područni centar split

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti ● Bibliografija ● Skupovi ● Novosti

 
Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split / Institute of Social Sciences Ivo Pilar – Centre Split

 
Sjedište

Poljana kraljice Jelene 1/1
21000 Split
Tel.: + 385 21 314 360
Faks: + 385 21 344 154
E-mail: Sasa.Mrduljas@pilar.hr

 
Voditelj
Dr. sc. Saša Mrduljaš

Osnutak

24. ožujka 1992.
 
Djelatnici

1. dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, viša znanstvena suradnica (teologija)
2. Augustin Derado, VSS, stručni suradnik
3. dr. sc. Neven Duvnjak, znanstveni suradnik (sociologija)
4. dr. sc. Saša Mrduljaš, viši znanstveni suradnik (politologija)
5. prof. Ivica Sokol, VSS, stručni savjetnik
6. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, znanstvena savjetnica

 
Djelatnost

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar osnivanjem je regionalnog Centra Split iskazao trajni interes za regionalni razvoj Hrvatske, za njenu jadransku orijentaciju i mediteransko obilježje. Sukladno tome, predviđeno je da jedna od glavnih djelatnosti splitskog centra bude usmjerena prema istraživanju predmeta od regionalnog značaja. Onih koje se odnose na Split te na dalmatinsko priobalje, otočje i zaleđe. Jednako tako, obzirom na međuovisnost Dalmacije i susjedne BiH, djelatnost je centra usmjerena i prema istraživanju tematika vezanih uz bosansko-hercegovački prostor. Uz poseban interes prema onim temama koje se tiču hrvatske etničke komponente u toj zemlji. Pored istaknutog, splitski je centar od svog osnutka snažno usmjeren prema istraživanju predmeta s područja teologije, sociologije religije, bioetike.

 
Projekti

Od osnutka splitskog centra Instituta Ivo Pilar njegovi su djelatnici bili uključeni u niz projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa:

– Socioreligijska karta Hrvatske;
– Religijske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima;
– Domovinski rat;
– Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokret i hrvatski identitet;
– Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije;
Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis (SCOPES);
Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (GENMOD IP-2016-06-6010), Hrvatska zaklada za znanost.

Tijekom sadašnjeg razdoblja glavnina je djelatnika angažirana na projektu ”Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije”. – Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mislav Kukoč

Sažetak projekta

Struktura hrvatskog identiteta, povijesni procesi njegova oblikovanja i sadašnji i budući socio-kulturni razvoj kretat će se između samoodređenja i integracije u euro-atlantske i globalizacijske procese. Hrvatski nacionalni i socio-kulturni identitet gradi se na trima europskim regionalnim kulturnim tradicijama, te u tome kontekstu sadrži tri bitne komponente: srednjoeuropsku, mediteransku i južnoslavensko-balkansku. Projekt ima za cilj istražiti najmanje poznatu sastavnicu hrvatskog identiteta, a to je mediteranska komponenta. Riječ je o istraživanju mediteranskih multikulturnih i civilizacijskih obilježja i posebnosti, te njihove participacije u stvaranju hrvatskog kulturnog i političkog identiteta, na jednoj strani, kao i u oblikovanju novog europskog kulturno-civilizacijskog identiteta u globalnom kontekstu, na drugoj strani. Posebna će se pozornost posvetiti religiji kao jednom od ključnih odrednica kulturnog identiteta, kako u hrvatskom, tako i u širem mediteranskom multikulturnom i multireligijskom kontekstu. Uzajamni utjecaji religijskog, kulturnog, nacionalnog i političkog čimbenika u mediteranskom okružju promotrili bi se poglavito u kontekstu sudara tradicijskih i modernizacijsko-globalizacijskih relata. Longitudinalnim istraživanjem odnosa mediteranskog regionalnog i hrvatskog nacionalnog identiteta kod određene populacije u primorskoj Hrvatskoj te relacije spram pretpostavljenih elemenata europskog identiteta testirat će se dinamika razvoja hrvatskog identiteta, stupanj i kakvoća njegove promjene pod utjecajem euroatlantskih i globalizacijskih integracijskih procesa kao i nasuprotnih dezintegrativnih učinaka globalizacije, kao što je npr. ”sudar civilizacija”. Jedan od mogućih doprinosa istraživanja je promotriti mogućnosti korištenja mediteranske sastavnice hrvatskog nacionalnog i kulturnog identiteta u društvenim, gospodarskim, političkim i inim promocijama hrvatskog državnog i nacionalnog interesa, kako u kontekstu predstojećih euro-atlantskih integracija Hrvatske, tako i u obzorju uspostave različitih međunarodnih odnosa i uzajamnih utjecaja što ih sa sobom nose uznapredovali procesi globalizacije.

 
Bibliografija

Popis znanstvenih radova djelatnika splitskog centra Instituta Ivo Pilar (Hrvatska znanstvena bibliografija):

1. dr. sc. Jadranka Rebeka Anić: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277285 
2. dr. sc. Neven Duvnjak: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=201185 
3. dr. sc. Saša Mrduljaš: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=250202 
4. mr. sc. Antonio Dragun: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=269650
5. Augustin Derado: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=358491&period=2007

 
Skupovi

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split do sada je organizirao četiri međunarodna znanstvena skupa:

– “Konfesije i rat”;
– “Crkva i država u društvima u tranziciji”;
– ”Vjerske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima”;
– “Freedom & Necessity: Class Differences, Lifestyles and Coping Strategies in the Times of Economic Crisis”

O skupovima su objavljeni zbornici radova, a tiskane su i dvije knjige s područja sociologije religije.

 
Novosti

– Rezultati projekta GENMOD predstavljeni na javnom skupu u Zadru, 11. 12. 2018.
– RADIONICA: “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta IV”; Split, 27.-28. 10. 2018.
PREDAVANJE: “Kvalitativni pristup strategijama kućanstva”; Split, 24. 5. 2018.
RADIONICA: “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta III”; Split, 18.-20. 5. 2018.
– Dr. sc. Inga Tomić Koludrović dobitnica Državne nagrade za znanost za 2015.
– Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić na konferenciji GENDER & ECCLESIOLOGY, 14.-17. 7. 2016.
– Nakon Splita promocija knjige INGE TOMIĆ-KOLUDROVIĆ i u Zagrebu
– Predstavljanje knjige Inge Tomić-Koludrović POMAK PREMA MODERNOSTI, 21. 10. 2015.
– Konferencija Europskog društva žena u teološkom istraživanju 2015.
– Znanstvenici Instituta na konferenciji Europskoga sociološkog društva
– FREEDOM & NECESSITY – Conference call; Split, Croatia, October 3-4, 2015
– COST ACTION IS 1205: Summer School & Conference; 7-12 September 2015
– Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović: Mladi u Hrvatskoj nakon tranzicije; Berlin, 27. 2. 2015.
– Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić na tribini “GENDER-IDEOLOGIE” u Beču, 20. 1. 2015.
– DAN INSTITUTA IVO PILAR 2014.
– Splitski gradonačelnik primio izaslanstvo Instituta Ivo Pilar
– Tri izlaganja na konferenciji “1989-2014: 25 godina poslije” u Grazu
– STARENJE U HRVATSKOJ – Prezentacije rezultata istraživanja u Splitu
– Objavljena knjiga dr. sc. Inge Tomić-Koludrović i sur. ZADARSKA RIVA
– SCOPES – Prva radionica održana u Splitu, 27.-30. 6. 2014.
– Radionica: “Kontextuelle befreiende Theologien”, Beč, 15.-18. svibnja 2014.
– Istraživanje: STANOVNIŠTVO POVIJESNE JEZGRE SPLITA 2013, 31. 3. 2014.
– Istraživanje: ZAŠTO SPLIĆANI DOLAZE U POVIJESNU JEZGRU GRADA?, 10. 3. 2014.
– Istraživanje: PROFIL MUZEJSKIH POSJETILACA U SPLITU 2013., 24. 2. 2014.
– Istraživanje: TURISTI U POVIJESNOJ JEZGRI SPLITA U 2013., 10. 2. 2014.
– KONFERENCIJA: Teološko približavanje patnji i nadi žena; Split, 2.-9. 9. 2012.
– Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta u Splitu, 5. 6. 2012.
– 4. tribina u Splitu: Tolarancija i predrasude u hrvatskom društvu, 31. 5. 2012.
– Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta, Zagreb
– Predstavljanje knjige KAKO RAZUMJETI ROD? u Sarajevu
– 3. tribina: Zašto je hrvatsko društvo zaostalo u razvoju – Izazovi postindustrijskih promjena (dr. sc. Krešimir Peračković), 29. ožujka 2012.
– Predstavljanje knjige dr. sc. Saše Poljanec-Borić u Splitu, 30.1.2012.
– Predstavljanje knjige J.R. Anić KAKO RAZUMJETI ROD? u Splitu, 27.12.2011.
– Predstavljanje knjige KAKO RAZUMJETI ROD? Jadranke Rebeke Anić, Zagreb, 12.12.2011.
– Prijava za konferenciju Europskoga društva žena u teološkom istraživanju, 31.1.2012.
– 2. znanstvena tribina u Splitu: Ivo Pilar i moderni hrvatski identitet (dr. sc. Zlatko Matijević); Pilar: časopis za društvene i humanističke studije (dr. sc. Zlatko Hasanbegović); Hrvatski identitet u europskom kontekstu (dr. sc. Vlado Šakić, Ivana Vrselja, Anja Wertag), 20. listopada 2011.
– KAKO RAZUMJETI ROD? – Nova knjiga Jadranke Rebeke Anić
– 1. znanstvena tribina u Splitu: O Institutu (dr. sc. Rebeka Anić); Značaj političkih odnosa u Bosni i Hercegovini za Split i Dalmaciju (dr. sc. Saša Mrduljaš), 19. svibnja 2011.

Također provjeri

područni centar pula

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Povijest ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti ● Publikacije ● Skupovi ● Novosti   Naziv Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Pula   Domu oružanih… Pročitaj više o područni centar pula