Marina Kotrla Topić

Marina Kotrla Topić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Marina
Prezime:
Kotrla Topić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Viša znanstvena suradnica
Znanstveno polje:
Kognitivne znanosti
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Centar Osijek Šamačka 9/II Osijek 31000 Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
Područni centar Osijek
Broj telefona:
+385 31 207 294
E-mail adresa:
Marina.Kotrla.Topic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavila 7 znanstvenih radova, od toga 6 izvornih znanstvenih radova, te jedan pregledni. Suautorica jednog poglavlja u knjizi te suurednica jednog zbornika radova:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=263052

Projekti:

Suradnica na višegodišnjim znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta:
2007 - danas:  "Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj". Voditelj projekta: B. Mlačić
2004 - 2006: "Osobine ličnosti i prirodni jezik". Voditelj projekta: B. Mlačić

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2004.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2012.
Ustanova:
Interdisciplinarni znanstveni poslijediplomski studij „Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost“, Sveučilište u Zagrebu
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Psihologija ličnosti, kognitivna psihologija
Znanstveni interesi:

Socijalna kognicija, združena pažnja, teorija uma, povezanost temperamenta i usvajanja jezika

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na 17 međunarodnih znanstvenih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Članica jedne međunarodne udruge i jedne domaće udruge.

Nastavna djelatnost:

Asistentica na kolegijima "Psihologija pamćenja", "Psihologija učenja", "Diferencijalna psihologija" te "Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti" na Studiju psihologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrade i priznanja u području znanosti: