Dr. sc. Inga Tomić Koludrović dobitnica Državne nagrade za znanost za 2015.

Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović dobitnica je ovogodišnje Državne nagrade za znanost u području društvenih znanosti, i to kao jedina nagrađena u toj kategoriji. Priznanje je dobila za knjigu Pomak prema modernosti: žene u Hrvatskoj u razdoblju “zrele tranzicije” objavljenu 2015. godine u izdanju Naklade Jesenski i Turk iz Zagreba i Hrvatskoga sociološkog društva. Nagrada joj je uručena na svečanoj podjeli hrvatskih državnih nagrada za znanost u Maloj vijećnici Hrvatskoga sabora 29. prosinca 2016. – Odluka o podjeli državnih nagrada za znanost za 2015.

1 s 2 s 3 s
0 s

Dodjela Državne nagrade za znanost za 2015. dr. sc. Ingi Tomić Koludrović ; Zagreb, 29. prosinca 2016.

103867 7d195471a296ed91c825

Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović POMAK PREMA MODERNOSTI u Splitu, 21. listopada 2015.

Recenzenti knjige Pomak prema modernosti: žene u Hrvatskoj u razdoblju “zrele tranzicije” procijenili su da je dr. sc. Tomić-Koludrović originalno pristupila zahtjevnoj analizi različitih primarnih i sekundarnih podataka u vrijednom komparativnom istraživanju društvenog položaja žena u nas. Pritom valja istaknuti da je interpretacije obrađivanih empirijskih podataka utemeljila na višedimenzionalnom teorijskom modelu, izgrađenom na najnovijim postavkama modernizacijskih teorija i teorija o strukturaciji roda. Na temelju tako konstruiranog teorijskog modela, u knjizi se iznose spoznaje o modernizacijskom potencijalu i tipologiji žena u tranzicijskoj Hrvatskoj, pri čemu istančanost analize empirijskog materijala i kompleksnost interpretativnog okvira omogućuju predvidjeti elemente daljnjih procesa demokratizacije položaja žena u hrvatskom društvu. Osobita je vrijednost knjige to što autorica uspješno povezuje povijesne procese s aktualnim socio-kulturnim kontekstom hrvatskog društva.

Ukratko, riječ je o ambicioznoj, teorijski promišljenoj i metodološki skrupulozno napisanoj knjizi. Središnja spoznaja kojom su rezultirale analize i interpretacije iznesene u radu jest da – suprotno uvriježenim pretpostavkama o “retradicionalizaciji” žena u tranzicijskom razdoblju – nalazi empirijskih istraživanja pokazuju da se u razdoblju tzv. kasne postsocijalističke tranzicije u Hrvatskoj (između 2005. i 2013. godine) dogodio “pomak prema modernosti” u vrijednostima istraživanih žena.

Drugim riječima, na temelju analiza i interpretacija iznesenih u knjizi može se zaključiti da su – unatoč snažnim izvanjskim pritiscima na žene da postanu tradicionalnije – one u tranzicijskom razdoblju bile jedan od rijetkih segmenata hrvatskog društva koji je doživio upravo suprotno: modernizaciju. Ovakvim zaključkom autorica je bacila novo svjetlo na procese u tranzicijskom razdoblju hrvatskog društva koji će značajno utjecati na buduće procese u njemu, što je – uz teorijsku i metodološku besprijekornost izvoda – svakako bio vrijedan povod za nagrađivanje knjige.

Pomak nasl

Naslovna stranica knjige  dr. sc. Inge Tomić Koludrović POMAK PREMA MODERNOSTI. Žene u Hrvatskoj u razdoblju zrele tranzicije; Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2015.

Predstavljanja knjige

Predstavljanje knjige Inge Tomić-Koludrović POMAK PREMA MODERNOSTI

Nakon Splita promocija knjige INGE TOMIĆ-KOLUDROVIĆ i u Zagrebu

 
>>> PODRUČNI CENTAR SPLIT

 

Također provjeri

Istraživački posjet dr. sc. Johna Paula Newmana sa Sveučilišta Maynooth (Irska) Institutu Pilar, 18.-24. 3. 2024.

Od 18.-24. ožujka 2024. na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u istraživačkom posjetu boravio je… Pročitaj više o Istraživački posjet dr. sc. Johna Paula Newmana sa Sveučilišta Maynooth (Irska) Institutu Pilar, 18.-24. 3. 2024.