Objavljena studija MARIJA MAGDALENA: OD ISUSOVE UČENICE DO FILMSKE BLUDNICE

Kao 38. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga Jadranke Rebeke Anić i Irene Sever Globan MARIJA MAGDALENA: OD ISUSOVE UČENICE DO FILMSKE BLUDNICE. Teološko-kulturalna analiza.Iz recenzije

Svima, a posebno znanstvenoj, istraživačkoj i studentskoj populaciji, ovo jedinstveno djelo donosi nove uvide i obrađuje temu kojom se do sada u nas gotovo nitko nije sustavno bavio. − Izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš


Jadranka Rebeka Anić – Irena Sever Globan

MARIJA MAGDALENA: OD ISUSOVE UČENICE DO FILMSKE BLUDNICE. Teološko-kulturalna analiza
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 38. – 478 str.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2018.

 

– ZAGREB: Predstavljanje knjige  17. prosinca 2018.
– SPLIT: Predstavljanje knjige 20. veljače 2019.
ZADAR: Predstavljanje knjige 29. travnja 2019.

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor
Pregled rasprava i uvod

Jadranka Rebeka Anić
MARIJA IZ MAGDALE OD NOVOGA ZAVJETA DO LEGENDI

1. Pitanje identiteta Marije iz Magdale
1.1. Sheme stapanja različitih likova u jedan lik Marije iz Magdale
1.2. Rješenje pitanja
2. Marija iz Magdale u Novom zavjetu
2.1. Ime – Marija iz Magdale
2.2. Marija iz Magdale u Evanđelju po Marku
2.2.1. Svjedokinje smrti na križu i pitanje učeništva žena
2.2.2. Svjedokinje polaganja u grob
2.2.3. Svjedokinje radosne vijesti uskrsnuća
2.3. Marija iz Magdale u Evanđelju po Mateju
2.4. Marija iz Magdale u Evanđelju po Luki
2.5. Marija iz Magdale u Evanđelju po Ivanu
2.6. Marija iz Magdale u Djelima apostolskim
2.7. Marija iz Magdale u 1 Kor 15,3-8
2.8. Apostolica
3. Marija iz Magdale u antičkim spisima i spisima koji su postali apokrifi
3.1. Marija iz Magdale u Epistuli Apostolorum, Evanđelju po Petru, Protiv Celza
3.2. Marija iz Magdale u Sofiji Isusa Krista
3.3. Marija iz Magdale u Dijalogu Spasitelja
3.4. Marija iz Magdale u Evanđelju po Mariji
3.5. Marija iz Magdale u Evanđelju po Filipu
3.6. Marija iz Magdale u Pistis Sofiji
3.7. Marija iz Magdale u Evanđelju po Tomi
4. Od apostolice do grešnice: strategije umanjivanja važnosti
4.1. Marija iz Magdale i Petar – veza suprotnosti i zamjena uloga
4.1.1. Marija iz Magdale i Petar – veza suprotnosti
4.1.2. Zamjena Marije Magdalene drugim likovima: strategija uklanjanja konkurencije
4.2. Apostolica apostola sučelice zabrani propovijedanja i naučavanja ženama
4.2.1. Zapadni crkveni oci i ranokršćanski pisci
4.2.1.1. Priznanje apostolskog autoriteta unatoč tipološkom tumačenju i rodnim stereotipima
4.2.1.2. Rodni stereotipi i tipološko tumačenje u službi zabrane govora i propovijedanja žena u Crkvi
4.2.1.3. Papa Grgur Veliki
4.2.2. Istočni crkveni oci
5. Legende o Mariji iz Magdale
5.1. Zapadna predaja
5.2. Istočna predaja

Zaključak
Literatura

Irena Sever Globan
BLUDNICA, OBRAĆENICA, UČENICA: 120 GODINA MARIJE MAGDALENE NA FILMU

1. Marija Magdalena u popularnoj kulturi
1.1. Moć slika i medij filma
1.2. Feministička filmska teorija
1.3. Kada Biblija postaje filmski scenarij
2. Marija Magdalena na filmskome platnu
2.1. Marija Magdalena u eri nijemoga filma
2.2. Preteča holivudskih biblijskih spektakala: Kralj kraljeva spašava slavnu kurtizanu
2.3. Marija Magdalena prema evanđelju biblijskih epova sa sredine stoljeća
2.4. Tri Magdalene u tri talijanska kristološka klasika
2.5. Uloga Magdalene u teološkim filmskim kontroverzama postkoncilskog razdoblja: od hipi djevojke do posljednjeg Kristovog iskušenja
2.6. Ususret Magdaleninoj emancipaciji: povratak mainstream novozavjetnih epova u trećem tisućljeću
2.6.1. Povratak seksi Magdalene u holivudskom blockbusteru Mela Gibsona
2.6.2. Apostolica Magdalena: promjena paradigme u Sinu Božjem
2.7. Filmske hagiografije o prostitutki zlatna srca
2.7.1. Grešnica iz Magdale odlazi u Meksiko
2.7.2. Isusova prijateljica imena Marija Magdalena
2.7.3. Žena za žene: Magdalena oslobođena srama
2.7.4. Gnostička Magdalena Abela Ferrare
2.7.5. Iz pera ženskih ruku: apostolica apostola u konačnom obračunu s tradicijom
2.8. Magdalenine filmske dvojnice – pale žene zlatna srca

Zaključak
Literatura

Sažetak
Summary

Iz recenzije

Svima, a posebno znanstvenoj, istraživačkoj i studentskoj populaciji, ovo jedinstveno djelo donosi nove uvide i obrađuje temu kojom se do sada u nas gotovo nitko nije sustavno bavio. Oni koji su se likom Marije Magdalene bavili, činili su to iz druge perspektive (književnosti, slikarstva i drugih područja), stoga se može reći da je doista riječ o društveno relevantnom djelu.
• Izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš

Nijedan biblijski lik – uključujući Judu, možda čak i Isusa – nije u ljudskoj mašti, legendama, književnosti, likovnoj, kazališnoj i filmskoj umjetnosti dobio tako živopisan i bizaran život kao Marija Magdalena. Novozavjetni lik Marije iz Magdale prošao je proces promjene od Isusove učenice, svjedokinje uskrsnih događaja i prve navjestiteljice uskrsnuća, apostolice apostola, preko lika raskajane i obraćene grešnice do Isusove ljubavnice ili supruge. Svi ti pomaci u prikazu njezina lika zrcale teme pojedinih crkveno-društvenih konteksta i stoga su zanimljivi i onda kada se udaljuju od novozavjetnih izvora.

 

O autoricama

Jadranka Rebeka Anić doktorirala je na Katoličkom teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču. Kao znanstvena savjetnica radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar — Područni centar Split. Predavala je na Sveučilištu u Sarajevu u sklopu predmeta Religija i rod magistarskog programa Religijskih studija i na Rodnim studijima. Kao vanjska suradnica predavala je na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, na teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu te na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Autorica je niza radova s područja feminističke teologije i triju knjiga: Više od zadanoga. Žene u Crkvi u Hrvatskoj u 20. stoljeću (2003.), Žene u Crkvi i društvu (2010.) i Kako razumjeti rod? Povijest rasprave i različita razumijevanja u Crkvi (2011.). Koautorica je triju priručnika I suurednica nekoliko međunarodnih I domaćih zbornika. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih i domaćih projekata te vodila dva projekta Franjevačkog instituta za kulturu mira. Članica je triju međunarodnih i dviju domaćih udruga. Članica je upravnog odbora Europskog društva žena u teološkom istraživanju (ESWTR) i dopredsjednica Hrvatske sekcije ESWTR-a. Područje interesa: teološka antropologija, feministička teologija, pastoralna teologija. Izbor iz bibliografije: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277285

Irena Sever Globan diplomirala je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te diplomirala i doktorirala komunikologiju na Papinskom Sveučilištu Salesiana u Rimu. Zaposlena je kao docentica na Odjelu za komunikologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu gdje predaje predmete iz područja filmske umjetnosti, teorije medija i interpersonalne komunikacije. Predmete iz područja medijske i filmske kulture, vizualne komunikacije, televizijskih serija i televizijske produkcije predavala je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, Odjelu za komunikologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku. Objavila je više znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima, a teme kojima se uglavnom bavi u svom istraživačkom radu tiču se rodne reprezentacije u medijima, filma i televizijskog dramskog programa. Članica je Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), hrvatske sekcije Europskog društva žena u teološkom istraživanju (ESWTR) te Hrvatske udruge za logoterapiju (LOGOS). Već dugi niz godina vodi tribine filmova kršćanske tematike u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Biblioteka STUDIJE

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština