Marina Kotrla Topić

Marina Kotrla Topić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Marina
Prezime:
Kotrla Topić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Viša znanstvena suradnica
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Docentica
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Centar Osijek | Šamačka 9/II | 31000 Osijek
Broj sobe u instituciji:
Područni centar Osijek
Broj telefona:
+385 31 207 294
E-mail adresa 1:
Marina.Kotrla.Topic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
mktopic@gmail.com
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
6
Radovi u međunarodnim bazama:
12
Radovi u zbornicima sa skupova:
4
Poglavlja u knjigama:
4
Ostalo:
3 znanstveno-istraživačka izvještaja/studije
Poveznice:
Domaći projekti:
2020.-2024.: Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji - CHILD-WELL (Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica: prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec). - Suradnica na projektu
2020.-2024.: Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece (Hrvatska zaklada za znanost, nositelj: Hrvatsko katoličko sveučilište, voditeljica: doc. dr. sc. Marina Merkaš). - Suradnica na projektu
2019.: Povezanost upotrebe digitalnih medija i obiteljskog literarnog okruženja s jezičnim vještinama djece predškolske dobi (Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar). - Voditeljica projekta
2007.-2011.: Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, voditelj: prof. dr. sc. Boris Mlačić). - Suradnica na projektu
2004.-2006.: Osobine ličnosti i prirodni jezik (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, voditelj: prof. dr. sc. Boris Mlačić). - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
2020.-2021.: Kids' Digital lives in COVID-19 Times - KiDiCoTi (nositelj: European Commission, Joint Research Centre, Institute for the Protection and Security of the Citizen; voditeljica: Stéphane Chaudron. - Voditeljica hrvatske dionice istraživanja
2015.-2017.: Djeca (0-8) i digitalna tehnologija (nositelj: European Commission, Joint Research Centre, Institute for the Protection and Security of the Citizen; voditeljica: Stéphane Chaudron). - Voditeljica hrvatske dionice istraživanja
2014.-2018.: COST-ISCH IS Akcija IS1404: Evolution of reading in the age of digitisation - E-READ (nositelj: COST - European Cooperation in Science and Technology, voditeljica: Anne Mangen). - Suradnica na projektu
2015.-2019.: COST-ISCH IS Akcija IS1410: The digital literacy and multimodal practices of young children - DigiLitEY (nositelj: COST - European Cooperation in Science and Technology, voditeljica: Jackie Marsh. - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2005.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2012.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Interdisciplinarni sveučilišni poslijediplomski studij Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost, Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Kognitivne znanosti
Znanstveni interesi:
Razvojna i kognitivna psihologija, utjecaj digitalnih medija na razvoj djece
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
32 sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatska psihološka komora
International Society for the Study of Behavioral Development
European Association of Developmental Psychology
Nastavna djelatnost:
Hrvatsko katoličko sveučilište, Studij psihologije, Zagreb:
2020./2021.: Asistentica na kolegiju Roditeljstvo i razvoj djece (nositelj kolegija: izv. prof. Marina Merkaš)
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek:
2017./2018.: Asistentica na kolegijima Psihologija u dentalnoj medicini i Zdravstvena psihologija (nositelj kolegija: prof. dr. sc. Pavo Filaković)
2017./2018.-: Asistentica na kolegiju Psihologija u zdravstvu (nositelj kolegija: prof. dr. sc. Pavo Filaković)
Medicinski fakultetu u Osijeku, Osijek:
12017./2018. i 2018./2019.: Asistentica na kolegiju Medicinska psihologija (nositelj kolegija: prof. dr. sc. Ivan Požgain)
Hrvatski studiji, Odjel za psihologiju, Zagreb:
2006./2007., 2007./2008. i 2008./2009.: Asistentica na kolegijima Psihologija učenja, Psihologija pamćenja, Diferencijalna psihologija i Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti (nositelj kolegija: prof. dr. sc. Boris Mlačić)
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: