Projekt INVENT: Mr. sc. Mirko Petrić predstavio rezultate istraživanja kulture „odozdo“, 15. 3. 2022.

Mr. sc. Mirko Petrić predstavio je rezultate istraživanja razumijevanja kulture „odozdo“ u predavanju „Kako se u Hrvatskoj shvaća kultura? Poruke kulturnoj politici“, koje je održano 15. ožujka 2022. u sklopu „Socioloških razgovora“ splitske podružnice Hrvatskog sociološkog društva

U izlaganju su predstavljeni rezultati hrvatske dionice eksploratornog istraživanja provedenog u okviru Horizon 2020 projekta INVENT – Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao temelj uključivih kulturnih politika u globalizirajućem svijetu te njihovo značenje u kontekstu donošenja kulturnih politika. Predstavljeni rezultati usredotočeni su na shvaćanja kulture „odozdo“, odnosno, prikaz različitih ideja, razmišljanja i objašnjenja građana/ki Hrvatske kada je riječ o kulturi i o načinima na koje je kultura važna u njihovim životima. Pronađene su značajne generacijske razlike u shvaćanjima kulture koje su kontekstualizirane u razdoblja kulturnih politika u Hrvatskoj od 1945. do danas. Istraživanje je ukazalo na važnost kulturnih politika – njihovih ciljeva, ideja i vokabulara za razumijevanje kulture među građanima/kama te na važnost povezivanja pristupa kulturi „odozdo“ i „odozgo“ u donošenju informiranih kulturnih politika.

Uz predstavnike/ce znanstvene zajednice u predavanju i raspravi su sudjelovali/e i stručne osobe iz sektora kulture te iz područja kulturnih politika.

INVENT poziva na praćenje kratkih publikacija (blogova) objavljenih na projektnoj mrežnoj stranici i društvenim mrežama koje se publiciraju u skladu sa projektnim ciljem istraživanje društvenih vrijednosti kulture. Recentne kratke publikacije uključuju:

Kako je pandemija utjecala na kulturne radnike/ce u Jugoistočnoj Europi
Kako bi sloboda kretanja mogla redefinirati europsku kulturu
Europska godina mladih – britanski „snapshot“
Prekarnost kulturnih radnika/ca: trebamo li ponovno promisliti njihov status

U projektu INVENT sudjeluje devet europskih zemalja, a Institut Pilar hrvatski je partner projekta i koordinator jednog od radnih paketa. Voditeljica hrvatskog tima je prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, suvoditelj mr. sc. Mirko Petrić, a članovi tima su dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, dr. sc. Dea Vidović, dr. sc. Željka Zdravković te Augustin Derado, mag.soc.

Web stranica: https://inventculture.eu/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/inventculture
Twitter: http://twitter.com/inventculture
Facebook: https://m.facebook.com/inventcultureeu

Projekt INVENT

Područni centar Split

Također provjeri

Istraživački posjet dr. sc. Johna Paula Newmana sa Sveučilišta Maynooth (Irska) Institutu Pilar, 18.-24. 3. 2024.

Od 18.-24. ožujka 2024. na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u istraživačkom posjetu boravio je… Pročitaj više o Istraživački posjet dr. sc. Johna Paula Newmana sa Sveučilišta Maynooth (Irska) Institutu Pilar, 18.-24. 3. 2024.