Marko Marinić

Marko Marinić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Marko
Prezime:
Marinić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Viši znanstveni suradnik
Znanstveno polje:
Interdisciplinarno područje znanosti
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19/1 10 000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
5/I
Broj telefona:
+385 1 4886 805
E-mail adresa:
Marko.Marinic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavio desetak znanstvenih i stručnih radova:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=262905 

Projekti:

Voditelj nekoliko različitih empirijskih istraživanja:
2006 – Istraživanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Zagrebu;
2010 – Analiza bioetičkih stavova studenata zagrebačkih fakulteta;
2011 – Istraživanje kvalitete života osoba s hemofilijom u Republici Hrvatskoj;
2012 – Kvaliteta života osoba s invaliditetom u Zagrebu, a koje su korisnici naknade do zapošljavanja.

Suradnik dvaju projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta:
2003-2006 - Globalizacija i (post)moderni religijski i crkveni pokreti;
2007-danas - Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet).

Suradnik istraživačkih timova brojnih projekata za treće naručitelje.

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2003.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor humanističkih znanosti, znanstveno polje: Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2010.
Ustanova:
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Filozofski fakultet Družbe Isusove
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Posebne sociologije; ostale primijenjene psihologije; etika; religiologija
Znanstveni interesi:

Kvaliteta života osobe s invaliditetom i kroničnim bolestima; bioetička pitanja; suvremena socio-religijska gibanja

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na deset međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član dviju međunarodnih i dviju domaćih znanstvenih udruga.

Nastavna djelatnost:

Nositelj kolegija "Bioetičke dvojbe u suvremenom društvu" na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu; suradnik na kolegiju "Socijalno-pravne osnove u edukaciji i rehabilitaciji osoba oštećena vida" na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Nagrade i priznanja u području znanosti: