Završen projekt „Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti“

Projekt „Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti“ (337-00-205/2019-09/10) ostvaren je u okviru bilateralnog programa suradnje Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a vodili su ga prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i prof. dr. Danijela Gavrilović s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Cilj projekta bio je razviti model na temelju kojega bi se mogle istraživati klasne razlike u tzv. „hibridnim društvima“, odnosno društvima jugoistočne Europe koja u proizvođenju društvenih nejednakosti kombiniraju tržišne eksploatacijske mehanizme i mehanizme društvenog zatvaranja.

Uz izlaganja na znanstvenim skupovima, projekt je rezultirao s dva članka u kojima je, na primjerima Srbije i Hrvatske, detaljno predstavljen razvijeni model, kao i člankom koji obrađuje za razvoj modela važnu nadogradnju Bourdieuove teorizacije socijalnog kapitala.

Članak s naslovom „From occupational to existential class: How to analyze class structures in a hybrid society (The case of Serbia)“ („Od klase zasnovane na zanimanjima do egzistencijalne klase: kako analizirati klasne strukture u hibridnom društvu (Slučaj Srbije“) objavljen je u The British Journal of Sociology, jednom od globalno vodećih socioloških časopisa, osobito za istraživanje klase.

Hrvatski primjer hibridnog društva obrađen je, pak, u članku „Klasa u suvremenom hrvatskom društvu: postbourdieuovska analiza“, objavljenom na hrvatskom i engleskom jeziku u časopisu Sociologija i prostor.

Konačno, članak „Bourdieu’s theorization of social capital in the analysis of South-East European societies“ („Bourdieuova teorizacija socijalnog kapitala u analizi društava jugoistočne Europe“) objavljen je na engleskom jeziku u časopisu Filozofija i društvo/Philosophy and Society.

Navedeni članci mogo se pronaći na sljedećim poveznicama:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1468-4446.12858
https://hrcak.srce.hr/clanak/403416
https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/article/view/1370

Područni centar Split

Također provjeri

Objavljen 33. broj časopisa PILAR

Iz tiska je izašao 33. broj Časopisa za društvene i humanističke studije PILAR. Broj donosi… Pročitaj više o Objavljen 33. broj časopisa PILAR