Ivana Radačić

Ivana Radačić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Ivana
Prezime:
Radačić
Titula:
Doc. dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Rodni studiji, pravo
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
PD4, potkrovlje desno
Broj telefona:
+385 1 4886 824
E-mail adresa:
Ivana.Radacic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

25 znanstvenih radova, od toga 11 izvornih znanstvenih radova, 5 preglednih i 9 stručnih. Uredila 3 knjige od toga jednu u koautorstvu. Koautorica jedne knjige, a trenutno je u postupku objavljivanja jedna autorska knjiga.

Projekti:

- Roma Early Childhood Inclusion – Croatia (2012-2013.) (UNICEF, REF, OSF, Pilar, Korak po Korak)
- Rodni stereotipi i mitovi u silovanju u hrvatskim zakonima i sudskoj praksi u području seksualnog nasilja (2011.-2013.)
- Analiza statusa prava djece i žena u Hrvatskoj (UNICEF) (2011.)
- Društveni stavovi i međugrupni odnosi u hrvatskom društvu (2007.-)
- Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja – interakcijski pristup (2005.-2007.)

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2005.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktorica znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2008.
Ustanova:
University College London
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
London
Područje znanstvenog rada:
Ljudska prava i feminizam
Znanstveni interesi:

Ljudska prava, feminističke pravne teorije, međunarodni sustav zaštite ljudskih prava, prava žena, praksa Europskog suda za ljudska prava

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovala na 10 međunarodnih i 6 domaćih znanstvenih skupova.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Članica 2 međunarodne udruge.

Nastavna djelatnost:

- Voditeljica kolegija "Ljudska prava" i "Rod/spol i ljudska prava" na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu;
- Voditeljica kolegija "Feminističke pravne teorije i ljudska prava žena" na Sveučilištu J. J. Strossmayer u Osijeku;
- Suvoditeljica kolegija "Rod/spol, žene i ljudska prava" na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku;
- Suvoditeljica kolegija "Gender and Human Rights" na European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization, Venecija.

Nagrade i priznanja u području znanosti:

- Endeavour Research Award za postdoktorsko istraživanje na Sveučilitu u Melbournu (2012.)
- UCL Jurisprudence Review Award za najbolji doktorski rad (2008.)
- Nagrada za izvanredan uspjeh na kolegiju European Legal Order, Sveučilište u Michiganu (2003.)
- Nagrada za najboljeg studenta na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1999., 1998.)