Mirela Crljen

Mirela Crljen
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Mirela
Prezime:
Crljen
Titula:
Diplomirana ekonomistica
Znanstveno zvanje:
Stručna savjetnica u znanosti
Znanstveno polje:
Znanstveno-nastavno zvanje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
817
Broj telefona:
+ 385 1 4886 817
E-mail adresa 1:
Mirela.Crljen@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
Radovi u zbornicima sa skupova:
1
Poglavlja u knjigama:
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
Međunarodni projekti:
2017.-2020.: INTERREG Central Europe - INNO-WISEs - Razvoj e-learning platforme i alata za društvena poduzeća radnu integraciju kako bi bila efikasnija i održivija na tržištu. - Suradnica na projektu
2018.-2020.: ERASMUS 2015-1-ES01-KA202-015976 - ImproVET - Poboljšanje vještina u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. - Suradnica na projektu
2020.-2023.: Europski socijalni fond: Nova perspektiva za beskućništvo (UP.04.2.1.06.005). - Suradnica na projektu
2020.-2023.: ERASMUS+ projekt „High-Fliers“ - Highly Interactive Guidance Helpful For Leadership In Educationally Relevant Skills (2020-1-EE01-KA203-077990). - Suradnica na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
2012.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
VSS
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2008.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Ekonomski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu
Polje znanstvenog rada:
Znanstveni interesi:
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
COST-TN1302 BESTPRAC. The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Nastavna djelatnost:
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije: