Mirta Blažev

Mirta Blažev
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Mirta
Prezime:
Blažev
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Asistentica
Znanstveno polje:
Psihologija; Ekonomija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
2/II
Broj telefona:
+385 1 4886 823
E-mail adresa 1:
Mirta.Blazev@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
8
Radovi u zbornicima sa skupova:
Poglavlja u knjigama:
1
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
2015.-2019.: JOBSTEM projekt – profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja. - Suradnica na projektu
2016.-2017.: Projekt poticanja profesionalnog razvoja osnovnoškolaca: evaluacija intervencije. - Suradnica na projektu
2017.-2018.: Budi STEMpatičan. - Suradnica na projektu
2020.-2023.: Model slobodnog odlučivanja u karijeri: uloga autonomne karijerne motivacije i zaštitinih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata. - Suradnica na projektu
Međunarodni projekti:
2018.-2020.: The European Cohort Development project. - Suradnica na projektu
2018.-2020.: Improving Skills in Vocational Education and Training. - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2019.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2021.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Polje znanstvenog rada:
Psihologija
Znanstveni interesi:
Psihologija obrazovanja, Psihologija rada i izbora zanimanja, Socijalna psihologija, Metodologija istraživanja u društvenim znanostima
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
1 domaće sudjelovanje
26 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Nastavna djelatnost:
2015.-: Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, kolegij: Odabrane teme iz primijenjene psihologije
2018.-2019.: Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, kolegij: Elementi psihologije
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: