INVENT projekt (Eu Obzor 2020): Održan radni sastanak konzorcija projekta, 5.-7. 5. 2022.

U razdoblju između 5. i 7. svibnja 2022., na Sveučilištu u Zürichu održan je radni sastanak konzorcija projekta Invent (Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao temelj uključivih kulturnih politika u globalizirajućem svijetu), koji se realizira unutar programskog okvira Europske komisije OBZOR 2020.

Na radnom sastanku razmatrale su se teme povezane s predstojećim aktivnostima projekta. U njegovoj završnoj godini, važnu ulogu odigrat će upravo sudionici/ce s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, koji je zadužen za koordinaciju radnog paketa 7 (WP7). U okviru tog radnog paketa provest će se 27 studija slučaja o kulturnim politikama u devet zemalja sudionica, pripremiti elektronički rječnik i tiskani priručnik s ključnim terminima u području kulturnih politika, kao i teorijska studija na temelju rezultata projekta.

Na sastanku u Zürichu o zadacima povezanim s provođenjem studija slučaja izlagali su i radne grupe vodili mr. sc. Mirko Petrić i dr. sc. Dea Vidović (Zaklada Kultura nova). U radu skupa sudjelovali su suvoditeljica hrvatske sekcije projekta prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i doc. dr. sc. Željka Zdravković. Osim radnih aktivnosti u okviru radnog paketa 7, teme obrađivane na radnom sastanku ticale su se provedbe intervjua i fokus grupa, te empirijskih proučavanja zasnovanih na upotrebi pametnih telefona i podataka s društvenih mreža.

Projekt INVENT

Također provjeri

Projekt LozaRH: Transformacije lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Globalni izazovi i razvojni potencijali

Projekt Transformacije lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Globalni izazovi i razvojni potencijali (LozaRH) izvodi se… Pročitaj više o Projekt LozaRH: Transformacije lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Globalni izazovi i razvojni potencijali