Marko Marinić

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Marko
Prezime:
Marinić
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Viši znanstveni suradnik
Znanstveno polje:
Interdisciplinarno
Znanstveno-nastavno zvanje:
Docent
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
5
Broj telefona:
+385 1 4886 805
E-mail adresa 1:
Marko.Marinic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
2
Uredničke knjige:
1
Radovi u međunarodnim bazama:
9
Radovi u zbornicima sa skupova:
17
Poglavlja u knjigama:
4
Ostalo:
7
Poveznice:
Domaći projekti:
2020.-: Kvaliteta života odraslih osoba s hemofilijom u Hrvatskoj - Medicinski i psihosocijalni aspekti. - Suradnik na projektu
2019.-2020.: Psihosocijalna obilježja života s rijetkom bolešću - primjer hemofilije. - Voditelj projekta
2015.-2016.: Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu. - Voditelj projekta
2007.-2011.: Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet. - Suradnik na projektu
2006.-2015.: Turistički cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku. - Suradnik na projektu
2008.: Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske - učenici 4. razreda. - Suradnik na projektu
2008.: Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske - učenici 8. razreda. - Suradnik na projektu
2007.: Eksperimentalno vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske. - Suradnik na projektu
2003.-2006.: Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj. - Suradnik na projektu
Međunarodni projekti:
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2003.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2010.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Interdisciplinarno
Znanstveni interesi:
Kvaliteta života osoba s invaliditetom i osoba s kroničnim bolestima; bioetička pitanja; sociologija religije
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
17 sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Nastavna djelatnost:
2010./2011.: Fakultet filozofije i religijskih znanosti - Bioetičke dvojbe u suvremenom društvu
2009.-2011.: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet - Socijalno-pravne osnove u edukaciji i rehabilitaciji osoba oštećena vida
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: