Rebeka Mesarić Žabčić

Rebeka Mesarić Žabčić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Rebeka
Prezime:
Mesarić Žabčić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstvena savjetnica
Znanstveno polje:
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
5/I
Broj telefona:
+385 1 4886 805
E-mail adresa:
Rebeka.MesaricZabcic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:
Projekti:
• (2018-) "Iseljenički turizam Međimurske županije i Grada Čakovca", (IMIN i Međimurska županija), voditeljica projekta
• (2018-) "Hrvati u Švicarskoj", (IMIN), voditeljica projekta
• (2015-2017) "Promicanje ulaganja i poduzetničkog impulsa hrvatskih iseljenika iz Australije u RH (Doing business in RH)", Macquarie University Sydney
• (2014-2018) "Hrvati izvan domovine: doprinos očuvanju hrvatskog identiteta i kulture u Australiji", Macquarie University Sydney
• (2008.-2013.) Hrvatsko i slovensko iseljeništvo-komparacije na pet kontinenata (IMIN, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije)
• (2014.-2018.) "Hrvati izvan domovine: doprinos očuvanju hrvatskog identiteta i kulture u Australiji", Macquarie University Sydney
• (2007.- 2012.)"Transnacionalne migracije – izazovi hrvatskom društvu" (IMIN, MZOŠ)
• (2002.-2006.)"Hrvatske migrantske zajednice: pripadnost i multikulturalizam" (IMIN, MZOŠ)
• (2000.-2002.) "Hrvatska dijaspora" (IMIN, MZO)
Godina zaposlenja u institutu Pilar:
2019.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Dr. sc.
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2005.
Ustanova:
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb
Područje znanstvenog rada:
Znanstveni interesi:
Demografske promjene u Republici Hrvatskoj, iseljavanje i vanjske migracije, povratne migracije u Republiku Hrvatsku, migracije žena, suvremene migracije na području Međimurske županije, Hrvati i njihovi potomci u Australiji, migracije i interkulturni odnosi na primjeru suvremenih škola u Europi prekooceansko iseljeništvo, posebno Australija i SAD i Hrvati izvan domovine u europskim zemljama
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
Sudjelovala na 90-ak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Članica Matice Hrvatske, HGD-a, Zagreb, AIESEE-a, Zagreb, Austrijskog kulturnog foruma, Zagreb i Akademskog vijeća HAZ-a
Nastavna djelatnost:
• 1995-2000. - profesorica povijesti i geografije na srednjoj školi u Zagrebu
• od akademske godine 2012/13. predaje kolegij "Migracije na Mediteranu" na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
• 2012. - izabrana u nastavno zvanje docenta na Sveučilištu u Zagrebu
• od školske godine 2008/09. predaje kolegij "Povijest hrvatskog iseljeništva" na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
Nagrade i priznanja u području znanosti:
• godine 2002. dobitnica znanstveno-istraživačke stipendije Istraživačkog vijeća (Research Council) iz Osla na Sveučilištu u Stavangeru u Norveškoj