Mr. sc. Mirko Petrić o nejednakostima u kulturi, 31. 1. 2024.

U organizaciji Hrvatskog sociološkog društva i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, mr. sc. Mirko Petrić održao je 31. siječnja 2024. videokonferencijsko predavanje na temu „Kako građani/ke devet europskih zemalja vide nejednakosti u kulturi?“

i1i2i3

Predavanje se temeljilo na rezultatima Obzor 2020 projekta Invent, u okviru kojega su detaljno kvantitativno i kvalitativno istražene nejednakosti u kulturi te kako ih percipiraju građani i građanke devet europskih zemalja (Nizozemska, Danska, Finska, Francuska, Španjolska, Hrvatska, Švicarska, Velika Britanija i Srbija).

U dvosatnom događaju sudjelovalo je dvadeset i troje sudionika/ca, istraživača/ica, sveučilišnih nastavnika/ca te studenata/ica iz područja sociologije i antropologije. U raspravi koja je uslijedila predavanju tematizirani su različiti sociološki aspekti nejednakosti u kulturnoj participaciji te njihove kulturnopolitičke implikacije.

Izvješće o predavanju objavljeno je na mrežnim stranicama Hrvatskog sociološkog društva:
https://hsd.hr/2024/02/06/kako-gradani-i-gradanke-devet-europskih-zemalja-vide-nejednakosti-u-kulturi/

O predavanju na mrežnim stranicama Obzor 2020 projekta Invent:

https://inventculture.eu/2024/02/11/successful-presentations-by-mirko-petric-on-cultural-inequalities-and-the-crucial-role-of-cultural-funding/

Projekt INVENT

Područni centar Split

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.