumbarda
2018.: Zlatne povelja MH za knjigu Sebasta grad sv. Vlaha
Međunarodne znanstvene stipendije:
2001. Szkola letnia kultury i jezika polskiego